სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გორდეზიანი, ნ.კენჭიაშვილი, გ.გორდეზიანი, ს.ყურაშვილი. ფოლადის ზედაპირის დანაფარების შედგენილობის გავლენა ლაზერის სხივის შთანთქმაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. №3 (469), გვ.18-22.

ნ.კენჭიაშვილი, გ.გორდეზიანი, ს.ყურაშვილი. ფოლადის ზედაპირის დანაფარების შედგენილობის გავლენა ლაზერის სხივის შთანთქმაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. №3 (469), გვ.18-22.

რ. იმედაძე, ლ.იმედაძე, თ.მაღრაძე. ფოლადის კოლოფის ფორმის გადახურვები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. #4 გვ.69-71 ISSN 1512-3936.

თ. მაღრაძე. ფოლადის კოლოფის ფორმის გადახურვები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2010წ. თბილისი, #4(19) 2010წ, .

ა. ჩიქოვანი. ფოლადის კონსტრუქციების დამზადების და მონტაჟის დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N4(60) 2011. 2011წ. .

ა. ჩიქოვანი. ფოლადის კონსტრუქციების დამზადების და მონტაჟის დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. # 4 ISSN 1512-0120.

კ. ჭურაძე, ლ. ცკვიტინიძე, მ. გრძელიშვილი. ფოლადის კოროზიამედეგობა გამომწვარი თიხების დანამატიანი ცემენტ-ქვიშია დუღაბის ფენის ქვეშ.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N2 თბილისი:2001. გვ.31-33. 2001წ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N2 თბილისი:2001. გვ.31-33.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი აჩიკო პაპიაშვილი. ფოლადის უწყვეტი ჩამოსხმის დროს ლითონურ ნამზადებში ნახშირბადისა და გოგირდის განაწილების მათემატიკური მოდელირება. სამთო ჟურნალი. 2016წ. N 1(34).

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი. ფოლადის შედგენილი განივკვეთის კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი.. . ენერგია (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი).. 2007წ. ISSN 1512-0120, 3-4(43-44)/2007, გვ. 63-67...

ბერიშვილი ნოდარი. ფოლადის შედგენილი განივკვეთის მქონე შედუღებული კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი. ჟურნ. "ენერგია", თბილისი. 2007წ. #3-4 (43-44), გვ. 63-67.

ბ. სურგულაძე, სვიანაძე. ფოლადის წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. მშენებლობა. 2016წ. №4(43).

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი, სვიანაძე. ფოლადის წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N4(43) 2016.

ნ. ბერიშვილი, ხ.გორჯოლაძე. ფოლდის შედგენილი განივკვეთის მქონე შედუღებული კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი. ჟურნალი ”ევრიკა”. 2007წ. № 3-4 (43-44).

ლ. ჩხენკელი. ფონეტიკური ინტენფერენცია ქართველი სტუდენტების მეტყველებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2009წ. შრომები, 1(13); 57–60.

გ. კაიშაური. ფორთოხლის ნატურალური ვაჟინი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი "მოამბე თბ.". 2015წ. 34. მაისი. გვ. 309 - 310.

გ. კაიშაური, თ. ძნელაძე. ფორთოხლის წვენის ძირითადი ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესწავლა მისი შემდგომი გადამუშავების მიზნით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2012წ. ტ.31, გვ.225-226.

ზ. ქარუმიძე. ფორიზებული ბეტონის დამზადება ალუმინის ფხვნილის გამოყენებით. სტუ-ს გამომცემლობა. 2006წ. გვ.240-243.

ნ. თევზაძე, ზ.კიკნაძე, ვ. მუჯირი. ფორმათწარმოქმნისა და კომპოზიციის პარადიგმა არქიტექტურაში (ისტორიული და ლოგიკური ასპექტები). საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. #2(17), .

ი. ირემაძე. ფორმალური ნეირონის გამოყენების მოდელი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოებისათვის. (ქართული საერთშორისო ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „ქესჟ“, კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები). 2012წ. .

თ. წივწივაძე, მ.ცინცაძე, ნ.მახარობლიძე, დ.ლოჩოშვილი, გ.ცინცაძე, მ.ჭანტურია. ფორმილჰიდრაზინის აღნაგობა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის გამოთვლა ქვანტურ-ქიმიური მეთოდით AMI. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(4) გვ. 434-436.