სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ხუციშვილი, ხუციშვილი თ., ციხელაშვილი ბ. . ქაოსი და სინერგეტიკული მართვა ენერგოსისტემაში. . სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #15, გვ. 89-95 .

მ. ახობაძე, ი. ბრეგვაძე. ქაოსის თეორიის ელემენტების გამოყენება განაშენიანების მათემატიკური მოდელირებისა და მართვისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. N10. გვ. 85-90.

ე. ბუხრაშვილი. ქართველ მამულიშვილთა როლი ერის წინსვლისა და აღორძინების საქმეში . თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `აღმაშენებელი~, #2. 2007წ. #2, გვ. 61-67, თბ..

თ. გრიგოლია. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი. ტაშისკარი 400. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე, ზ. კვეტენაძე, თ. გრიგოლია. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი. ტაშისკარ 400. 2009წ. .

ბ. ცხადაძე. ქართველ მეტალურგთა დიდი წარმატება. ,,მწერლის გაზეთი’’ . 2012წ. #3 (210) , გვ. 4.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართველ რომანტიკოსთა ფოლკლორისტული ნააზრევი. ჟურნალი „მაცნე“ (ენისა და ლიტერატურის სერია). 1985წ. N3.

მ. გურამიშვილი. ქართველ სასულიერო პირთა საგანმანათლებლო მოღვაწეობა ჩრილოეთ კავკასიაში. კონფერენციის შრომები,აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისამი მიძღვნილი ,კონფერენციის შრომების კრებული. 2010წ. გვ.528-530.

ო. კალანდარიშვილი. ქართველ სტუდენტთა მიერ რუსულ წერით მეტყველებაში დაშვებული შეცდომების შესახებ. სტუ განათლება # 1(7), გვ. 22–24 . 0წ. სტუ განათლება # 1(7), გვ. 22–24, თბ, 2013 .

ა. სახვაძე. ქართველებთან ფიქტიური ქორწინება _ ევროპაში მოხვედრის მარტივი საშუალება?! . ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე . 2017წ. 2017 წლის 14 აპრილი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე)..

. ქართველების აღმნიშვნელი ძველი ბერძნული ტერმინები როგორც საისტორიო წყარო. ივანე გვარამაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სიმპოზიუმის შრომები "ევროპული კვლევები". 2013წ. 189-202.

მ. ქუთათელაძე. ქართველთა უძველესი რწმენა-წარმოდგენების კვლევისათვის. ისტორიული რეპრეზენტაცია:თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორიოს კონფერენციის მასალები. 2014წ. ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გვ. 263-272.

. ქართველთა წარმომავლობისათვის. წიგნში: გრ გიორგაძე, უძველესი ახლოაღმოსავლური ეთნოსები და ქართველთა წარმომავლობა. 2002წ. 153-181.

. ქართველთა წინაპრები ბიბლიაში. კრებულში: საქართველო არის ესე. 2003წ. გვ. 35-42.

ი. გელენავა. ქართველი და აფხაზი ინტელიგენციის ერთობლივი ღვაწლმოსილება რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული აღორძინებისათვის (1900-1917 წწ).. ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო კრებული,,ანალები“ . 2008წ. #4 .

ა. სონღულაშვილი. ქართველი ებრაელების რელიგია და ყოფა-ცხოვრება. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #1, გვ. 281-295.

ნ. გომართელი. ქართველი ემიგრანტების ნათელი კვალი შორეულ აღმოსავლეთში. აკ. წერეთლის სახ. ქუთაისის სახ. უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 40. 2010წ. გვ.21-29.

ნ. სონღულაშვილი. ქართველი ინტელიგენცია 1900-1910 წლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2013წ. #1.

ნ. სონღულაშვილი. ქართველი ინტელიგენცია და ეროვნული იდეა (1900-1917). ვასილ წერეთლის დაბადებიდან 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2012წ. .

. ქართველი ისტორიკოსის საერთაშორისო აღიარება. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. N 26, 247-249.