სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

null. ქართული ტრადიციები - საქართველოში ტურიზმის განვითარების ფენომენი. . ,,ეკონომიკა". 2008წ. N 11-12 გვ.148-151.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული V, N და A ტიპის სიტყვების ტაგერების (ანუ ამომცნობების), დესკრიპტორებისა (ანუ აღმწერებისა) და გენერატორების (ანუ მაწარმოებლების) საცდელ-სამომხმარებლო საინტერნეტო ვერსიები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2015წ. ISSN, N9, 201-208, 2015_2106.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული V, N და A ტიპის სიტყვების ტაგერების (ანუ ამომცნობების), დესკრიპტორებისა (ანუ აღმწერებისა) და გენერატორების (ანუ მაწარმოებლების) საცდელ-სამომხმარებლო საინტერნეტო ვერსიები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2015წ. ISSN, N9, 201-208.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, დ. კურცხალია. ქართული ადაპტირებული ანუ ხმოვანმართვიანი „ვინდოუსის“ პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 196-197.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ადაპტირებული ანუ ხმოვანმართვიანი „ჯიმეილის“ პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 205-206.

ვ. ზურაბიშვილი, ნ. უღრელიძე. ქართული ანბანის ერთი სტატისტიკური მახასიათებლის შესახებ.. თბილისი. ტექინფორმი.. 2014წ. რეგისტრაციის № 1289.

თ. ტროყაშვილი. ქართული ანბანის ხმოვანი ასოების წარმოშობისა და შედგენის ვერსია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 2017წ. №21, გვერდი 77.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული არაშინაარსულად მკითხველი სისტემის ინტერნეტ ვერსია და პირველი ნაბიჯები ქართული შინაარსობრივად მკითხველი სისტემის აგების მიმართულებით. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2013წ. IV, (ქართულად), 149-150.

ნ. კანდელაკი, თ. ჩანტლაძე, დ. უგულავა. ქართული ასომთავრული ანბანის კრიპტოანალიზი (მონოგრაფია), . ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2005წ. .

გ. ცერცვაძე. ქართული ასომთავრული ანბანის კრიპტოანალიზი.. ,,ინტელექტი”. 2005წ. .

მ. შელეგია. ქართული ბეჭდური რეკლამის სათავეებთან. ჟ. განათლება, სტუ. 2017წ. N1 (17), .

თ. სტურუა, ა. გაფრინდაშვილი. ქართული ბრაუზერი „Browser G”. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ . 2016წ. #1, გვ. 166-170.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი. ქართული ბუნებრივი ენობრივი სისტემის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერის ძირითადი იდეები ერთი მაგალითის მეშვეობით. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მოხსენებები. 2003წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 11-14.

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია,. ქართული ბუნებრივი ენობრივი სისტემის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერის ძირითადი იდეების შესახებ. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. ტომი 53, (ინგლისურად), 33-40.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. ქართული გამეტყველებული ტექსტების სიტყვებად, მარცვლებად და ბგერებად დამნაწევრებლის სხვადასხვა საცდელი სისტემები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. V, (ქართულად), 136-137.

ნ. სონღულაშვილი. ქართული გამოწვევა და ეროვნული იდენტობა (XX საუკუნის დასაწყისი). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „მსოფლიო და კავკასია“ თეზისები. 2013წ. .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. ქართული და აფხაზური ენების დაცვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამა როგორც ენობრივი ბარიერებისგან თავისუფალ მომავლის ციფრულ სამყაროში ქართული და აფხაზური ენებით შესვლის გზა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

ფ. დიდებაშვილი. ქართული და ევროპული ფილოსოფიური აზროვნების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევის ცენტრი, სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო ევროპულ სივრცეში- შრომები. 2011წ. თბილისი 2011, გვ.168-192.

ო. კალანდარიშვილი. ქართული და რუსული ენების ლინგვისტური ბუნება, როგორც ინტერფერენციის საფუძველი. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება #2(8), გვ. 42–45, თბ. 2013.

ბ. ცხადაძე. ქართული ეთნონიმები (ამაზონ // ამაზუნ // ამოზონ // ამორძალი). ,,კავკასიის მაცნე’’. 2001წ. #3, გვ. 194-198.