სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გავარდაშვილი. ქალაქ ყვარლის მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მდინარე დურუჯის კალაპოტში 2012 წლის მაისის თვეში განხორციელებული საველე კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2012წ. #67.გვ. 22 - 31, თბილისი.

ვ. ვარდოსანიძე. ქალაქგანვითარების სოციალური განზომილება პოსტსაბჭოურ საქართველოში.. კრ-ში: „თბილისი ცვლილებების ხანაში. ურბანული სივრცისა და ქალაქგეგმარების სოციალურ-კულტურული განზომილებანი. თბილისის უნივერსიტეტის გამ.. 2010წ. .

მ. მელქაძე. ქალაქგეგმარებითი ინსინუაციები თბილისის კონტექსტში.. სტუ-ს ჟურნალი კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2005წ. 1(4), 120-123 ISSN 1512-2956.

თ. მახარაშვილი, თ.შილაკაძე. ქალაქგეგმარებითი სტრუქტურების სივრცობრივ-გეგმარებითი ორგანიზაცია. კრებული. ქართულ-გერმანული კონფერენციის მასალები, კაიზერსლაუტერნი. თბილისი.. 2002წ. #2. გვ. 13-16.

გ. ხოფერია. ქალაქების მართვისა და სივრცით - ტერიტორიული მოწყობის ეკონომიკური ასპექტები უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების პირობებში. . 0წ. .

. ქალაქელი ქალის სოციალური პრობლემები. მარი ბროსეს დაბადებისა 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სესია. წ. თბ., 2002, გვ. 94-97.

გ. სალუქვაძე. ქალაქთმშენებლობა და ეკოლოგიური განათლების საკითხები. . საქართველოს ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.კრებული-ეკოლოგიის პრობლემები. . 2003წ. .

ვ. ვარდოსანიძე. ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის გზამკვლევი ქალაქ ამბროლაურის მაგალითზე.. ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია.. 2011წ. .

ო. ნახუცრიშვილი. ქალაქი და ახალი მშენებლობები. განათლება. 2013წ. N2.

მ. ახობაძე, ვ. გოგოლაძე. ქალაქის განვითარების იმიტაციური მოდელირების დიალოგურ-ექსპერტული სისტემების აგების პრინციპები. "სტუ-ს შრომები". 1990წ. N12(368).

გ. სალუქვაძე. ქალაქის გარემოს კომპლექსური ეკოლოგიური შეფასება და მონიტორინგი (თბილისის მაგალითზე). . სამეცნიერო-სალიტერატურო ჟურნალი „პარალელი“, №1, . 2011წ. .

გ. სალუქვაძე, null, ბ. ფეიქრიშვილი . ქალაქის გენგეგმის განხორციელების დროს გადაწყვეტილების სრულყოფის ზოგიერთი საკითხები. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული . 1993წ. .

გ. სალუქვაძე. ქალაქის გენერალური გეგმის ხორცშესხმის საკითხები.. ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“ №8.. 1986წ. .

ნ. თევზაძე, ე. მაისურაძე. ქალაქის დასახლებული ზონის განახლებისათვის. სტუ-ის შრომები. 2004წ. #3(453).

ზ. გასიტაშვილი, მ. ხართიშვილი. ქალაქის ინფორმატიზაციის კონცეფცია. სტუ-ს შრომები N 1(459). 2006წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მ. ხართიშვილი. ქალაქის ინფორმატიზაციის კონცეფცია. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები N 1 (459),. 2006წ. .

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. ქალაქის ინფორმატიზაციის კონცეფცია. სტუ-ს შრომები. 2006წ. №1 (459), გვ 58-62.

ნ. ხაბეიშვილი. ქალაქის კოლორისტიკის განვითარება უძველესი დროიდან დღემდე. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2012წ. .

ნ. ხაბეიშვილი. ქალაქის კოლორისტიკის ზოგადი ასპექტები. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2010წ. .

გ. სალუქვაძე. ქალაქის მდგრადი განვითარება. . სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის კრებული „არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, №2, . 2012წ. .