სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ვერბი. ფრაზეოლოგიური ფონდის სეგმენტაციის პრობლემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1998წ. .

ლ. იმნაიშვილი. ფრანგიშვილი ა., ბენაშვილი ა., ასინქრონული ორობითი მთვლელების სინთეზის მეთოდიკა.//სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2002, # 1(440), გვ. 59-67. . . 2002წ. .

ე. კალატოზიშვილი, მ. ხომასურიძე, ლ. მუჯირი, ა. გოდაბრელიძე. ფრანგული წმინდა კულტურის მშრალი საფუვრების 10CB 2000-ისა და OICBR-8000-ის ზემოქმედება “რქაწითელის” ჯიშის ყურძნისაგან მიღებული ღვინომასალის ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლების და ჯიშური თავისებურებების შენარჩუნებაზე. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. #4-6. გვ. 148-152.

ე. კალატოზიშვილი. ფრანგული წმინდა კულტურის მშრალი საფუვრების IOC B 2000 და OIC BR 8000 ზეგავლენა რქაწითელის ყურძნის ჯიშიდან მიღებული ღვინომასალის ფიზიკო-ქიმიურ მაჩვენებლებსა და ჯიშური თავისებურებების შენარჩუნებაზე”.. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2006წ. #4-6; გვ. 148-152.ISSN 0130-7061.

ხომასურიძე მ., კალატოზიშვილი ე., გოდაბრელიძე ა.. ფრანგული წმინდა კულტურის მშრალი საფუვრების IOC B 2000-ისა და OIC BR 8000-ის ზემოქმედება "რქაწითელის" ჯიშის ყურძნისგან მიღებული ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლებისა და ჯამური თავისებურებების შენარჩუნებაზე. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2006წ. #4-6, 148-153.

ქ. გიორგობიანი. ფრანგულუ პრესა. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2009წ. N2 (14). გვ.89-94.

ი. ჩხეიძე, გ. მურჯიკნელი, ნ.. აბზიანიძე. ფრაქტალური განზომილების გამოყენება ტოპოლოგიური ქსელების მოდელირებისათვის. IV სამეცნიერო კონფერენცია. აკ. წერეთლის უნივერსიტეტი.. 2015წ. 3 გვ. .

მ. შიშინაშვილი, ა. ბურდულაძე, გ. ჩუბინიძე. ფრეზირებული მასალის გამოყენება ასფალტბეტონის ნარევის დამზადებისას. ტრანაპორტი და მანქანათმშენებლობა, ISSN 1512-3537. 2010წ. #2(18), თბილისი, საქართველო, გვ.96-100.

მ. შიშინაშვილი. ფრეზირებული მასალის გამოყენებით დამზადებული კომბინირებული ასფალტბეტონის ნარევის გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. მშენებლობა, ISSN 1512-3936. 2015წ. #3(38), თბილისი, საქართველო, გვ.105-107.

მ. შიშინაშვილი. ფრეზირებული მასალისა და ბიტუმის ემულსიის გამოყენების ეფექტურობა საგზაო მშენებლობაში. შრომები, ეროვნული თავდაცვის აკადემია, ISSN 1512-0708. 2016წ. #1(2), გორი, საქართველო, გვ.108-113.

ა. სონღულაშვილი. ფრიად საჭირო წიგნი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2016წ. #2.

ნ. ბახსოლიანი. ფრიგიელთა მეფე მიდასი მითი და რეალობა. ისტორიულ–ეთნოლოგიური ძიებანი XII. 2010წ. გვ.423–431.

ნ. ბახსოლიანი. ფრიგიელთა რელიგიის ერთი ასპექტისათვის (ტავრობოლიუმი). ბიბლიური და არქეოლოგიური კვლევის ამერიკულ–ქართული ინსტიტუტის ბიულეტენი #6. 2008წ. გვ.5–8.

გ. ხეოშვილი. ფრიდრიხ ნიცშე თანამედროვე ქართულ ფილოსოფიაში . ნიცშე საქართველოში. თამაზ ბუაჩიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, ,,არხე“, გვ.129-140. . 2007წ. .

გ. გრიგორაშვილი, ყურაშვილი მ.. ფრინველის კომბინირებულ საკვებში კირქვის გამოყენებით მიღებული საკვები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. XIX.

მ. კობახიძე. ფრინველის მეკვერცხული ჯიშის ლომან ისლის მოზარდის საკვებად ასს "მხნეობის" გამოყენების ეფექტურობა . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. №21 გვ.210-213.

ი. დავითაშვილი. ფრინველის რაციონის ოპტიმალური შეცვლის რეცეპტების ფორმირება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი".. 2006წ. 1 (24).

. ფრინველის რაციონის ოპტიმალური შეცვლის რეცეპტების ფორმირება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2006წ. 1 (24), თბილისი .

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი, ბ. ჭელიძე. ფრიქციული ქუროს ძალოვანი წრედის სრულყოფა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2010წ. #4(19), გვ.29-32.უაკ 621.825.5.

გ. ხეოშვილი. ფროიდი და როზანოვი რელიგიის შესახებ. გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თსუ გამომცემლობა,გვ. 83-88.. 2001წ. .