სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ღონღაძე ნ., სამსონია შ. , ელიზბარაშვილი ე.. ფოტოინდუცირებული ელექტრონის გადატანით გამოწვეული ფლუორესცენციის ჩახშობის კვანტურ–ქიმიური მოდელირება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2005წ. 5, 6, 603-606..

ი. ლაგვილავა, ელიზბარაშვილი ე., ღონღაძე ნ., სამსონია შ.. ფოტოინდუცირებული ელექტრონის გადატანით გამოწვეული ფლუორესცენციის ჩახშობის კვანტურ–ქიმიური მოდელირება. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2005წ. 5, 6, 603-606. .

ნ. ღონღაძე, ლაგვილავა ი., სამსონია შ.. ფოტოინდუცირებული ელექტრონის გადატანით გამოწვეული ფლუორესცენციის ჩახშობის კვანტურ–ქიმიური მოდელირება.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. 2005, 5, 6, 603-606..

ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, ნ. სეფაშვილი, ც. ზურაბიშვილი. ფოტომგრძნობიარე ჰიბრიდული ნაერთები. Georgian Engineering News. 2015წ. No 2 (v.74), pp.61 - 64..

ო. ხარაიშვილი. ფოტოსინთეზური პოტენციალის გავლენა სიმინდის ჰიბრიდ ,,ემგურის" ფოთლის განვითარებაზე. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა რესპ. კონფერენციის მასალები. 1995წ. გვ.42-44.

ჯ. მაისურაძე, ლ. დევაძე, ც. ზურაბიშვილი, ნ. სეფაშვილი, გ. პეტრიაშვილი, შ. ახობაძე. ფოტოქრომული თხევადკრისტალური პოლიმერული სენსორული მასალები. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2011წ. #1(57), გვ.94-98.

ვ. ლობჟანიძე. ფოტოწყობის ტექნიკის და ტექნოლოგიის დანერგვა წიგნის ფაბრიკაში და ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატში. საქართველოს პოლიგრაფია . 1988წ. .

ლ. ვერბი. ფრაზეოლოგია და კულტურული სტერეოტიპების სისტემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ფრაზეოლოგიზმების სტრუქტურის თანამედროვე ხედვა. სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2011წ. №1, გვ. 176-180.

ნ. გამყრელიძე. ფრაზეოლოგიური სინონიმია "ენა-ვარიანტის ჭრილში. . სტუ შრომების კრებული. 2013 წლის N 3 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2013 წლის N 3.

ლ. ვერბი. ფრაზეოლოგიური ფონდის სეგმენტაციის პრობლემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1998წ. .

ლ. იმნაიშვილი. ფრანგიშვილი ა., ბენაშვილი ა., ასინქრონული ორობითი მთვლელების სინთეზის მეთოდიკა.//სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2002, # 1(440), გვ. 59-67. . . 2002წ. .

ე. კალატოზიშვილი, მ. ხომასურიძე, ლ. მუჯირი, ა. გოდაბრელიძე. ფრანგული წმინდა კულტურის მშრალი საფუვრების 10CB 2000-ისა და OICBR-8000-ის ზემოქმედება “რქაწითელის” ჯიშის ყურძნისაგან მიღებული ღვინომასალის ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლების და ჯიშური თავისებურებების შენარჩუნებაზე. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. #4-6. გვ. 148-152.

ე. კალატოზიშვილი. ფრანგული წმინდა კულტურის მშრალი საფუვრების IOC B 2000 და OIC BR 8000 ზეგავლენა რქაწითელის ყურძნის ჯიშიდან მიღებული ღვინომასალის ფიზიკო-ქიმიურ მაჩვენებლებსა და ჯიშური თავისებურებების შენარჩუნებაზე”.. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2006წ. #4-6; გვ. 148-152.ISSN 0130-7061.

ხომასურიძე მ., კალატოზიშვილი ე., გოდაბრელიძე ა.. ფრანგული წმინდა კულტურის მშრალი საფუვრების IOC B 2000-ისა და OIC BR 8000-ის ზემოქმედება "რქაწითელის" ჯიშის ყურძნისგან მიღებული ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლებისა და ჯამური თავისებურებების შენარჩუნებაზე. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2006წ. #4-6, 148-153.

ქ. გიორგობიანი. ფრანგულუ პრესა. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2009წ. N2 (14). გვ.89-94.

ი. ჩხეიძე, გ. მურჯიკნელი, ნ.. აბზიანიძე. ფრაქტალური განზომილების გამოყენება ტოპოლოგიური ქსელების მოდელირებისათვის. IV სამეცნიერო კონფერენცია. აკ. წერეთლის უნივერსიტეტი.. 2015წ. 3 გვ. .

მ. შიშინაშვილი, ა. ბურდულაძე, გ. ჩუბინიძე. ფრეზირებული მასალის გამოყენება ასფალტბეტონის ნარევის დამზადებისას. ტრანაპორტი და მანქანათმშენებლობა, ISSN 1512-3537. 2010წ. #2(18), თბილისი, საქართველო, გვ.96-100.

მ. შიშინაშვილი. ფრეზირებული მასალის გამოყენებით დამზადებული კომბინირებული ასფალტბეტონის ნარევის გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. მშენებლობა, ISSN 1512-3936. 2015წ. #3(38), თბილისი, საქართველო, გვ.105-107.

მ. შიშინაშვილი. ფრეზირებული მასალისა და ბიტუმის ემულსიის გამოყენების ეფექტურობა საგზაო მშენებლობაში. შრომები, ეროვნული თავდაცვის აკადემია, ISSN 1512-0708. 2016წ. #1(2), გორი, საქართველო, გვ.108-113.