სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ქართველთა წინაპრები ბიბლიაში. კრებულში: საქართველო არის ესე. 2003წ. გვ. 35-42.

ი. გელენავა. ქართველი და აფხაზი ინტელიგენციის ერთობლივი ღვაწლმოსილება რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული აღორძინებისათვის (1900-1917 წწ).. ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო კრებული,,ანალები“ . 2008წ. #4 .

ა. სონღულაშვილი. ქართველი ებრაელების რელიგია და ყოფა-ცხოვრება. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #1, გვ. 281-295.

ნ. გომართელი. ქართველი ემიგრანტების ნათელი კვალი შორეულ აღმოსავლეთში. აკ. წერეთლის სახ. ქუთაისის სახ. უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 40. 2010წ. გვ.21-29.

ნ. სონღულაშვილი. ქართველი ინტელიგენცია 1900-1910 წლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2013წ. #1.

ნ. სონღულაშვილი. ქართველი ინტელიგენცია და ეროვნული იდეა (1900-1917). ვასილ წერეთლის დაბადებიდან 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2012წ. .

. ქართველი ისტორიკოსის საერთაშორისო აღიარება. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. N 26, 247-249.

მ. გურამიშვილი. ქართველი საეკლესიო პირების მოღვაწეობა"ოსეთის სასულიერო კომისიაში". ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N19,გვ.127-132.

ნ. სონღულაშვილი. ქართველი სამღვდელოება (1900-1917). ქართველოლოგიური კვლევები ძირითადი ტენდენციები და თანამედროვე პრობლემები. ახალგაზრდა მკვლევართა ეროვნული ინტერდისციპლინური კონფერენცია 2012. (თეზისები). 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. ქართველი სასულიერო პირების მისიონერული მოღვაწეობა XVIII-XIX საუკუნეებში. ჟ.სვეტიცხოველი,. 2017წ. N1,54-58.

მ. ქუთათელაძე. ქართველი ქალები და 1832 წლის შეთქმულება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის,,მსოფლიო და გენდერი - 3" შრომების კრებული. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერი - 3" შრომების კრებული, გვ. 96-100.

. ქართველი ქალი და საქართველოს ეკლესია. რელიგია და საზოგადოება - რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში. 2004წ. გვ. 34-36.

. ქართველი ქალი და საქართველოს ეკლესია. მარიამ დედოფალი. კრებულში: ლოგოსი. 2004წ. 2, გვ. 82-86.

. ქართველი ქალი და ქრისტიანული მრწამსი. ქრისტიანობის კვლევები, გამომც. «უნივერსალი”. 2010წ. თბ. გვ. 59-64.

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. ქართველი ქალის როლი ოჯახში (წარსული და აწმყო). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2011წ. სპეციალური გამოცემა; 205-207 გვ..

ე. გვენეტაძე. ქართველი ქალის როლი ოჯახში(წარსული და აწმყო). . შრომები: ქალი და 21-ე საუკუნე. 0წ. .

. ქართველი ქალის ფენომენი და გენდერული თანასწორობა. შრომები, VI. . 2004წ. გამომც. «ბათუმის უნივერსიტეტი», ბათუმი, გვ. 322-329.

. ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი და ძველაღმოსავლური ეთნოკულტურული სამყარო. კრებული: ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი. 2002წ. გვ.29-39.

ნ. სონღულაშვილი. ქართველი ჯარისკაცის ეროვნული ცნობიერების ფორმირება დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2012წ. #1.

ე. ბუხრაშვილი. ქართველოს ქველმოქმედი ქალები (XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის 20-იან წლებში). `საისტორიო ვერტიკალები~. 2012წ. #24, გვ. 115-121, თბ., 2012.