სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დვალიშვილი, ლ. ინწკირველი, ნ. ბუაჩიძე, ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ტაბატაძე. ქ. თბილისის გლდანის და იაღლუჯის დახურული ნაგავსაყრელების ტერიტორიებზე ზედაპირული ჩამონადენების ეკოქიმიური შეფასება” . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. ტ.12.

მ. ნაცვლიშვილი. ქ. თბილისის ვ. ფშაველას კვარტალების წყალსადენის ქსელის ფუნქციონირების შეფასებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "შრომები". 2005წ. N1 (443).

გ. სუპატაშვილი, ჟ. გურჯია. ქ. თბილისის თქეში წვიმების ნიაღვრების ქიმიური შედგენილობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2007წ. #1, გვ.91-93 .

ე. თევზაძე. ქ. თბილისის ისტორიული ცენტრის საცხოვრებელი გარემოს რეკონსტრუქციის ზოგიერთი ხერხი. სტუ, შრომების კრებული. 1990წ. #12, 49-52 გვ..

გ. ლუტიძე. ქ. თბილისის ლიოსისებრი გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2004წ. N2 გვ. 88-90.

ლ. ღლონტი, ე. საყვარელიძე. ქ. თბილისის რაიონის ზოგიერთი ქანის სითბური პარამეტრების განსაზღვრა . გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. ტ.61, გვ.70-75, თბილისი.

ხ. ავალიანი, მ. მარდაშოვა, ქემოკლიძე ანა, ა. ქემოკლიძე, ნ. ქევხიშვილი. ქ. თბილისის სასმელი წყალმომარაგების ერთ-ერთი ობიექტის მუხრანის წყალამღების სანიტარული მდგომარეობა. სტუ-ს შრომები. 2014წ. №3(493), გვ.25-29.

ზ. სვანიძე. ქ. თბილისის საჰაერო აუზის ეკოლოგიური მდგომარეობა 2011 – 2012 წწ.. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი . 2012წ. თბილისი, # 3 ( 63 ). გვ. 77 – 80.

ზ. სვანიძე. ქ. თბილისის საჰაერო აუზის ზოგიერთი მძიმე ლითონით გაჭუჭყიანების დონის შეფასება 2011 – 2013 წლების მონაცემების მიხედვით. სამთო ჟურნალი . 2014წ. თბილისი, # 1 ( 302). გვ. 90 – 92..

ზ. სვანიძე. ქ. თბილისის საჰაერო აუზის ზოგიერთი ტოქსიკური ლითონით გაჭუჭყიანების მონიტორინგი. ენერგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. თბილისი. 1(58), 3..

თ. ჩიგოგიძე. ქ. თბილისის უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების) ბაზრის ანალიზის მეთოდოლოგიურ-ორგანიზაციული ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2007წ. №5, 51-54 გვ..

ნ. არეშიძე, გ. ჭოხონელიძე, გ. არეშიძე. ქ. თბილისის ფანასკერტელის ქუჩის მეწყერი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2016წ. #2(41).

გ. ლუტიძე. ქ. თბილისის შენობა-ნაგებობათა ფუძე-გრუნტების დეფორმაციის პირობები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. . 2003წ. შრომათა კრებული N14 გვ. 131-148.

. ქ. თბილისის შენობა-ნაგებობათა ფუძე-გრუნტების დეფორმაციის პირობები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. . 2003წ. შრომათა კრებული N14 გვ. 131-148.

. ქ. თბილისის შენობა-ნაგებობათა ფუძე-გრუნტების დეფორმაციის პირობები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. . 2003წ. შრომათა კრებული N14 გვ. 131-148.

. ქ. თბილისის შენობა-ნაგებობათა ფუძე-გრუნტების დეფორმაციის პირობები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. . 2003წ. შრომათა კრებული N14 გვ. 131-148.

მ. ნაცვლიშვილი, ნაცვლიშვილი ვასილ. ქ. თბილისის ჩამდინარე წყლის ხარჯების დადგენის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "შრომები". 2006წ. N2 (460) .

ნ. ბეგლარაშვილი. ქ. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების ქსელიდან ემიტირებილი სათბურის გაზების რაოდენბრივი მაჩვენებლი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. ტ.117, ISSN 1512-0902, გვ.140-141.

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი. ქ. თბილისში გარე ვაჭრობის ორგანიზებისა და არქიტექტურული გადაწყვეტისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2001წ. 4-6.