სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. აბუთიძე. ფსალმუნთა მორთულობის შესწავლის ისტორიიდან. რელიგია. 2009წ. 4, 83-93.

მ. ბერეჟიანი, შ. ანდღულაძე, ა. ბერეჟიანი, გ. მჭედლიშვილი. ფსევდოგათხევადებული შრის ჰიდროდინამიკის კომპიუტერული სიმულაცია გრანულირებული ბარიტების აღდგენის პროცესისთვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2017წ. ტომი 43, N1, გვ. 38-40.

რ. ანდრიაშვილი. ფსიქიკა, ცნობიერება, განწყობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომა. 2009წ. N1(13), გვ. 167-170.

ე. ყუბანეიშვილი, null, ლ.ჯობავა. ფსიქიური დატვირთვის სინჯი და ინფორმაციის დამუშავების მოდელი. სტუ–ს შრომები. 2004წ. N 1 (451).

რ. გაფრინდაშვილი. ფსიქოლოგიამდელი ფსიქოლოგია ქართულ ფოლკლორში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2015წ. .

ა. ბურჯალიანი. ფსიქოლოგიზმი და ანტიფსიქოლოგიზმი ე.ჰუსერლის ნააზრევში. სტუ,''საისტორიო ვერტიკალები''..33. 2016წ. .

ლ. მეტრეველი. ფსიქოლოგიურ-პედაგოგიური თანხლების როლი პედაგოგიკის პროფესიონალად ჩამოყალიბებაში. „ინტელექტი“. 2012წ. N3(44), გვ. 19-22.

ქ. თელია. ფსიქოლოგიური თეორიები და ადამიანის რაობა. ჟურნალი "განათლება". 2017წ. .

ლ. მეტრეველი. ფსიქოლოგიური კომუნიკაცია, როგორც პროფესიული საქმიანობის ინსტრუმენტი. „ინტელექტი“. 2013წ. N1(45), გვ. 132-133.

ნ. ზაალიშვილი. ფსიქოლოგიური კონფლიქტები. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N27.

მ. ჩიქავა. ფსიქოსომატური მდგომარეობის როლი პათოლოგიის განვითარებასა და ჰომეოპათიურ მკურნალობაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია ა. 2006წ. # 2, 32, გვ. 421-429..

დ. კვარაცხელია. ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის პრიორიტეტები საქართველოში. საქართველოს ეკონომიკა . 2008წ. N2, გვ.: 64-68.

კ. ბზიშვილი. ფულადი თანხის აღნიშვნის წესისათვის ქართულ სამოქალაქო სამართლებრივ დიპლომატიკაში. ჟურნალი "სამართალი და მსოფლიო". 2015წ. N3, 2015 წ..

გ. ცაავა. ფულადი მასის რეგულირების ბაუმოლი-ტობინის ცნობილი მოდელის პარამეტრების სრულყოფის საკითხი.. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. , #5, გვ. 93-107..

გ. გაბაიძე. ფულადი ნაკადების მოძრაობის დაგეგმვა ბიზნეს-საქმიანობაში წმინდა მიმდინარე ღირებულების /დისკონტირების/ მეთოდით. სსაუ, სამეც. შრ. კრებული, . 2010წ. ტ. 3 /50/, თბ. 2010 წ. გვ. 93.

ს. ბლიაძე. ფულადი საშუალებების აღრიცხვა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მაგალითზე. აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.III #1 (50).

ე. ბალიაშვილი. ფულადი სახსრების მართ ვა ინფლაციის პირობებში. ეკონომიკა”. 2009წ. 2009, #8-9.

ლ. ბოჭორიშვილი. ფულადი სახსრების მართვა ენერგეტიკაში. ყოველკვარტალური საერთ.რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. # 4, გვ.80-89.

ჯ. კანკაძე, ა.კანკაძე,თ.არჩვაძე. ფულად– საკრედიტო პოლოტიკა და საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების როლი ქვეყნის ეკონომიკის ფინანსურ უზრუნველყოფაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი"ტრანსპორტი". 2007წ. N 1(25) 21–23.

ზ. ვაშაკიძე, ვახტანგ ხომიზურაშვილი. ფული საქართველოს განვითარებისათვის. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა".. 2013წ. #3, 54-57 გვ., .