სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი. ფოროვან შემავსებელზე დამზადებული მსუბუქი ბეტონების თბოგამტარებლობა მათი თბური დამუშავების დამთავრების შემდეგ. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №2(13).

თ. ჭეიშვილი, ზ.ჯავაშვილი. ფოროვანი არაორგანული მასალების მიღების და გამოყენების პერსპექტივა საქართველოში. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი. 2015წ. №28, გვ.112-116.

მ. ტურძელაძე, ლ. უგულავა, თ. ნარეკლიშვილი. ფოროვანი მოსაპირკეთებელი ქვების კარიერის ნარჩენის გამოყენება მსუბუქ ბეტონებში. ენერგია, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. ISSN 1512-0120, №1(37), გვ. 150–152.

ლ. უგულავა, თ.ნარეკლიშვილი. ფოროვანი მოსაპირკეთებელი ქვის კარიერის გამოყენება მსუბუქ ბეტონებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. # 1(37) ISSN 1512-0120.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, კ. კიკაბიძე. ფორსაიტი - ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტების შერჩევის ინსტრუმენტი. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2016წ. №3 (მაისი-ივნისი) გვ. 52-57.

ი. ცომაია, ი. გველესიანი. ფოსფატების ექსტრაქცია ჩაწყობილა ბაიას მიწისზედა ნაწილებში.. საქართველოს ქიმიური სა-ზოგადოება Georgia Chemical Society, №1 2014.. 2014წ. №1 2014..

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. გველესიანი, დ. ღუღუნიშვილი. ფოსფატების ექსტრაქცია ჩაწყობილა ბაიას მიწისზედა ნაწილებში.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2014წ. ტ.14 #1. გვ.212-217. .

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი, ნ. ნეფარიძე , ო. დიოგიძე . ფოსფოლიპიდების თხელფენოვანი თხევადი ქრომატოგრაფია. . საქართველოს მეც-ნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2016წ. N 2, გვ. 159 .

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი , ნ. ნეფარიძე , ო. დიოგიძე . ფოსფოლიპიდების ხარისხობრივი იდენტიფიკაცია თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიის მეთოდით.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2016წ. N2, გვ. 126 .

ღონღაძე ნ., სამსონია შ. , ელიზბარაშვილი ე.. ფოტოინდუცირებული ელექტრონის გადატანით გამოწვეული ფლუორესცენციის ჩახშობის კვანტურ–ქიმიური მოდელირება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2005წ. 5, 6, 603-606..

ი. ლაგვილავა, ელიზბარაშვილი ე., ღონღაძე ნ., სამსონია შ.. ფოტოინდუცირებული ელექტრონის გადატანით გამოწვეული ფლუორესცენციის ჩახშობის კვანტურ–ქიმიური მოდელირება. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2005წ. 5, 6, 603-606. .

ნ. ღონღაძე, ლაგვილავა ი., სამსონია შ.. ფოტოინდუცირებული ელექტრონის გადატანით გამოწვეული ფლუორესცენციის ჩახშობის კვანტურ–ქიმიური მოდელირება.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. 2005, 5, 6, 603-606..

ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, ნ. სეფაშვილი, ც. ზურაბიშვილი. ფოტომგრძნობიარე ჰიბრიდული ნაერთები. Georgian Engineering News. 2015წ. No 2 (v.74), pp.61 - 64..

ო. ხარაიშვილი. ფოტოსინთეზური პოტენციალის გავლენა სიმინდის ჰიბრიდ ,,ემგურის" ფოთლის განვითარებაზე. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა რესპ. კონფერენციის მასალები. 1995წ. გვ.42-44.

ჯ. მაისურაძე, ლ. დევაძე, ც. ზურაბიშვილი, ნ. სეფაშვილი, გ. პეტრიაშვილი, შ. ახობაძე. ფოტოქრომული თხევადკრისტალური პოლიმერული სენსორული მასალები. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2011წ. #1(57), გვ.94-98.

ვ. ლობჟანიძე. ფოტოწყობის ტექნიკის და ტექნოლოგიის დანერგვა წიგნის ფაბრიკაში და ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატში. საქართველოს პოლიგრაფია . 1988წ. .

ლ. ვერბი. ფრაზეოლოგია და კულტურული სტერეოტიპების სისტემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ფრაზეოლოგიზმების სტრუქტურის თანამედროვე ხედვა. სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2011წ. №1, გვ. 176-180.

ნ. გამყრელიძე. ფრაზეოლოგიური სინონიმია "ენა-ვარიანტის ჭრილში. . სტუ შრომების კრებული. 2013 წლის N 3 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2013 წლის N 3.

ლ. ვერბი. ფრაზეოლოგიური ფონდის სეგმენტაციის პრობლემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1998წ. .