სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართველ რომანტიკოსთა ფოლკლორისტული ნააზრევი. ჟურნალი „მაცნე“ (ენისა და ლიტერატურის სერია). 1985წ. N3.

მ. გურამიშვილი. ქართველ სასულიერო პირთა საგანმანათლებლო მოღვაწეობა ჩრილოეთ კავკასიაში. კონფერენციის შრომები,აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისამი მიძღვნილი ,კონფერენციის შრომების კრებული. 2010წ. გვ.528-530.

ო. კალანდარიშვილი. ქართველ სტუდენტთა მიერ რუსულ წერით მეტყველებაში დაშვებული შეცდომების შესახებ. სტუ განათლება # 1(7), გვ. 22–24 . 0წ. სტუ განათლება # 1(7), გვ. 22–24, თბ, 2013 .

ა. სახვაძე. ქართველებთან ფიქტიური ქორწინება _ ევროპაში მოხვედრის მარტივი საშუალება?! . ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე . 2017წ. 2017 წლის 14 აპრილი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე)..

. ქართველების აღმნიშვნელი ძველი ბერძნული ტერმინები როგორც საისტორიო წყარო. ივანე გვარამაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სიმპოზიუმის შრომები "ევროპული კვლევები". 2013წ. 189-202.

მ. ქუთათელაძე. ქართველთა უძველესი რწმენა-წარმოდგენების კვლევისათვის. ისტორიული რეპრეზენტაცია:თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორიოს კონფერენციის მასალები. 2014წ. ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გვ. 263-272.

. ქართველთა წარმომავლობისათვის. წიგნში: გრ გიორგაძე, უძველესი ახლოაღმოსავლური ეთნოსები და ქართველთა წარმომავლობა. 2002წ. 153-181.

. ქართველთა წინაპრები ბიბლიაში. კრებულში: საქართველო არის ესე. 2003წ. გვ. 35-42.

ი. გელენავა. ქართველი და აფხაზი ინტელიგენციის ერთობლივი ღვაწლმოსილება რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული აღორძინებისათვის (1900-1917 წწ).. ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო კრებული,,ანალები“ . 2008წ. #4 .

ა. სონღულაშვილი. ქართველი ებრაელების რელიგია და ყოფა-ცხოვრება. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #1, გვ. 281-295.

ნ. გომართელი. ქართველი ემიგრანტების ნათელი კვალი შორეულ აღმოსავლეთში. აკ. წერეთლის სახ. ქუთაისის სახ. უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 40. 2010წ. გვ.21-29.

ნ. სონღულაშვილი. ქართველი ინტელიგენცია 1900-1910 წლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2013წ. #1.

ნ. სონღულაშვილი. ქართველი ინტელიგენცია და ეროვნული იდეა (1900-1917). ვასილ წერეთლის დაბადებიდან 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2012წ. .

. ქართველი ისტორიკოსის საერთაშორისო აღიარება. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. N 26, 247-249.

მ. გურამიშვილი. ქართველი საეკლესიო პირების მოღვაწეობა"ოსეთის სასულიერო კომისიაში". ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N19,გვ.127-132.

ნ. სონღულაშვილი. ქართველი სამღვდელოება (1900-1917). ქართველოლოგიური კვლევები ძირითადი ტენდენციები და თანამედროვე პრობლემები. ახალგაზრდა მკვლევართა ეროვნული ინტერდისციპლინური კონფერენცია 2012. (თეზისები). 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. ქართველი სასულიერო პირების მისიონერული მოღვაწეობა XVIII-XIX საუკუნეებში. ჟ.სვეტიცხოველი,. 2017წ. N1,54-58.

მ. ქუთათელაძე. ქართველი ქალები და 1832 წლის შეთქმულება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის,,მსოფლიო და გენდერი - 3" შრომების კრებული. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერი - 3" შრომების კრებული, გვ. 96-100.

. ქართველი ქალი და საქართველოს ეკლესია. რელიგია და საზოგადოება - რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში. 2004წ. გვ. 34-36.

. ქართველი ქალი და საქართველოს ეკლესია. მარიამ დედოფალი. კრებულში: ლოგოსი. 2004წ. 2, გვ. 82-86.