სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართულ თვითგანვითარებად ინტელექტუალურ კორპუსში ჩადგმული ქართული თვითგანვითარებადი გრამატიკული და ორთოგრაფიული მართლმწერი სისტემები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. V, (ქართულად),140-141.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. სამსონაძე, ლ. მარგველანი. ქართულ სახელთა სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემა. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №9, თბილისი, გვ. 256-263. 2005წ. .

ლ. სამსონაძე. ქართულ სახელთა სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემა ინგლისურენოვანი მომხმარებლისთვის. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2007წ. #11, თბილისი,გვ. 187-189.

. ქართულ სახელთა სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემა ინგლისურენოვანი მომხმარებლისთვის. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2007წ. #11, თბილისი,გვ. 187-189.

კ. ფხაკაძე, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართულ წერით ენაში ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის 1 ვერსია. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2009წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 94-99.

ხ. თოდაძე. ქართულ- ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრების პარალელები. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ისტორიულ- ეთნოლოგიური ძიებანი. 2013წ. XV, 97-108.

ბ. ცხადაძე. ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკური შეხვედრები (მოი, მოი). "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. # 1, (17), 96-104.

ი. კვესელავა. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის პოლიტიკურ-სამართლებრივი შეფასების საკითხისათვის. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #2. 2002წ. .

ი. კვესელავა. ქართულ-აფხაზური პრობლემები (ინგლისურ ენაზე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #17. 2008წ. .

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ი. ბერიაშვილი, ვ. ლეკიაშვილი,. ქართულ-გერმანული მთარგმნელი და I საფეხურის პროგრამული სინთეზატორი და ანალიზატორი ქართულისათვის. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2005წ. ISSN, N2, (ქართულად), 88-91.

ე. მგალობლიშვილი. ქართულ-ინგლისური ლიტერატურის ურთიერთობებიდან, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი. 2008წ. გვ.176-181.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ვ. ფხაკაძე, ლ. ტიბუა, გ. ჭანკვეტაძე. ქართულენობრივი აზროვნებითი სისტემის ლოგიკურ-ლინგვისტური ანალიზი -აღნიშვნათა თეორიის ენობრივი მიდგომებით. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობის მოხსენებათა თეზისები. 2005წ. IV, (ქართულად), 62.

ლ. გაჩეჩილაძე, ჭოხონელიძე გიორგი. ქართულენოვანი ტექსტების შიფრაციისა და დეშიფ¬რაციის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება BLOWFISH ალგორითმის საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. №1(23), გვ. 56–63.

ხ. თოდაძე. ქართული სამონასტრო წესები, მოკლე მიმოხილვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სვეტიცხოველი. 2015წ. 1, 157-158.

კ. ყიზილაშვილი. ქართული ტრადიციები - საქართველოში ტურიზმის განვითარების ფენომენი. . ეკონომიკა. 2008წ. N 11-12 გვ.148-151.

null. ქართული ტრადიციები - საქართველოში ტურიზმის განვითარების ფენომენი. . ,,ეკონომიკა". 2008წ. N 11-12 გვ.148-151.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული V, N და A ტიპის სიტყვების ტაგერების (ანუ ამომცნობების), დესკრიპტორებისა (ანუ აღმწერებისა) და გენერატორების (ანუ მაწარმოებლების) საცდელ-სამომხმარებლო საინტერნეტო ვერსიები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2015წ. ISSN, N9, 201-208, 2015_2106.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული V, N და A ტიპის სიტყვების ტაგერების (ანუ ამომცნობების), დესკრიპტორებისა (ანუ აღმწერებისა) და გენერატორების (ანუ მაწარმოებლების) საცდელ-სამომხმარებლო საინტერნეტო ვერსიები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2015წ. ISSN, N9, 201-208.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, დ. კურცხალია. ქართული ადაპტირებული ანუ ხმოვანმართვიანი „ვინდოუსის“ პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 196-197.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ადაპტირებული ანუ ხმოვანმართვიანი „ჯიმეილის“ პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 205-206.