სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.თოლომაშვილი, გ.სალაყაია, ვ.გაბრიჩიძე. მყარი მასალების შემრევი. სავტორო მოწმობის #19. 2002წ. 1 გვ..

ნ. თევზაძე. მყარი საფუძველი შემოქმედებითი სიმაღლეების დასაძლევად. შ.პ.ს დეკორი, სტილი. არქიტექტურა, ინტერიერი, დიზაინი. 2005წ. #17.

ი. ღარიბაშვილი. მყარი სხეულის ზედაპირის დასველებადობის მექანიზმი და მისი დაცვა ჰიდროფობიზატორებით. სტუ. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე", . 2005წ. .

რ. მახვილაძე, ჯუღელი ზ.. მშენებლობაში ელექტროენერგიის დაზოგვის შესაძლებლობები. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" თბ.,. 2006წ. №7–9.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა., ჯოგლიძე ლ.. მშენებლობით შეჩერებულ შენობებზე სამუშაოთა განახლების წინა დიაგნოსტიკური გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2014წ. №2(37).

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა.. მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტურობა საინვესტიციო რისკის პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2013წ. №1(28).

რ. მახვილაძე, ჯუღელი ზ.. მშენებლობის კალენდარული დაგეგმვა თანამედროვე მოთხოვნილებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., №6. 2006წ. №6, .

ჯ. ჩოგოვაძე, რ. მახვილაძე, ა.გოგბერაშვილი. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და მისი სტრატეგიული დანიშნულება. "მშენებლობა" #3(22) 2011წ.. 0წ. .

მ. ლაპიაშვილი. მშენებლობის საინჟინრო–გეოლოგიური პირობები თბილისში. მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2007წ. XVI.

ნ. ხაბეიშვილი. მშვიდი და მოწესრიგებული სკანდინავიური სტილი.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N9. გვ.66–75. ISSN 1512-3316.

რ. მიშველაძე. მშვიდობიანი თანაარსებობის რთული პროცესი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საიოსტორიო ვერტიკალები’’, №27, თბილისი, . 2013წ. .

გ. იაშვილი, ცინცაძე ა.. მცენარეთა სიცოცხლისუნარიანობის ავტომატიზირებული ორგანიზაცია.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2000წ. № 1(7), გვ. 40-42 .

ე. თოფურია, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, ლ. თოფურია. მცენარეული ნივთიერების ბიოკონვერსიის გზები. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "გაენათის მაცნე" გამომცემლობა 'გეორგიკა' . 2015წ. ტ.2 N 4.

ლ. თოფურია, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, ე. თოფურია. მცენარეული ნივთიერების ბიოკონვერსიის გზები. "გეორგიკა", "გაენათის მაცნე". 2015წ. ტ.2, N 4 გვ.19-27.

გ. დოხნაძე, ჩიტიშვილი გ. , კეკელიშვილი ლ. . მცენარეული საფარის გავლენა ნიადაგის ეოზიულ პოცესებზე. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 0წ. #65 გვ.გვ. 53-59. 2010.

ლ. კეკელიშვილი, გ. ჩიტიშვილი. მცენარეული საფარის გავლენა ნიადაგის ეროზიულ პროცესებზე. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. #65 გვ. 53-58.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის მისიის ფორმულირება და მისი მახასიათებლები. გამომცემლობა ,,ინოვაციები ბიზნესში". 2010წ. გვ. 95–98.

გ. ჯოლია. მცირე და საშუალო საინოვაციო ფირმების მხარდაჭერის მსოფლიო პრაქტიკა. ეკონომისტი. 2014წ. #1.