სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. სურგულაძე, სვიანაძე. ფოლადის წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. მშენებლობა. 2016წ. №4(43).

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი, სვიანაძე. ფოლადის წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N4(43) 2016.

ნ. ბერიშვილი, ხ.გორჯოლაძე. ფოლდის შედგენილი განივკვეთის მქონე შედუღებული კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი. ჟურნალი ”ევრიკა”. 2007წ. № 3-4 (43-44).

ლ. ჩხენკელი. ფონეტიკური ინტენფერენცია ქართველი სტუდენტების მეტყველებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2009წ. შრომები, 1(13); 57–60.

გ. კაიშაური. ფორთოხლის ნატურალური ვაჟინი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი "მოამბე თბ.". 2015წ. 34. მაისი. გვ. 309 - 310.

გ. კაიშაური, თ. ძნელაძე. ფორთოხლის წვენის ძირითადი ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესწავლა მისი შემდგომი გადამუშავების მიზნით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2012წ. ტ.31, გვ.225-226.

ზ. ქარუმიძე. ფორიზებული ბეტონის დამზადება ალუმინის ფხვნილის გამოყენებით. სტუ-ს გამომცემლობა. 2006წ. გვ.240-243.

ნ. თევზაძე, ზ.კიკნაძე, ვ. მუჯირი. ფორმათწარმოქმნისა და კომპოზიციის პარადიგმა არქიტექტურაში (ისტორიული და ლოგიკური ასპექტები). საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. #2(17), .

ი. ირემაძე. ფორმალური ნეირონის გამოყენების მოდელი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოებისათვის. (ქართული საერთშორისო ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „ქესჟ“, კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები). 2012წ. .

თ. წივწივაძე, მ.ცინცაძე, ნ.მახარობლიძე, დ.ლოჩოშვილი, გ.ცინცაძე, მ.ჭანტურია. ფორმილჰიდრაზინის აღნაგობა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის გამოთვლა ქვანტურ-ქიმიური მეთოდით AMI. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(4) გვ. 434-436.

კ. ფხაკაძე. ფორმულის სრული შემეცნების პრობლემის ზოგიერთი შედეგი. IX საკავშირო კონფერენციის თეზისები. 1990წ. ნაწილი I, (რუსულად), 92.

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი. ფოროვან შემავსებელზე დამზადებული მსუბუქი ბეტონების თბოგამტარებლობა მათი თბური დამუშავების დამთავრების შემდეგ. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №2(13).

თ. ჭეიშვილი, ზ.ჯავაშვილი. ფოროვანი არაორგანული მასალების მიღების და გამოყენების პერსპექტივა საქართველოში. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი. 2015წ. №28, გვ.112-116.

მ. ტურძელაძე, ლ. უგულავა, თ. ნარეკლიშვილი. ფოროვანი მოსაპირკეთებელი ქვების კარიერის ნარჩენის გამოყენება მსუბუქ ბეტონებში. ენერგია, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. ISSN 1512-0120, №1(37), გვ. 150–152.

ლ. უგულავა, თ.ნარეკლიშვილი. ფოროვანი მოსაპირკეთებელი ქვის კარიერის გამოყენება მსუბუქ ბეტონებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. # 1(37) ISSN 1512-0120.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, კ. კიკაბიძე. ფორსაიტი - ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტების შერჩევის ინსტრუმენტი. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2016წ. №3 (მაისი-ივნისი) გვ. 52-57.

ი. ცომაია, ი. გველესიანი. ფოსფატების ექსტრაქცია ჩაწყობილა ბაიას მიწისზედა ნაწილებში.. საქართველოს ქიმიური სა-ზოგადოება Georgia Chemical Society, №1 2014.. 2014წ. №1 2014..

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. გველესიანი, დ. ღუღუნიშვილი. ფოსფატების ექსტრაქცია ჩაწყობილა ბაიას მიწისზედა ნაწილებში.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2014წ. ტ.14 #1. გვ.212-217. .

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი, ნ. ნეფარიძე , ო. დიოგიძე . ფოსფოლიპიდების თხელფენოვანი თხევადი ქრომატოგრაფია. . საქართველოს მეც-ნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2016წ. N 2, გვ. 159 .

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი , ნ. ნეფარიძე , ო. დიოგიძე . ფოსფოლიპიდების ხარისხობრივი იდენტიფიკაცია თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიის მეთოდით.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2016წ. N2, გვ. 126 .