სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ლოლაძე, თ.ჭეიშვილი. ფურცლოვანი მინის ვიტრაჟები და ახალი შედგენილობის მინამასალების მინის დეკორირები-სათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. # 13(1), თბილისი, გვ.1-4.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი. ფუტკრის მოწამვლა. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერება და ცხოვრება. 2016წ. 1(13).

გ. ლოლაძე, ვ.გორდელაძე, ვ.კობალაძე. ფუძე მინანქრები წყალტუბოს ადგილმდებარეობის გრანიტის და მინის ლეწის ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. # 13(1), თბილისი, გვ.5-7.

ვ. გორდელაძე, გ. ლოლაძე, ვ. კობალაძე. ფუძე მინანქრები წყალტუბოს ადგილმდებარეობის გრანიტისა და მინის ლეწის ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №13 (1) . 2013წ. თბილისი, გვ. 5-7.

ნ. გახოკიძე, მამუკა მაისურაძე. ფუძემდებლური ბენზიმიდაზოლ- და [b]ანელირებული თიოფენშემცველი კონდენსირებული სისტემა მოსალოდნელი ანტიტუბერკულოზური და ანტივირუსული აქტივობით.. სტუ – შრომები. . 2008წ. №4 გვ 58-61. .

მ. მაისურაძე, ხოშტარია თ. გახოკიძე ნ.. ფუძემდებლური ბენზიმიდაზოლ- და [b]ანელირებული თიოფეშემცველი კონდენსირებული სისტემა მოსალოდნელი ანტიტუბერკულოზური და ანტივირუსული აქტივობით.. სტუ – შრომები. . 2008წ. -№4 გვ 58-61.

თ. კვაჭაძე, გ. სარიშვილი. ფუძის და საძირკვლის დეფორმაციის განსაზღვრა შრეობრივი შეჯამებისა და მიმდევრობითი მიახლოების მეთოდით. მშენებლობა. 2007წ. 3(6), გვ. 43-47.

ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე, დ. კვაჭაძე. ფუძის და საძირკვლის ერთობლივი დეფორმაციის გაანგარიშების თანამედროვე მეთოდები. მშენებლობა. 2007წ. 1(4), გვ 88–95.

თ. კვაჭაძე, დ.ე.კვაჭაძე, ბ.გვასალია. ფუძის და საძირკვლის ერთობლივი დეფორმაციის გაანგარიშების თანამედროვე მეთოდები. მშენებლობა. 2007წ. 1(4), გვ. 88-95.

გ. ბერუაშვილი, კ.მირაზანაშვილი. ფხვიერი კვების პროდუქტების მტვრიანობის განსაზღვრა. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები. თბილისი. 2012. 0წ. გვ. 238-242.

ზ. ჯაფარიძე, null, გოროძე გიზო, ბანცაძე არჩილი. ფხვიერი მასალების ექსტრაქტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები” შრომათა კრებული. 2009წ. ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი, გვ. 250-253 .

თ. ისაკაძე, თ.მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. ფხვიერი მასალების ვიბრომდუღარე ფენაში საშრობი მანქანა მუშა აგენტის პულსატორით. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2017წ. №3(505)გვ.126-132.

გ. ბერუაშვილი, ზ.ჯაფარიძე,კ.მირაზანაშვილი. ფხვიერი მასალების რეოლოგიური მახასიათებლების განმსაზღვრელი ხელსაწყო. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ''მოაზროვნე''. 2006წ. №3 34-40 გვ..

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი. ფხვიერი პროდუქტების დამხარისხებელი მანქანების მუშაობის ეფექტურობის განმსაზღვრელი კოეფიციენტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომათა კრებული. 2006წ. გამოშვება 16. გვ. 36–40.

გ. გოლეთიანი. ფხვიერი პროდუქტების პნევმოვიბრაციული ტრანსპორტირების დინამიკა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2008წ. თბილისი, №2(10).

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ფრუიძე ირაკლი. ფხვიერი პროდუქტების შემრევი დოლების გაანგარიშების მეთოდიკა. გამომცემლობა – ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 4 (12). გვ. 25–31.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი. ფხვიერი პროდუქტის მასის დამხარისხებელი ზედაპირიდან ნაწილაკის მოწყვეტის რეჟიმში მომუშავე დამხარისხებელი ბადის ოპტიმალური სიგრძის განსაზღვრა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომათა კრებული. 2006წ. გამოშვება 16. გვ. 25–29.

გ. გოგია, გ. გოგია, კ.ხმელიძე. ფხვიერი ტვირთის ვიბრაციული გადაადგილება ელექტრომაგნიტური ვიბროამძრავის პარამეტრების ცვალებადობის გათვალისწინებით. სამთო ჟურნალი, საქართველოს სამთო საზოგადოება. 2001წ. #1(6), 4 გვ..

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, კ. ხმელიძე. ფხვიერი ტვირთის ვიბრაციული გადაადგილება ელექტრომაგნიტური ვიბროამძრავის პარამეტრების ცვალებადობის გათვალისწინებითჰ. სტუ, სამთო ჟურნალი, საქართველოს სამთო საზოგადოება. 2001წ. № 1(6), გ. 45–47.