სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჭირაქაძე გ. , ელიზბარაშვილი ე.. ფლუორესცენციული საღებრების სინთეზი ფაზათშორისი კატალიზის პირობებში.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2003წ. 29, 1-2, გვ. 35-38..

ნ. ბეგლარაშვილი. ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეტური წყაროდან ავარიულად ამოფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერების ატმოსფეროში გაფრქვევის მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომათა კრებული. 2010წ. კრებული, გვ.264-266, ISNN 978-9941-14868-2 .

ნ. ოთხოზორია. ფოთის პორტის მშენებლობის პროექტები. სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის კრებული. 2002წ. 106-108გვ..

შ. გაგოშიძე, საღინაძე ივანე, ბრეგვაძე ამირანი. ფოთის პორტის შემოსასავლელი არხის მიმდებარე ტერიტორიის ლითოდინამიკის რიცხვითი მოდელირება. მოსილვის საწინააღმდეგო ღონისძიებები. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი GEN. 2016წ. #2(78), გვ.53-58.

ი. ჯვარშეიშვილი, ბ. დიდებაშვილი, დ. კიკნაძე, შ. ლორია.. ფოთის რკინიგზის სატვირთო სადგურის განვითარების ძირითადი მიმართულებები.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2010წ. თბილისი 2010 წ. ¹# 1-3. გვ. 86-89..

ბ. დიდებაშვილი, ი. ჯვარშეიშვილი, დ. კიკნაძე, შ. ლორია. ფოთის რკინიგზის სატვირთო სადგურის განვითარების ძირითადი მიმართულებები.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061.. 2010წ. №1-3/ 2010. გვ. 86-89..

მ. შავლაყაძე, ქ.დადიანი, ლ. მაისაია, თ. სუპატაშვილი. ფოთის ჭარბტენიანი ნიადაგების კვლევა ქიმიური მელიორაციის მიზნით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #71. 2016წ. #71, გვ. 126-127.

ა. სულამანიძე, მ. ხუციშვილი, გ. დადიანიძე. ფოლადების 12Х3СМФЮТ (ДИ-46), 12Х4СМФЮТ (ДИ-47) ცხელი ბზარებისადმი მიდრეკილების შესწავლა . საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. ”მაცნე”, ქიმიის სერია. 2008წ. N4, ტ..34გვ.485-486.

მ. ხუციშვილი, ა. სულამანიძე, გ. დადიანიძე . ფოლადების 12Х3СМФЮТ (ДИ-46), და 12Х4СМФЮТ (ДИ-47) ცხელი ბზარებისადმი Mმიდრეკილების შესწავლა . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. - . . 2007წ. ტომი 34. - #4. – 2008. გვ. 485-486.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. ფოლადის არმატურის კოროზია ბეტონში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2008წ. # 2 ISSN 1512-3936.

ა. გორდეზიანი, ნ.კენჭიაშვილი, გ.გორდეზიანი, ს.ყურაშვილი. ფოლადის ზედაპირის დანაფარების შედგენილობის გავლენა ლაზერის სხივის შთანთქმაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. №3 (469), გვ.18-22.

ნ.კენჭიაშვილი, გ.გორდეზიანი, ს.ყურაშვილი. ფოლადის ზედაპირის დანაფარების შედგენილობის გავლენა ლაზერის სხივის შთანთქმაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. №3 (469), გვ.18-22.

რ. იმედაძე, ლ.იმედაძე, თ.მაღრაძე. ფოლადის კოლოფის ფორმის გადახურვები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. #4 გვ.69-71 ISSN 1512-3936.

თ. მაღრაძე. ფოლადის კოლოფის ფორმის გადახურვები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2010წ. თბილისი, #4(19) 2010წ, .

ა. ჩიქოვანი. ფოლადის კონსტრუქციების დამზადების და მონტაჟის დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N4(60) 2011. 2011წ. .

ა. ჩიქოვანი. ფოლადის კონსტრუქციების დამზადების და მონტაჟის დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. # 4 ISSN 1512-0120.

კ. ჭურაძე, ლ. ცკვიტინიძე, მ. გრძელიშვილი. ფოლადის კოროზიამედეგობა გამომწვარი თიხების დანამატიანი ცემენტ-ქვიშია დუღაბის ფენის ქვეშ.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N2 თბილისი:2001. გვ.31-33. 2001წ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N2 თბილისი:2001. გვ.31-33.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი აჩიკო პაპიაშვილი. ფოლადის უწყვეტი ჩამოსხმის დროს ლითონურ ნამზადებში ნახშირბადისა და გოგირდის განაწილების მათემატიკური მოდელირება. სამთო ჟურნალი. 2016წ. N 1(34).

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი. ფოლადის შედგენილი განივკვეთის კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი.. . ენერგია (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი).. 2007წ. ISSN 1512-0120, 3-4(43-44)/2007, გვ. 63-67...

ბერიშვილი ნოდარი. ფოლადის შედგენილი განივკვეთის მქონე შედუღებული კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი. ჟურნ. "ენერგია", თბილისი. 2007წ. #3-4 (43-44), გვ. 63-67.