სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართულ წერით ენაში ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის 1 ვერსია. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2009წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 94-99.

ხ. თოდაძე. ქართულ- ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრების პარალელები. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ისტორიულ- ეთნოლოგიური ძიებანი. 2013წ. XV, 97-108.

ბ. ცხადაძე. ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკური შეხვედრები (მოი, მოი). "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. # 1, (17), 96-104.

ი. კვესელავა. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის პოლიტიკურ-სამართლებრივი შეფასების საკითხისათვის. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #2. 2002წ. .

ი. კვესელავა. ქართულ-აფხაზური პრობლემები (ინგლისურ ენაზე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #17. 2008წ. .

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ი. ბერიაშვილი, ვ. ლეკიაშვილი,. ქართულ-გერმანული მთარგმნელი და I საფეხურის პროგრამული სინთეზატორი და ანალიზატორი ქართულისათვის. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2005წ. ISSN, N2, (ქართულად), 88-91.

ე. მგალობლიშვილი. ქართულ-ინგლისური ლიტერატურის ურთიერთობებიდან, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი. 2008წ. გვ.176-181.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ვ. ფხაკაძე, ლ. ტიბუა, გ. ჭანკვეტაძე. ქართულენობრივი აზროვნებითი სისტემის ლოგიკურ-ლინგვისტური ანალიზი -აღნიშვნათა თეორიის ენობრივი მიდგომებით. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობის მოხსენებათა თეზისები. 2005წ. IV, (ქართულად), 62.

ლ. გაჩეჩილაძე, ჭოხონელიძე გიორგი. ქართულენოვანი ტექსტების შიფრაციისა და დეშიფ¬რაციის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება BLOWFISH ალგორითმის საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. №1(23), გვ. 56–63.

ხ. თოდაძე. ქართული სამონასტრო წესები, მოკლე მიმოხილვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სვეტიცხოველი. 2015წ. 1, 157-158.

კ. ყიზილაშვილი. ქართული ტრადიციები - საქართველოში ტურიზმის განვითარების ფენომენი. . ეკონომიკა. 2008წ. N 11-12 გვ.148-151.

null. ქართული ტრადიციები - საქართველოში ტურიზმის განვითარების ფენომენი. . ,,ეკონომიკა". 2008წ. N 11-12 გვ.148-151.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული V, N და A ტიპის სიტყვების ტაგერების (ანუ ამომცნობების), დესკრიპტორებისა (ანუ აღმწერებისა) და გენერატორების (ანუ მაწარმოებლების) საცდელ-სამომხმარებლო საინტერნეტო ვერსიები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2015წ. ISSN, N9, 201-208, 2015_2106.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული V, N და A ტიპის სიტყვების ტაგერების (ანუ ამომცნობების), დესკრიპტორებისა (ანუ აღმწერებისა) და გენერატორების (ანუ მაწარმოებლების) საცდელ-სამომხმარებლო საინტერნეტო ვერსიები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2015წ. ISSN, N9, 201-208.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, დ. კურცხალია. ქართული ადაპტირებული ანუ ხმოვანმართვიანი „ვინდოუსის“ პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 196-197.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ადაპტირებული ანუ ხმოვანმართვიანი „ჯიმეილის“ პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 205-206.

ვ. ზურაბიშვილი, ნ. უღრელიძე. ქართული ანბანის ერთი სტატისტიკური მახასიათებლის შესახებ.. თბილისი. ტექინფორმი.. 2014წ. რეგისტრაციის № 1289.

თ. ტროყაშვილი. ქართული ანბანის ხმოვანი ასოების წარმოშობისა და შედგენის ვერსია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 2017წ. №21, გვერდი 77.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული არაშინაარსულად მკითხველი სისტემის ინტერნეტ ვერსია და პირველი ნაბიჯები ქართული შინაარსობრივად მკითხველი სისტემის აგების მიმართულებით. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2013წ. IV, (ქართულად), 149-150.

ნ. კანდელაკი, თ. ჩანტლაძე, დ. უგულავა. ქართული ასომთავრული ანბანის კრიპტოანალიზი (მონოგრაფია), . ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2005წ. .