სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კახნიაშვილი, ი. კახნიაშვილი, გ. წურწუმია. ქალკოპირიტის სუსპენზიის ანოდური დაჟანგვის თავისებურებანი ელექტროლიტთა წყალხსნარებში. რ.აგლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის სტუ-ის შრომები. 2002წ. თბილისი 5 ”444”.

გ. აგლაძე, გ.წურწუმია, ა. ბენაშვილი. ქალკოპირიტის სუსპენზიის ანოდური დაჟანგვის თავისებურებანი ელექტროლიტთა წყალხსნარებში. რ. აგლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის სტუ-ის შრომები. თბილისი 5 ”444”, 2002 . 2002წ. .

ი. კახნიაშვილი, გ.აგლაძე, გ. წურწუმია. ქალკოპირიტის სუსპენზიური ელექტროდის მუშაობის მექანიზმი ანოდური დაჟანგვისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 1999წ. ტომი 25, №3-4.

ი. ბურდული. ქალური საწყისი და ქრონოტოპული არქეტიპი მინდიასა და ზიგფრიდის ტრაგიზმში. სტუ, შრომები. 2012წ. ISBN 1512-0996 # 3 (485) (III) , 5გვ. 91-95.

გ. კაიშაური, ლ. ბაზერაშვილი. ქამა სოკოს მოყვანისა და გადამუშავების ტექნოლოგია. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტისა და აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის გენეტეკისა და სელექციის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული "აგრარული მეცნიერების პრობლემები". თბ.-ბაქო. 2000წ. ტ.x1,გვ. 122-126.

ნ. ფხაკაძე, ლ. კაპანაძე, ვაშაკიძე თეონა. ქამრები და სატყელები - ისტორია და თანამედროვეობა. სტუ "განათლება". 2013წ. გამოცემა №2(8), ტბილისი 2013 წ. 318 - 321 გვ..

ნ. მაჭავარიანი. ქანების გამოფიტვა და მისი გავლენა მოსაპირკეთებელ ქვის ხარისხზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2012წ. 3(485).

ნ. რაზმაძე, ი. ბოჭორიშვილი, ა. ნევეროვი. ქანების დეფორმაცია და ნაპრალოვნება. სტუ-ს შრომები. 2012წ. №3(485).

ნ. რაზმაძე. ქანების დეფორმაცია და ნაპრალოვნება. სტუ შრომები. 2012წ. №3(485).

ლ. ღლონტი, ე.საყვარელიძე. ქანების თბოფიზიკური თვისებების განსაზღვრა ბრტყელი იმპულსური სითბური წყაროს მეთოდით (ინგლისურ ენაზე). საქართველოს გეოფიზიკის საზოგადოების ჟურნალი, სერია ა, დედამიწის ფიზიკა, . 2008წ. ტ.12a,გვ.61-64, თბილისი.

Л. Глонти, გ.მელიქაძე, გ.კობზევი. ქანების სითბური პარამეტრები და ტემპერატურების განაწილება თბილისის ცენტრალური ნაკვეთის ჰიდროთერმული საბადოს წყალშემცველ კომპლექსში. . ჰიდროგეოლ. და საინჟინრო-გეოლ. ინსტიტუის შრომათა კრებული, . 2009წ. NXVII,გვ.54-58, თბილისი.

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. ქანქარასებრ კიდულ ბაგირგზებზე ვაგონის მოძრაობის ტრაექტორიის განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ენერგია”, . 2010წ. 2010, # 4(56).

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, ი. წერეთელი. ქანქარისებრი კიდული ბაგირგზის სარელსო ბაგირის შერჩევა.. სამთო ჟურნალი, . 2012წ. #1(28) , 2012 წ. გვ. 63-64.

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი ო., ციხელაშვილი ბ. . ქაოსი და სინერგეტიკული მართვა ენერგოსისტემაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #15, თბილისი, გვ. 89-95 .

ო. ხუციშვილი, ხუციშვილი თ., ციხელაშვილი ბ. . ქაოსი და სინერგეტიკული მართვა ენერგოსისტემაში. . სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #15, გვ. 89-95 .

მ. ახობაძე, ი. ბრეგვაძე. ქაოსის თეორიის ელემენტების გამოყენება განაშენიანების მათემატიკური მოდელირებისა და მართვისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. N10. გვ. 85-90.

ე. ბუხრაშვილი. ქართველ მამულიშვილთა როლი ერის წინსვლისა და აღორძინების საქმეში . თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `აღმაშენებელი~, #2. 2007წ. #2, გვ. 61-67, თბ..

თ. გრიგოლია. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი. ტაშისკარი 400. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე, ზ. კვეტენაძე, თ. გრიგოლია. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი. ტაშისკარ 400. 2009წ. .

ბ. ცხადაძე. ქართველ მეტალურგთა დიდი წარმატება. ,,მწერლის გაზეთი’’ . 2012წ. #3 (210) , გვ. 4.