სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯანელიძე. ქალაქის წყალმომარაგების ოპერატიული მართვის ალგორითმი. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2006წ. #1, ISSN 1512-3979, გვ.54-56 .

რ. იმედაძე, მ. ჯავახიშვილი. ქალაქის ჰაერის დაჭუჭყიანების მიზეზებიდა მის წინააღმდეგ ბრძოლის ხერხები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2015წ. #1(36).

რ. მახვილაძე, ლაღუნდარიძე გ.. ქალაქმშენებლობა რეკონსტრუქციის პირობებში. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., . 2006წ. №2.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა.. ქალაქურ გარემოში მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების პერსპექტივები და მათი ეფექტურობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2014წ. №2(33).

მ. მელქაძე. ქალაქური კვარტალის განვითარების ისტორია. კავკასიის მაცნე სპეციალური გამოცემა. 2003წ. 2, 27-31, ISSN 1512-0619.

ვ. ვარდოსანიძე. ქალაქური საბინაო ფონდის ასწლიანი პერიპეტიები – რუსეთის იმპერიიდან დამოუკიდებელ საქართველომდე.. კრ-ში: „თბილისი ცვლილებების ხანაში. ურბანული სივრცისა და ქალაქგეგმარების სოციალურ-კულტურული განზომილებანი. თბილისის უნივერსიტეტის გა.“. 2010წ. .

მ. მელქაძე. ქალაქური სილუეტის ოქროს შუალედი. სტუ ჟურნალი კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2006წ. 2(5), 156-161 ISSN 1512-2956.

თ. ჩიგოგიძე. ქალაქური ტიპის ბინის კომერციული შეფასების არქიტექტურულ-გეგმარებითი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2007წ. №4, 126-130 გვ. .

თ. მაღრაძე, რ. იმედაძე,, მ. წიქარიშვილი. ქალაქში ჰაერის დაჭუჭყიანების მიზეზები და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ხერხები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2015წ. თბილისი, @#1(36) .

მ. წიქარიშვილი, რ.იმედაძე, თ. მაღრაძე. ქალაქში ჰაერის დაჭუჭყიანების მიზეზები და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ხერხები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. N1(36) 20-23გვ..

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ქალები ნიკო ნიკოლაძის ცხოვრებასა და შემოქედებაში. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2013წ. №3.

დ. ბიბიჩაძე. ქალების სამეწარმეო, საინვესტიციო და სამომხმარებლო ქცევის თავისებურებანი. . 2012წ. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ბიბიჩაძე დავით. ქალების სამეწარმეო, საინვესტიციო და სამომხმარებლო ქცევის თავისებურებანი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #2, გვ.61-64.

გ. აბაშიძე. ქალთა დანაშაულობა. . ჟურნალი `კრიმინოლოგი.~ . 2011წ. #1 (6), .

გ. აბაშიძე. ქალთა დანაშაულობის კრიმინოლოგიური დახასიათება. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები,. 2011წ. ტომი II .

ნ. ჭანტურია, თამარ შინჯიაშვილი, შორენა მეტრეველი. ქალთა დასაქმებისა და რეპროდუქციული ქცევის ურთიერთგავლენა პოსტსაბჭოთა სივრცეში . ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები, შრომების კრებული. 2014წ. ISSBN 978-9941-0-6459-3 ,გვ. 88-95.

შ. მეტრეველი, ნ.ჭანტურია, თ.შინჯიაშვილი. ქალთა დასაქმებისა და რეპროდუქციული ქცევის ურთიერთგავლენა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული.. 2014წ. ISBN 978-9941-0-6459-3 გვ.89-94.

მ. ყიფიანი. ქალთა ინტეგრაცია პოლიტიკაში. საერთაშორისო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. #18, 144-148.

დ. ზერაგია. ქალთა მიმართ ძალადობა-ანთოლოგია, ტომი III.. „უნივერსალი“. 2014წ. თბილისი, 2014 წ. გვ. 223-324.

ო. დავითაშვილი. ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის ბარიერები საქართველოში - . სტუ-ს გამომცემლობა. 2017წ. 5 გვ..