სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. მეტრეველი. ფსიქოლოგიურ-პედაგოგიური თანხლების როლი პედაგოგიკის პროფესიონალად ჩამოყალიბებაში. „ინტელექტი“. 2012წ. N3(44), გვ. 19-22.

ქ. თელია. ფსიქოლოგიური თეორიები და ადამიანის რაობა. ჟურნალი "განათლება". 2017წ. .

ლ. მეტრეველი. ფსიქოლოგიური კომუნიკაცია, როგორც პროფესიული საქმიანობის ინსტრუმენტი. „ინტელექტი“. 2013წ. N1(45), გვ. 132-133.

ნ. ზაალიშვილი. ფსიქოლოგიური კონფლიქტები. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N27.

მ. ჩიქავა. ფსიქოსომატური მდგომარეობის როლი პათოლოგიის განვითარებასა და ჰომეოპათიურ მკურნალობაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია ა. 2006წ. # 2, 32, გვ. 421-429..

დ. კვარაცხელია. ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის პრიორიტეტები საქართველოში. საქართველოს ეკონომიკა . 2008წ. N2, გვ.: 64-68.

კ. ბზიშვილი. ფულადი თანხის აღნიშვნის წესისათვის ქართულ სამოქალაქო სამართლებრივ დიპლომატიკაში. ჟურნალი "სამართალი და მსოფლიო". 2015წ. N3, 2015 წ..

გ. ცაავა. ფულადი მასის რეგულირების ბაუმოლი-ტობინის ცნობილი მოდელის პარამეტრების სრულყოფის საკითხი.. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. , #5, გვ. 93-107..

გ. გაბაიძე. ფულადი ნაკადების მოძრაობის დაგეგმვა ბიზნეს-საქმიანობაში წმინდა მიმდინარე ღირებულების /დისკონტირების/ მეთოდით. სსაუ, სამეც. შრ. კრებული, . 2010წ. ტ. 3 /50/, თბ. 2010 წ. გვ. 93.

ს. ბლიაძე. ფულადი საშუალებების აღრიცხვა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მაგალითზე. აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.III #1 (50).

ე. ბალიაშვილი. ფულადი სახსრების მართ ვა ინფლაციის პირობებში. ეკონომიკა”. 2009წ. 2009, #8-9.

ლ. ბოჭორიშვილი. ფულადი სახსრების მართვა ენერგეტიკაში. ყოველკვარტალური საერთ.რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. # 4, გვ.80-89.

ჯ. კანკაძე, ა.კანკაძე,თ.არჩვაძე. ფულად– საკრედიტო პოლოტიკა და საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების როლი ქვეყნის ეკონომიკის ფინანსურ უზრუნველყოფაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი"ტრანსპორტი". 2007წ. N 1(25) 21–23.

ზ. ვაშაკიძე, ვახტანგ ხომიზურაშვილი. ფული საქართველოს განვითარებისათვის. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა".. 2013წ. #3, 54-57 გვ., .

ბ. ცხადაძე, ზ. ცხადაძე. ფულის ერთეულები ქართულ კლასიკურ ტექსტებში. წერილი მეორე (კერმა, მეკერმე, სტატერი//სატირი, ფოლი, ობოლი). "სოციალური ეკონომიკა" (XXl საუკუნის აქტუალური პრობლემები). 2010წ. #5 , 131-134.

ბ. ცხადაძე, ზ. ცხადაძე. ფულის ერთეულები ქართულ კლასიკურ ტექსტებში. წერილი პირველი (ვეცხლი, დრამა, დრაჰმე, დიდრაქმა, დრაჰკანი). "სოციალური ეკონომიკა" (XXl საუკუნის აქტუალური პრობლემები). 2010წ. #2 (8), 106-109.

ს. პავლიაშვილი, ლ.ჯანგულაშვილი. ფულის თანამედროვე თეორიების თავისებურებანი. ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება".. 2012წ. #1(5) 0,3გვ..

ნ. ბებიაშვილი, ლ.ქოქიაური. ფულის ღირებულება დროში. რთული პროცენტის ექვსი ფუნქცია. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2006წ. #9, გვ.69-73.

რ. შენგელია. ფულის წარმოშობა - განვითარების ეკონომიკირი და სამართლებრივი ასპექტები. გთსუ სამეცნიერო შრომათა კრებილი. 2017წ. №7 .თბილისი.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ფუნქციონალური დონის კონკურენტული სტრატეგიები მცირე ბიზნესისათვის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში . . 2012წ. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2012.