სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვაშაკიძე, მ. კელენჯერიძე. შრომის ბირჟა და მისი პერსპექტივები საქართველოში.. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი". 2012წ. #3, 45-51 გვ..

ნ. ბოჭორიშვილი, თ.ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია, ნ.შურაძე. შრომის დცვის მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 4 გვ..

კ. ჩიხლაძე. შრომის ინსპექცია საერთაშორისო პრაქტიკა სამართლებრივი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში . ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. .

ნ. ცანავა. შრომის მართვის პრობლემები ქვეყნის ეკონომიკაში( საქართველოს მაგალითზე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული-II. 2017წ. გვ.6.

მ. სამადაშვილი. შრომის მიმზიდველობის ზრდა და თანამდებობრივი ვალდებულებების გაფართოება. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2009წ. № 8, 258–261.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. შრომის მწარმოებლურობა - სოციალური პოლიტიკის ეკონომიკური საფუძველი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3, გვ.242-259.

ლ. ჩიქავა. შრომის მწარმოებლურობის ზრდის ეკონომიკური კანონის მოქმედების თავისებურებები გლობალიზაციის პირობებში.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 8. 2010წ. 12 გვ..

თ. კილაძე. შრომის ნაყოფიერების მართვის მეთოდების შესახებ მეურნეობის საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.. სტუ. "შრომები". 2003წ. #4 (450) 45-48.

ნ. კიკნაძე, ნ.აჩილაშვილი, თ. კილაძე. შრომის ნაყოფიერების მართვის შესახებ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. შრომები №4(450); გვ.57-59.

ლ. პაპავა. შრომის პროცესში გამოყენებული ჰაერის მუშაუნარიანობის აღდგენა. ენერგია N1 2013 წელი.. 2013წ. გვ.58–63.

მ. ჯიქია. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია - უსაფრთხო და ღირსეული შრომის გარანტი. სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2013წ. #28. თბილისი.

შ. ვეშაპიძე, ე. კავთიძე. შრომის სტიმულების არსი და აქტუალობა. ჟურნ. ,,ეკონომიკა’’. 2010წ. #3-6.

შ. ვეშაპიძე, ე. კავთიძე. შრომის სტიმულების გამოყენების უცნაური გამოცდილება და საქართველო. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2011წ. #3, გვ. 41-44.

ე. კავთიძე. შრომის სტიმულებისა და განაწილებითი ურთიერთობების სამართლიანობა და აქტუალობა თანამედროვე პირობებში. მოამბე. 2013წ. 18-19, 2013.

ე. კავთიძე. შრომის სტიმულირების არსი. ეკონომიკა. 2010წ. #3-6, 2010.

ე. კავთიძე. შრომის სტმულირების გამოყენების უცხოური გამოცდილება და საქართველო. ახალი ეკონომისტი. 2011წ. #3, 2011.

ე. კავთიძე. შრომის სხვადასხვა სტიმული საბაზრო ურთიერთობების პირობებში და სამეწარმეო უნარი. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. #1, 2012.

ბ. შერაზადიშვილი, გ. იაშვილი. შრომის შედეგების შეფასების თავისებურებები საჯარო სფეროს ორგანიზაციებში. სტუ. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2016წ. #3 გვ.219-222.

მ. ქიტოშვილი, კ.რამაზაშვილი, ნ.მექვაბიშვილი, ს.მანჯგალაძე. შრომის ჰიგიენა სამთო სწარმოებში. ჟურნალი ``საქართველოს ნავთობი დ გაზი``. 2009წ. #3, გვ.164-170.

ნ. მექვაბიშვილი, კ.რამაზაშვილი, მ.ქიტოშვილი, ს.მანჯგალაძე. შრომის ჰიგიენა სამთო სწარმოებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური საინფორმაციო რეფერირებული ჟურნალი ``ნავთობი და გაზი``. 2009წ. #23, გვ.10.