სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კაიშაური, ლ. ბაზერაშვილი. ქამა სოკოს მოყვანისა და გადამუშავების ტექნოლოგია. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტისა და აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის გენეტეკისა და სელექციის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული "აგრარული მეცნიერების პრობლემები". თბ.-ბაქო. 2000წ. ტ.x1,გვ. 122-126.

ნ. ფხაკაძე, ლ. კაპანაძე, ვაშაკიძე თეონა. ქამრები და სატყელები - ისტორია და თანამედროვეობა. სტუ "განათლება". 2013წ. გამოცემა №2(8), ტბილისი 2013 წ. 318 - 321 გვ..

ნ. მაჭავარიანი. ქანების გამოფიტვა და მისი გავლენა მოსაპირკეთებელ ქვის ხარისხზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2012წ. 3(485).

ნ. რაზმაძე, ი. ბოჭორიშვილი, ა. ნევეროვი. ქანების დეფორმაცია და ნაპრალოვნება. სტუ-ს შრომები. 2012წ. №3(485).

ნ. რაზმაძე. ქანების დეფორმაცია და ნაპრალოვნება. სტუ შრომები. 2012წ. №3(485).

ლ. ღლონტი, ე.საყვარელიძე. ქანების თბოფიზიკური თვისებების განსაზღვრა ბრტყელი იმპულსური სითბური წყაროს მეთოდით (ინგლისურ ენაზე). საქართველოს გეოფიზიკის საზოგადოების ჟურნალი, სერია ა, დედამიწის ფიზიკა, . 2008წ. ტ.12a,გვ.61-64, თბილისი.

Л. Глонти, გ.მელიქაძე, გ.კობზევი. ქანების სითბური პარამეტრები და ტემპერატურების განაწილება თბილისის ცენტრალური ნაკვეთის ჰიდროთერმული საბადოს წყალშემცველ კომპლექსში. . ჰიდროგეოლ. და საინჟინრო-გეოლ. ინსტიტუის შრომათა კრებული, . 2009წ. NXVII,გვ.54-58, თბილისი.

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. ქანქარასებრ კიდულ ბაგირგზებზე ვაგონის მოძრაობის ტრაექტორიის განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ენერგია”, . 2010წ. 2010, # 4(56).

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, ი. წერეთელი. ქანქარისებრი კიდული ბაგირგზის სარელსო ბაგირის შერჩევა.. სამთო ჟურნალი, . 2012წ. #1(28) , 2012 წ. გვ. 63-64.

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი ო., ციხელაშვილი ბ. . ქაოსი და სინერგეტიკული მართვა ენერგოსისტემაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #15, თბილისი, გვ. 89-95 .

ო. ხუციშვილი, ხუციშვილი თ., ციხელაშვილი ბ. . ქაოსი და სინერგეტიკული მართვა ენერგოსისტემაში. . სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #15, გვ. 89-95 .

მ. ახობაძე, ი. ბრეგვაძე. ქაოსის თეორიის ელემენტების გამოყენება განაშენიანების მათემატიკური მოდელირებისა და მართვისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. N10. გვ. 85-90.

ე. ბუხრაშვილი. ქართველ მამულიშვილთა როლი ერის წინსვლისა და აღორძინების საქმეში . თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `აღმაშენებელი~, #2. 2007წ. #2, გვ. 61-67, თბ..

თ. გრიგოლია. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი. ტაშისკარი 400. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე, ზ. კვეტენაძე, თ. გრიგოლია. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი. ტაშისკარ 400. 2009წ. .

ბ. ცხადაძე. ქართველ მეტალურგთა დიდი წარმატება. ,,მწერლის გაზეთი’’ . 2012წ. #3 (210) , გვ. 4.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართველ რომანტიკოსთა ფოლკლორისტული ნააზრევი. ჟურნალი „მაცნე“ (ენისა და ლიტერატურის სერია). 1985წ. N3.

მ. გურამიშვილი. ქართველ სასულიერო პირთა საგანმანათლებლო მოღვაწეობა ჩრილოეთ კავკასიაში. კონფერენციის შრომები,აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისამი მიძღვნილი ,კონფერენციის შრომების კრებული. 2010წ. გვ.528-530.

ო. კალანდარიშვილი. ქართველ სტუდენტთა მიერ რუსულ წერით მეტყველებაში დაშვებული შეცდომების შესახებ. სტუ განათლება # 1(7), გვ. 22–24 . 0წ. სტუ განათლება # 1(7), გვ. 22–24, თბ, 2013 .

ა. სახვაძე. ქართველებთან ფიქტიური ქორწინება _ ევროპაში მოხვედრის მარტივი საშუალება?! . ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე . 2017წ. 2017 წლის 14 აპრილი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე)..