სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მახარაშვილი, თ.შილაკაძე. ქალაქგეგმარებითი სტრუქტურების სივრცობრივ-გეგმარებითი ორგანიზაცია. კრებული. ქართულ-გერმანული კონფერენციის მასალები, კაიზერსლაუტერნი. თბილისი.. 2002წ. #2. გვ. 13-16.

გ. ხოფერია. ქალაქების მართვისა და სივრცით - ტერიტორიული მოწყობის ეკონომიკური ასპექტები უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების პირობებში. . 0წ. .

. ქალაქელი ქალის სოციალური პრობლემები. მარი ბროსეს დაბადებისა 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სესია. წ. თბ., 2002, გვ. 94-97.

გ. სალუქვაძე. ქალაქთმშენებლობა და ეკოლოგიური განათლების საკითხები. . საქართველოს ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.კრებული-ეკოლოგიის პრობლემები. . 2003წ. .

ვ. ვარდოსანიძე. ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის გზამკვლევი ქალაქ ამბროლაურის მაგალითზე.. ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია.. 2011წ. .

ო. ნახუცრიშვილი. ქალაქი და ახალი მშენებლობები. განათლება. 2013წ. N2.

მ. ახობაძე, ვ. გოგოლაძე. ქალაქის განვითარების იმიტაციური მოდელირების დიალოგურ-ექსპერტული სისტემების აგების პრინციპები. "სტუ-ს შრომები". 1990წ. N12(368).

გ. სალუქვაძე. ქალაქის გარემოს კომპლექსური ეკოლოგიური შეფასება და მონიტორინგი (თბილისის მაგალითზე). . სამეცნიერო-სალიტერატურო ჟურნალი „პარალელი“, №1, . 2011წ. .

გ. სალუქვაძე, null, ბ. ფეიქრიშვილი . ქალაქის გენგეგმის განხორციელების დროს გადაწყვეტილების სრულყოფის ზოგიერთი საკითხები. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული . 1993წ. .

გ. სალუქვაძე. ქალაქის გენერალური გეგმის ხორცშესხმის საკითხები.. ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“ №8.. 1986წ. .

ნ. თევზაძე, ე. მაისურაძე. ქალაქის დასახლებული ზონის განახლებისათვის. სტუ-ის შრომები. 2004წ. #3(453).

ზ. გასიტაშვილი, მ. ხართიშვილი. ქალაქის ინფორმატიზაციის კონცეფცია. სტუ-ს შრომები N 1(459). 2006წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მ. ხართიშვილი. ქალაქის ინფორმატიზაციის კონცეფცია. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები N 1 (459),. 2006წ. .

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. ქალაქის ინფორმატიზაციის კონცეფცია. სტუ-ს შრომები. 2006წ. №1 (459), გვ 58-62.

ნ. ხაბეიშვილი. ქალაქის კოლორისტიკის განვითარება უძველესი დროიდან დღემდე. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2012წ. .

ნ. ხაბეიშვილი. ქალაქის კოლორისტიკის ზოგადი ასპექტები. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2010წ. .

გ. სალუქვაძე. ქალაქის მდგრადი განვითარება. . სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის კრებული „არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, №2, . 2012წ. .

მ. მარიდაშვილი. ქალაქის მენეჯმენტი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების ჭრილში. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი. 2016წ. №6, 2016 , გვ. 116-121.

გ. სალუქვაძე, გ. ლოლაძე. ქალაქის რეკონსტრუქციისა და აერაციის რეჟიმის საკითხები ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგიის კონტექსტში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2009წ. .

მ. ახობაძე, ზ. მუშკუდიანი. ქალაქის როგორც იერარქიული სისტემის ბმულობის ანალიზი. "სტუ-ს სამეცნიერო შრომები". 1994წ. N3 (405).