სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, კ. ხმელიძე. ფხვიერი ტვირთის ვიბრაციული გადაადგილება ელექტრომაგნიტური ვიბროამძრავის პარამეტრების ცვალებადობის გათვალისწინებითჰ. სტუ, სამთო ჟურნალი, საქართველოს სამთო საზოგადოება. 2001წ. № 1(6), გ. 45–47.

პ. ნადირაშვილი, ბ. გოგლიძე, დ. დეკანოსიძე. ფხვიერი ქვის მასალების გამოყენება საქართველოს საგზაო მშენებლობაში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2000წ. ISSN 1512-0996 #4(432) თბილისი, საქართველო.

ლ. ნადარეიშვილი. ფხვნილისებრი კომპონენტებიდან ბრტყელი ლინზების მეღების მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე. 1995წ. ტ.24, #4, 771.

გ. გურეშიძე, ორაგველიძე გიორგი. ქ. ბათუმში აეროპორტის გზატკეცილის #118–ის მიმდინარე ტერიტორიაზე, ხიდთან ჯებირების მოწყობის დროს გამოყენებული ბეტონის ხარისხის სიმტკიცის განსაზღვრა.. ენერგია. 2017წ. № 3(83) .

ზ. კაკულია, ჭოხონელიძე გ., თხინვალელი მ., ორაგველიძე ზ., მშვიდობაძე ი.. ქ. გორის მიმდებარე საავტომობილო გზაზე განვითარებული მეწყრის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები და მისი სტაბილიზაციისთვის ჩატარებული ღონისძიებანი. ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული 17, თბილისი. 2009წ. №17,გვ.17-21 თბილისი.

მ. სულაძე. ქ. თბილისის 35კვ განშტოებულ საკაბელო ქსელში შინაგანი გადამეტძაბვების დონეების გამოკვლევა და საქმთავარენერგოს მაღალი ძაბვის ქსელების მეხდაცვის ოპტიმიზაცია ОПН-ების გამოყენებით. სპი. საკვლევ-სამეცნიერო სახელშეკრულებო თემა. . 1987წ. .

ნ. დვალიშვილი, ლ. ინწკირველი, ნ. ბუაჩიძე, ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ტაბატაძე. ქ. თბილისის გლდანის და იაღლუჯის დახურული ნაგავსაყრელების ტერიტორიებზე ზედაპირული ჩამონადენების ეკოქიმიური შეფასება” . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. ტ.12.

მ. ნაცვლიშვილი. ქ. თბილისის ვ. ფშაველას კვარტალების წყალსადენის ქსელის ფუნქციონირების შეფასებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "შრომები". 2005წ. N1 (443).

გ. სუპატაშვილი, ჟ. გურჯია. ქ. თბილისის თქეში წვიმების ნიაღვრების ქიმიური შედგენილობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2007წ. #1, გვ.91-93 .

ე. თევზაძე. ქ. თბილისის ისტორიული ცენტრის საცხოვრებელი გარემოს რეკონსტრუქციის ზოგიერთი ხერხი. სტუ, შრომების კრებული. 1990წ. #12, 49-52 გვ..

გ. ლუტიძე. ქ. თბილისის ლიოსისებრი გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2004წ. N2 გვ. 88-90.

ლ. ღლონტი, ე. საყვარელიძე. ქ. თბილისის რაიონის ზოგიერთი ქანის სითბური პარამეტრების განსაზღვრა . გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. ტ.61, გვ.70-75, თბილისი.

ხ. ავალიანი, მ. მარდაშოვა, ქემოკლიძე ანა, ა. ქემოკლიძე, ნ. ქევხიშვილი. ქ. თბილისის სასმელი წყალმომარაგების ერთ-ერთი ობიექტის მუხრანის წყალამღების სანიტარული მდგომარეობა. სტუ-ს შრომები. 2014წ. №3(493), გვ.25-29.

ზ. სვანიძე. ქ. თბილისის საჰაერო აუზის ეკოლოგიური მდგომარეობა 2011 – 2012 წწ.. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი . 2012წ. თბილისი, # 3 ( 63 ). გვ. 77 – 80.

ზ. სვანიძე. ქ. თბილისის საჰაერო აუზის ზოგიერთი მძიმე ლითონით გაჭუჭყიანების დონის შეფასება 2011 – 2013 წლების მონაცემების მიხედვით. სამთო ჟურნალი . 2014წ. თბილისი, # 1 ( 302). გვ. 90 – 92..

ზ. სვანიძე. ქ. თბილისის საჰაერო აუზის ზოგიერთი ტოქსიკური ლითონით გაჭუჭყიანების მონიტორინგი. ენერგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. თბილისი. 1(58), 3..

თ. ჩიგოგიძე. ქ. თბილისის უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების) ბაზრის ანალიზის მეთოდოლოგიურ-ორგანიზაციული ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2007წ. №5, 51-54 გვ..

ნ. არეშიძე, გ. ჭოხონელიძე, გ. არეშიძე. ქ. თბილისის ფანასკერტელის ქუჩის მეწყერი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2016წ. #2(41).

გ. ლუტიძე. ქ. თბილისის შენობა-ნაგებობათა ფუძე-გრუნტების დეფორმაციის პირობები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. . 2003წ. შრომათა კრებული N14 გვ. 131-148.