სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. ქალაქის ინფორმატიზაციის კონცეფცია. სტუ-ს შრომები. 2006წ. №1 (459), გვ 58-62.

ნ. ხაბეიშვილი. ქალაქის კოლორისტიკის განვითარება უძველესი დროიდან დღემდე. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2012წ. .

ნ. ხაბეიშვილი. ქალაქის კოლორისტიკის ზოგადი ასპექტები. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2010წ. .

გ. სალუქვაძე. ქალაქის მდგრადი განვითარება. . სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის კრებული „არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, №2, . 2012წ. .

მ. მარიდაშვილი. ქალაქის მენეჯმენტი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების ჭრილში. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი. 2016წ. №6, 2016 , გვ. 116-121.

გ. სალუქვაძე, გ. ლოლაძე. ქალაქის რეკონსტრუქციისა და აერაციის რეჟიმის საკითხები ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგიის კონტექსტში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2009წ. .

მ. ახობაძე, ზ. მუშკუდიანი. ქალაქის როგორც იერარქიული სისტემის ბმულობის ანალიზი. "სტუ-ს სამეცნიერო შრომები". 1994წ. N3 (405).

ი. აბულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარების ორგანიზაციული პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. 2006წ. #1(21).

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ი. აბულაძე. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარების ორგანიზაციული პრობლემები. ტრანსპორტი N 1-3. 2006წ. .

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქურის დაგეგმარების ორგანიზაციული პრობლემები. შპს ტრანსპორტი, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. 2006წ. #1(21), გვ. 26-30, ISSN 1512-0910.

მ. ახობაძე, ა. ფრანგიშვილი, გ. მიქიაშვილი. ქალაქის სატრანსპორტო ნაკადის რეგულირებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი - „არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2016წ. №6, გვ. 92-103, ISSNN 2233-3266.

ვ. ტაკაშვილი, null. ქალაქის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ავტომატიზებული სისტემა. შრომები მართვის ავტომატიზებულ სისტემებში. 2008წ. #2(5).

ზ. გასიტაშვილი, მ. ხართიშვილი. ქალაქის სოციალურ ეკონომიკური განვითარება და საბინაო-კომუნალურ სფეროს რეფორმირების ამოცანები. სტუ-ს შრომები, N 4 (474). 2009წ. .

მ. ახობაძე, ნ. ვარძიაშვილი, ე. კურცხალია. ქალაქის ფუნქციონალურ-სივრცული განვითარების იმიტაციური მოდელირება და მართვა. სტუ-ს შრომები . 2014წ. №4 (494), გვ. 49-55, თბილისი.

მ. ახობაძე, ა. ფრანგიშვილი, გ. მიქიაშვილი. ქალაქის ფუნქციურ-სივრცული განვითარების შეფასებისა და მართვის ექსპერტული სისტემა. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები”. 2014წ. № 4, გვ. 144-157..

გ. აბულაძე, თ. ერისთავი. ქალაქის ღამის განათების ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. „კამარა“ . 2006წ. 2(5) (გვ. 172 - 178).

გ. აბულაძე. ქალაქის ღამის განათების ისტორია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მშენებლობის პროექტირების და ექსპერტიზის ცენტრი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2010წ. 1(16) (გვ. 75 - 79).

რ. მახვილაძე, გიორგაძე გ., ბუჩუკური დ.. ქალაქის ჩამოყალიბებული უბნების სელიტებური და სამრეწველო ზონებად გამიჯვნა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №3(6).

გ. ჯანელიძე. ქალაქის წყალმომარაგების მათემატიკური მოდელები. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2006წ. #1, ISSN 1512-3979. გვ. 56-61.