სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. თევზაძე. ქ. თბილისის ისტორიული ცენტრის საცხოვრებელი გარემოს რეკონსტრუქციის ზოგიერთი ხერხი. სტუ, შრომების კრებული. 1990წ. #12, 49-52 გვ..

გ. ლუტიძე. ქ. თბილისის ლიოსისებრი გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2004წ. N2 გვ. 88-90.

ლ. ღლონტი, ე. საყვარელიძე. ქ. თბილისის რაიონის ზოგიერთი ქანის სითბური პარამეტრების განსაზღვრა . გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. ტ.61, გვ.70-75, თბილისი.

ხ. ავალიანი, მ. მარდაშოვა, ქემოკლიძე ანა, ა. ქემოკლიძე, ნ. ქევხიშვილი. ქ. თბილისის სასმელი წყალმომარაგების ერთ-ერთი ობიექტის მუხრანის წყალამღების სანიტარული მდგომარეობა. სტუ-ს შრომები. 2014წ. №3(493), გვ.25-29.

ზ. სვანიძე. ქ. თბილისის საჰაერო აუზის ეკოლოგიური მდგომარეობა 2011 – 2012 წწ.. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი . 2012წ. თბილისი, # 3 ( 63 ). გვ. 77 – 80.

ზ. სვანიძე. ქ. თბილისის საჰაერო აუზის ზოგიერთი მძიმე ლითონით გაჭუჭყიანების დონის შეფასება 2011 – 2013 წლების მონაცემების მიხედვით. სამთო ჟურნალი . 2014წ. თბილისი, # 1 ( 302). გვ. 90 – 92..

ზ. სვანიძე. ქ. თბილისის საჰაერო აუზის ზოგიერთი ტოქსიკური ლითონით გაჭუჭყიანების მონიტორინგი. ენერგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. თბილისი. 1(58), 3..

თ. ჩიგოგიძე. ქ. თბილისის უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების) ბაზრის ანალიზის მეთოდოლოგიურ-ორგანიზაციული ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2007წ. №5, 51-54 გვ..

ნ. არეშიძე, გ. ჭოხონელიძე, გ. არეშიძე. ქ. თბილისის ფანასკერტელის ქუჩის მეწყერი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2016წ. #2(41).

გ. ლუტიძე. ქ. თბილისის შენობა-ნაგებობათა ფუძე-გრუნტების დეფორმაციის პირობები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. . 2003წ. შრომათა კრებული N14 გვ. 131-148.

. ქ. თბილისის შენობა-ნაგებობათა ფუძე-გრუნტების დეფორმაციის პირობები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. . 2003წ. შრომათა კრებული N14 გვ. 131-148.

. ქ. თბილისის შენობა-ნაგებობათა ფუძე-გრუნტების დეფორმაციის პირობები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. . 2003წ. შრომათა კრებული N14 გვ. 131-148.

. ქ. თბილისის შენობა-ნაგებობათა ფუძე-გრუნტების დეფორმაციის პირობები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. . 2003წ. შრომათა კრებული N14 გვ. 131-148.

მ. ნაცვლიშვილი, ნაცვლიშვილი ვასილ. ქ. თბილისის ჩამდინარე წყლის ხარჯების დადგენის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "შრომები". 2006წ. N2 (460) .

ნ. ბეგლარაშვილი. ქ. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების ქსელიდან ემიტირებილი სათბურის გაზების რაოდენბრივი მაჩვენებლი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. ტ.117, ISSN 1512-0902, გვ.140-141.

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი. ქ. თბილისში გარე ვაჭრობის ორგანიზებისა და არქიტექტურული გადაწყვეტისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2001წ. 4-6.

მ. მილაშვილი, ნ.ქოჩლაძე. ქ. თბილისში გარე ვაჭრობის ორგანიზებისა და არქიტექტურული გადაწყვეტისათვის. . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2001წ. # 4-6 .

А. Сонгулашвили, ე. მ. ჯავახიშვილი, ო. ა. ვადაჭკორია, დ. გ. იოსებიძე. ქ. თბილისში დიდი დიღმის ქვაბულში მიმდინარე მშენებლობაზე ეკოგენური პროცესების გავლენის შეფასება. კრებული "საქართველოს ჰიდროგეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის შუქზე", "მეცნიერება". 1988წ. გვ.82.

ქ. ქუთათელაძე. ქ. თბილისში მახათას მთაზე მშენებარე სამონასტრო კომპლექსი, როგორც ტურისტული დესტინაცია. გურამ თავართქილაძის სასწ. უნივ. ბათუმის სახ. საზღვაო აკადემია, კავკ. საერთ. უნ. ქუთაისის უნ. III რეგიონული სიმპოზიუმი „საკრუიზო ტურიზმი-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვით-ის პერსპ. შავი ზღვის რეგიონში“. 2016წ. შრომათა კრებული, თბ., 2016.

ნ. ბეგლარაშვილი, მ. ფიფია. ქ. თბილისში მოძრაობის განტვირთვის ღონისძიებების ეკოლოგიური ეფექტურობის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეროლოგიის ინსტიტუტი. 2015წ. ISSN 1512-0902, ტ.121,გვ.80-83.