სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე. ფორმულის სრული შემეცნების პრობლემის ზოგიერთი შედეგი. IX საკავშირო კონფერენციის თეზისები. 1990წ. ნაწილი I, (რუსულად), 92.

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი. ფოროვან შემავსებელზე დამზადებული მსუბუქი ბეტონების თბოგამტარებლობა მათი თბური დამუშავების დამთავრების შემდეგ. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №2(13).

თ. ჭეიშვილი, ზ.ჯავაშვილი. ფოროვანი არაორგანული მასალების მიღების და გამოყენების პერსპექტივა საქართველოში. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი. 2015წ. №28, გვ.112-116.

მ. ტურძელაძე, ლ. უგულავა, თ. ნარეკლიშვილი. ფოროვანი მოსაპირკეთებელი ქვების კარიერის ნარჩენის გამოყენება მსუბუქ ბეტონებში. ენერგია, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. ISSN 1512-0120, №1(37), გვ. 150–152.

ლ. უგულავა, თ.ნარეკლიშვილი. ფოროვანი მოსაპირკეთებელი ქვის კარიერის გამოყენება მსუბუქ ბეტონებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. # 1(37) ISSN 1512-0120.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, კ. კიკაბიძე. ფორსაიტი - ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტების შერჩევის ინსტრუმენტი. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2016წ. №3 (მაისი-ივნისი) გვ. 52-57.

ი. ცომაია, ი. გველესიანი. ფოსფატების ექსტრაქცია ჩაწყობილა ბაიას მიწისზედა ნაწილებში.. საქართველოს ქიმიური სა-ზოგადოება Georgia Chemical Society, №1 2014.. 2014წ. №1 2014..

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. გველესიანი, დ. ღუღუნიშვილი. ფოსფატების ექსტრაქცია ჩაწყობილა ბაიას მიწისზედა ნაწილებში.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2014წ. ტ.14 #1. გვ.212-217. .

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი, ნ. ნეფარიძე , ო. დიოგიძე . ფოსფოლიპიდების თხელფენოვანი თხევადი ქრომატოგრაფია. . საქართველოს მეც-ნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2016წ. N 2, გვ. 159 .

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი , ნ. ნეფარიძე , ო. დიოგიძე . ფოსფოლიპიდების ხარისხობრივი იდენტიფიკაცია თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიის მეთოდით.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2016წ. N2, გვ. 126 .

ღონღაძე ნ., სამსონია შ. , ელიზბარაშვილი ე.. ფოტოინდუცირებული ელექტრონის გადატანით გამოწვეული ფლუორესცენციის ჩახშობის კვანტურ–ქიმიური მოდელირება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2005წ. 5, 6, 603-606..

ი. ლაგვილავა, ელიზბარაშვილი ე., ღონღაძე ნ., სამსონია შ.. ფოტოინდუცირებული ელექტრონის გადატანით გამოწვეული ფლუორესცენციის ჩახშობის კვანტურ–ქიმიური მოდელირება. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2005წ. 5, 6, 603-606. .

ნ. ღონღაძე, ლაგვილავა ი., სამსონია შ.. ფოტოინდუცირებული ელექტრონის გადატანით გამოწვეული ფლუორესცენციის ჩახშობის კვანტურ–ქიმიური მოდელირება.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. 2005, 5, 6, 603-606..

ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, ნ. სეფაშვილი, ც. ზურაბიშვილი. ფოტომგრძნობიარე ჰიბრიდული ნაერთები. Georgian Engineering News. 2015წ. No 2 (v.74), pp.61 - 64..

ო. ხარაიშვილი. ფოტოსინთეზური პოტენციალის გავლენა სიმინდის ჰიბრიდ ,,ემგურის" ფოთლის განვითარებაზე. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა რესპ. კონფერენციის მასალები. 1995წ. გვ.42-44.

ჯ. მაისურაძე, ლ. დევაძე, ც. ზურაბიშვილი, ნ. სეფაშვილი, გ. პეტრიაშვილი, შ. ახობაძე. ფოტოქრომული თხევადკრისტალური პოლიმერული სენსორული მასალები. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2011წ. #1(57), გვ.94-98.

ვ. ლობჟანიძე. ფოტოწყობის ტექნიკის და ტექნოლოგიის დანერგვა წიგნის ფაბრიკაში და ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატში. საქართველოს პოლიგრაფია . 1988წ. .

ლ. ვერბი. ფრაზეოლოგია და კულტურული სტერეოტიპების სისტემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ფრაზეოლოგიზმების სტრუქტურის თანამედროვე ხედვა. სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2011წ. №1, გვ. 176-180.

ნ. გამყრელიძე. ფრაზეოლოგიური სინონიმია "ენა-ვარიანტის ჭრილში. . სტუ შრომების კრებული. 2013 წლის N 3 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2013 წლის N 3.