სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. არაბიძე, null, ი.ფხალაძე. ქ.თბილისის მდგრადი ენერგეტიკული განვითარების სამოქმედო გეგმა( SEAP). ენერგია#2(74)თბილისი,2015. 2015წ. გგვ.4-11..

ნ. კვაჭაძე. ქ.თბილისის მეტროპოლიტენში მგზავრნაკადების პროგნოზირება. სტუ-ს შრომები. 2002წ. #1(440), გვ.123-125.

თ. ცერცვაძე, ზ.სვანიძე ლ.სვანიძე. ქ.თბილისის საჰაერო აუზის ეკოლოგიური მდგომარეობა 2010–2011წწ.. ენერგია . 2012წ. N 3(63).

თ. ცერცვაძე, ზ.სვანიძე ბ.გოგიჩაშვილი. ქ.თბილისის საჰაერო აუზის ზოგიერთი მძიმე ლითონით გაჭუჭყიანების დონის შეფასება 2011–2013 წლების მონაცემების მიხედვით . სამთო ჟურნალი. 2014წ. N 1 (32).

თ. ცერცვაძე, ზ.სვანიძე. ქ.თბილისის საჰაერო აუზის ზოგიერთი ტოქსიკური ლითონით გაჭუჭყიანების მონიტორინგი. ენერგია . 2011წ. N 2(58,) .

თ. ცერცვაძე, ზ.სვანიძე. ქ.თბილისის საჰაერო აუზის ზოგიერთი ტოქსიკური ლითონით გაჭუჭყიანების მონიტორინგი . ენერგია. 2011წ. N2(58).

მ. მელქაძე, ა.ქურდიანი. ქ.თბილისის „დინამო-ს სტადიონის“ სისტემური ანალიზი ისტორიულ კონტექსტში. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. # 2(5); 218-221.

ო. ხაზარაძე, ი.ზვიადაძე, გ.მაჩაიძე, გ.მარდაშოვა. ქ.მცხეთაში სამთავროს ჭმინდა ნინოს დედათა მონასტრის კომპლექსის დანესტიანების მიზეზების გამოკვლევა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშნებლობა. 2009წ. ISSN 1512-3936, N3 (14).

თ. ცერცვაძე, ზ.სვანიძე ლ.სვანიძე. ქ.რუსთავის საჰაერო აუზის ზოგიერთი ლოთონით გაჭუჭყიანების ხარისხი 2009–2011წწ.მონაცემებით და მათი წყაროების დადგენა . ენერგია . 2012წ. N 2(29) .

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, ნ.ბეგლარაშვილი. ქ.ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეკური წყაროდან ავარიულად ამოფრქვეული დამაბინძუირებელი ნივთიერებების ატმოსფეროში გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. გვ.264, თბილისი.

ლ.შავლიაშვილი, ნ.ბეგლარაშვილი, გ.კუჭავა. ქ.ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეკური წყაროდან ავარიულად ამოფრქვეული დამაბინძუირებელი ნივთიერებების ატმოსფეროში გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, შრომები. 2010წ. გვ.264, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ბეგლარაშვილი, გ.კუჭავა. ქ.ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეკური წყაროდან ავარიულად ამოფრქვეული დამაბინძუირებელი ნივთიერებების ატმოსფეროში გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” . 2010წ. გვ.264-266, ქ.თბილისი.

ნ.ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კუჭავა. ქ.ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეტური წყაროდან ავარიულად ამოფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერების ატმოსფეროში გაფრქვევის მათემატიკური მოდე-ლირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, გარეომოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ.264-266. .

მ. პაპაშვილი. ქაიხოსრო უფლისწული და კათოლიკე მისიონერები. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2008წ. №15, გვ.21-26.

მ. პაპაშვილი. ქაიხოსრო უფლისწული და კათოლიკე მისიონერები. ჟურნ.: \"საისტორიო ვერტიკალები\".. 2008წ. №15, გვ.21-26.

მ. დარჩაშვილი. ქალათა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი საქართველოში. საერთაშორისო კრებული „გენდერი და მსოფლიო“ . 2016წ. #3.

ნ. ბეგლარაშვილი, შავლაძე დ.. ქალაქ თბილისში ატმოსფერულ ჰაერზე ავტოტრანსპორტის ნაკადის გავლენის ეკოლოგიური ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. ტ.119, გვ.222-225, ISSN 1512-0902.

მ. მარდაშოვა, ნ. ქიტიაშვილი. ქალაქ თეთრიწყაროს სასმელი წყალმომარაგების საკითხისათვის. სტუ–ს შრომები, #2 (480), თბილისი. 2011წ. .

ნ. ოთხოზორია. ქალაქ ფოთის საურთიერთო კრედიტის ამხანაგობა. თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საისტორიო შტუდიები . 2005წ. N6, 83-92გვ..

ო. ნახუცრიშვილი, აბულაძე მედეა. ქალაქ ქუთაისის საერთო საქალაქო ცენტრის განვითარების საკითხისათვის. მშენებლობა. 2012წ. N4.