სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბერეჟიანი, შ. ანდღულაძე, ა. ბერეჟიანი, გ. მჭედლიშვილი. ფსევდოგათხევადებული შრის ჰიდროდინამიკის კომპიუტერული სიმულაცია გრანულირებული ბარიტების აღდგენის პროცესისთვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2017წ. ტომი 43, N1, გვ. 38-40.

რ. ანდრიაშვილი. ფსიქიკა, ცნობიერება, განწყობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომა. 2009წ. N1(13), გვ. 167-170.

ე. ყუბანეიშვილი, null, ლ.ჯობავა. ფსიქიური დატვირთვის სინჯი და ინფორმაციის დამუშავების მოდელი. სტუ–ს შრომები. 2004წ. N 1 (451).

რ. გაფრინდაშვილი. ფსიქოლოგიამდელი ფსიქოლოგია ქართულ ფოლკლორში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2015წ. .

ა. ბურჯალიანი. ფსიქოლოგიზმი და ანტიფსიქოლოგიზმი ე.ჰუსერლის ნააზრევში. სტუ,''საისტორიო ვერტიკალები''..33. 2016წ. .

ლ. მეტრეველი. ფსიქოლოგიურ-პედაგოგიური თანხლების როლი პედაგოგიკის პროფესიონალად ჩამოყალიბებაში. „ინტელექტი“. 2012წ. N3(44), გვ. 19-22.

ქ. თელია. ფსიქოლოგიური თეორიები და ადამიანის რაობა. ჟურნალი "განათლება". 2017წ. .

ლ. მეტრეველი. ფსიქოლოგიური კომუნიკაცია, როგორც პროფესიული საქმიანობის ინსტრუმენტი. „ინტელექტი“. 2013წ. N1(45), გვ. 132-133.

ნ. ზაალიშვილი. ფსიქოლოგიური კონფლიქტები. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N27.

მ. ჩიქავა. ფსიქოსომატური მდგომარეობის როლი პათოლოგიის განვითარებასა და ჰომეოპათიურ მკურნალობაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია ა. 2006წ. # 2, 32, გვ. 421-429..

დ. კვარაცხელია. ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის პრიორიტეტები საქართველოში. საქართველოს ეკონომიკა . 2008წ. N2, გვ.: 64-68.

კ. ბზიშვილი. ფულადი თანხის აღნიშვნის წესისათვის ქართულ სამოქალაქო სამართლებრივ დიპლომატიკაში. ჟურნალი "სამართალი და მსოფლიო". 2015წ. N3, 2015 წ..

გ. ცაავა. ფულადი მასის რეგულირების ბაუმოლი-ტობინის ცნობილი მოდელის პარამეტრების სრულყოფის საკითხი.. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. , #5, გვ. 93-107..

გ. გაბაიძე. ფულადი ნაკადების მოძრაობის დაგეგმვა ბიზნეს-საქმიანობაში წმინდა მიმდინარე ღირებულების /დისკონტირების/ მეთოდით. სსაუ, სამეც. შრ. კრებული, . 2010წ. ტ. 3 /50/, თბ. 2010 წ. გვ. 93.

ს. ბლიაძე. ფულადი საშუალებების აღრიცხვა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მაგალითზე. აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.III #1 (50).

ე. ბალიაშვილი. ფულადი სახსრების მართ ვა ინფლაციის პირობებში. ეკონომიკა”. 2009წ. 2009, #8-9.

ლ. ბოჭორიშვილი. ფულადი სახსრების მართვა ენერგეტიკაში. ყოველკვარტალური საერთ.რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. # 4, გვ.80-89.

ჯ. კანკაძე, ა.კანკაძე,თ.არჩვაძე. ფულად– საკრედიტო პოლოტიკა და საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების როლი ქვეყნის ეკონომიკის ფინანსურ უზრუნველყოფაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი"ტრანსპორტი". 2007წ. N 1(25) 21–23.

ზ. ვაშაკიძე, ვახტანგ ხომიზურაშვილი. ფული საქართველოს განვითარებისათვის. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა".. 2013წ. #3, 54-57 გვ., .

ბ. ცხადაძე, ზ. ცხადაძე. ფულის ერთეულები ქართულ კლასიკურ ტექსტებში. წერილი მეორე (კერმა, მეკერმე, სტატერი//სატირი, ფოლი, ობოლი). "სოციალური ეკონომიკა" (XXl საუკუნის აქტუალური პრობლემები). 2010წ. #5 , 131-134.