სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ჭურაძე, ლ. ცკვიტინიძე, მ. გრძელიშვილი. ფოლადის კოროზიამედეგობა გამომწვარი თიხების დანამატიანი ცემენტ-ქვიშია დუღაბის ფენის ქვეშ.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N2 თბილისი:2001. გვ.31-33. 2001წ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N2 თბილისი:2001. გვ.31-33.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი აჩიკო პაპიაშვილი. ფოლადის უწყვეტი ჩამოსხმის დროს ლითონურ ნამზადებში ნახშირბადისა და გოგირდის განაწილების მათემატიკური მოდელირება. სამთო ჟურნალი. 2016წ. N 1(34).

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი. ფოლადის შედგენილი განივკვეთის კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი.. . ენერგია (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი).. 2007წ. ISSN 1512-0120, 3-4(43-44)/2007, გვ. 63-67...

ბერიშვილი ნოდარი. ფოლადის შედგენილი განივკვეთის მქონე შედუღებული კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი. ჟურნ. "ენერგია", თბილისი. 2007წ. #3-4 (43-44), გვ. 63-67.

ბ. სურგულაძე, სვიანაძე. ფოლადის წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. მშენებლობა. 2016წ. №4(43).

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი, სვიანაძე. ფოლადის წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N4(43) 2016.

ნ. ბერიშვილი, ხ.გორჯოლაძე. ფოლდის შედგენილი განივკვეთის მქონე შედუღებული კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი. ჟურნალი ”ევრიკა”. 2007წ. № 3-4 (43-44).

ლ. ჩხენკელი. ფონეტიკური ინტენფერენცია ქართველი სტუდენტების მეტყველებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2009წ. შრომები, 1(13); 57–60.

გ. კაიშაური. ფორთოხლის ნატურალური ვაჟინი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი "მოამბე თბ.". 2015წ. 34. მაისი. გვ. 309 - 310.

გ. კაიშაური, თ. ძნელაძე. ფორთოხლის წვენის ძირითადი ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესწავლა მისი შემდგომი გადამუშავების მიზნით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2012წ. ტ.31, გვ.225-226.

ზ. ქარუმიძე. ფორიზებული ბეტონის დამზადება ალუმინის ფხვნილის გამოყენებით. სტუ-ს გამომცემლობა. 2006წ. გვ.240-243.

ნ. თევზაძე, ზ.კიკნაძე, ვ. მუჯირი. ფორმათწარმოქმნისა და კომპოზიციის პარადიგმა არქიტექტურაში (ისტორიული და ლოგიკური ასპექტები). საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. #2(17), .

ი. ირემაძე. ფორმალური ნეირონის გამოყენების მოდელი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოებისათვის. (ქართული საერთშორისო ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „ქესჟ“, კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები). 2012წ. .

თ. წივწივაძე, მ.ცინცაძე, ნ.მახარობლიძე, დ.ლოჩოშვილი, გ.ცინცაძე, მ.ჭანტურია. ფორმილჰიდრაზინის აღნაგობა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის გამოთვლა ქვანტურ-ქიმიური მეთოდით AMI. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(4) გვ. 434-436.

კ. ფხაკაძე. ფორმულის სრული შემეცნების პრობლემის ზოგიერთი შედეგი. IX საკავშირო კონფერენციის თეზისები. 1990წ. ნაწილი I, (რუსულად), 92.

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი. ფოროვან შემავსებელზე დამზადებული მსუბუქი ბეტონების თბოგამტარებლობა მათი თბური დამუშავების დამთავრების შემდეგ. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №2(13).

თ. ჭეიშვილი, ზ.ჯავაშვილი. ფოროვანი არაორგანული მასალების მიღების და გამოყენების პერსპექტივა საქართველოში. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი. 2015წ. №28, გვ.112-116.

მ. ტურძელაძე, ლ. უგულავა, თ. ნარეკლიშვილი. ფოროვანი მოსაპირკეთებელი ქვების კარიერის ნარჩენის გამოყენება მსუბუქ ბეტონებში. ენერგია, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. ISSN 1512-0120, №1(37), გვ. 150–152.

ლ. უგულავა, თ.ნარეკლიშვილი. ფოროვანი მოსაპირკეთებელი ქვის კარიერის გამოყენება მსუბუქ ბეტონებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. # 1(37) ISSN 1512-0120.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, კ. კიკაბიძე. ფორსაიტი - ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტების შერჩევის ინსტრუმენტი. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2016წ. №3 (მაისი-ივნისი) გვ. 52-57.