სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭიკაიძე, გურული შ.. ფისკალური პოლიტიკა და დისციპლინა საქართველოში. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2016წ. N3,გვ.134.

შ. მინჯორაია, ზ.თოლორდავა. ფისკალური პოლიტიკა და ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირება საბაზრო სისტემაში. ეკონომიკა . 2007წ. ნომერი 3-4. გვერდები 6 .

ნ. ჭიკაიძე, გურული შ.. ფისკალური პოლიტიკის ბუნება გარდამავალი პერიოდის მქონე ქვეყნებში. ჟ.სეუ და მეცნიერება. 2016წ. N5,(5) გვ.216.

ლ. ქოიავა, ნ. წიკლაური, ფ. გეფიძე. ფიტოგენეტიკური რესურსიდან მძიმე ლითონების და რადიონუკლიდების გამომტანი მცენარეების დიფერენცირება. გამომც. ,,ნეკერი“ თბილისი, . 2014წ. 28გ..

. ფიტოგენეტიკური რესურსის გამოყენება საქართველოში. ს.ს.კ. თანამედროვე ეკონომი-კური განვითარების აქტუალუ- რი პრობლემები’’, UDC(უაკ ) 330. 34.0142+338.4 +338.24 (479. 22), პ658, სოხუმის სახ. უ-ტი, თბილისი . 2014წ. გ.243-246.

ქ. ბაციკაძე. ფიტოკოსმეტიკის აქტუალურობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. SCOPUS CODE 3001 გვ144.

მ. მიქელაძე, მ. გოგებაშვილი. ფიტოცენოზებში შემავალი მცენარეების რადიორეზისტენტობის განსაზღვრის ერთი მათემატიკური მოდელი.. ,,ეკოლოგიის პრობლემები”. 2000წ. ტ. II, 293-298.

ე. ბულაური, წეროძე ხ.ო., კუხალეიშვილი მ. ი., მაისურაძე მ. გ. ფიტოჰორმონების და პიროლ შემცველი ტეტრაციკლური ნაერთების გავლენა კარტოფილის და ჭარხლის ზრდა- განვითარებაზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი სსს. 2017წ. 4,17 ISSN 1512-0287, # 4 გვ. 73-76 თბილისი.

ი. ბურდული. ფიურერის მხატვრული კოდი და ნიცსშეს „დისტანციის პათოსი“ პოსტმოდერნისტულ ჭრილში . ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. #4(24) tomi I ISBN1512-374X . 11გვ. 119-129.

გ. ვარშალომიძე. ფიქლის გაზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2013წ. #28, გვ. 14–23.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ფიქრია ზანდულელის ხსოვნის წიგნი. ”ქართული ფოლკლორი”. 2010წ. 5, (XXI), gv. 228-238.

ნ. ღიბრაძე, ხახუტაშვილი ელისაბედი, ყურაშვილი იზოლდა. ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიის განვითარების სტრატეგიის შეფასება. ჟურნალი "განათლება". 2015წ. #2, გვ. 172-175.

მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის მართვა რეჟიმული სიდიდის მიხედვით. "სამთო ჟურნალი". 2007წ. # 1-2(18-19).

მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის მართვა რეჟიმული სიდიდის მიხედვით. "სამთო ჟურნალი". 2007წ. #1-2(18-19), გვ.12-14.

მ. ონიანი, გ.ბუცხრიკიძე. ფლოტაციის პროცესის მახასიათებლები. "სამთო ჟურნალი". 2000წ. #2(5), გვ.50-51.

მ. ონიანი, ენაგელი როინ. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაცია რეჟიმული სიდიდით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2016წ. #4 (502).

მ. ონიანი, მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაცია წრფივი დაპროგრამების მეთოდით. "სამთო ჟურნალი". 2002წ. #1(8),48-49.

მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაციის საკითხისათვის. "სამთო ჟურნალი". 1999წ. #1(3), გვ.41-42.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე ლ. თოფურია, ე. თოფურია. ფლოტაციური დანადგარების მუშაობის თავისებურებანი საკვები საფუარის წარმოების დროს. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2015 წ. ტ. 2, #4, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2015წ. 28-41.