სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კლდიაშვილი. ქალთა პოლიტიკური კულტურა აზიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“ . 2016წ. № 33 , თბილისი; გვ. 165-174..

გ. ჩხიკვიშვილი, მ. დარჩაშვილი. ქალთა უფლებების დაცვის საკითხი არჩილ ჯორჯაძის შეხედულებებში. კონფერენცია გენდერი და მსოფლიოს სამეცნიერო მასალები . 2013წ. გვ. 57-67.

ნ. ბახსოლიანი. ქალი ანტიკური ხანის ანატოლიაში (ალანიის მუზეუმის ექსპონატების კონტექსტში). სტუ, გენდერი და მსოფლიო. 0წ. #3.

ხ. თოდაძე. ქალი და ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრება . საერთაშორისო ქართველოლოგიური სამეცნიერო შრომების კრებული. 2011წ. გვ. 159-162.

ლ. მეტრეველი. ქალი და მამაკაცი. „განათლება“. 2015წ. N2(13), გვ. 167-172.

ლ. მეტრეველი. ქალი და მამაკაცი. „განათლება“. 2015წ. N2(12), გვ. 171-174.

ი. ბურდული. ქალი და რელიგიური არქეტიპები კავკასიურ დისკურსში. მსოფლიო და კავკასია . 2011წ. საერთ. საკონფ. მასალები სტუ. 3გვ. 215-217 .

მ. გურამიშვილი. ქალი და შეიარაღებული კონფლიქტები. სტუ,მსოფლიო და გენდერი. 2016წ. გვ.3-48.

. ქალი საქართველოს ისტორიულ-კულტურულ და თანამედროვე სოციალურ პროცესებში. საისტორიო შტუდიები. 2004წ. V, თბ. გვ. 188-207..

ლ. ასლამაზიშვილი. ქალის გათხოვება და მემკვიდრეობის საკითხი პანკისელ ქისტებში. კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“. 2017წ. .

ზ. კვეტენაძე. ქალის როლი და ადგილი სახელმწიფოებრივ ცნობიერებაში. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული "მსოფლიო და გენდერი". 2012წ. N1.

ს. ხიზანიშვილი. ქალის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი, მსოფლიო და გენდერი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (1), გვ. 29-33.

ნ. ჟველია. ქალის როლი საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერი’’ შრომები, თბილისი, . 2012წ. .

. ქალის სოციალურ-პოლიტიკური როლი ისლამში (ტერორისტი ქალები). მსოფლიო და გენდერი. 2013წ. №1.

. ქალის სოციალური სტატუსი და კულტურული საზოგადოება. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოგრაფიის სამეცნიერო სესიის კრებული. 2004წ. თბ. გვ. 88-94..

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე. ქალის სოციალური სტატუსი ძველი ახლო აღმოსავლეთის სამართლისძეგლების მონაცემტა კონტექსტში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ისტორია, არქეოლოგიაეთნოლოგია და ხელოვნება. 2017წ. #1, 24-32.

მ. დარჩაშვილი. ქალის უფლებრივი მდგომარეობა ფეოდალური ხანის საქართველოში. "ივერიონი". 2012წ. #5..

. ქალის ფენომენი საქართველოს კულტურულ პროცესში. სამეცნ. კრ. «კრიტერიუმი», რუსთაველის სახ. ლიტ. ინსტიტუტი. 2002წ. თბ., #9, გვ. 57-62.

ი. კეცხოველი. ქალის შრომითი და საზოგადოებრივი აქტივობა სვანეთში. კრებული საქართველოს მთის ზოლის მოსახლეობის ეკონომიური და სოციალური აქტივობის საკითხები. გამოც. ,,მეცნიერება”, თბილისი. 1975წ. გვ. 122-131.

ი. ბურდული. ქალისა და მამაკაცის საკომუნიკაციო ქმედებები და გენდერული კონცეპტი . მსოფლი და გედერი. 2012წ. სტუ, გენდ.კვ. ცეტრი #1.5გვ. 199-203.