სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ზურაბიშვილი, ნ. უღრელიძე. ქართული ანბანის ერთი სტატისტიკური მახასიათებლის შესახებ.. თბილისი. ტექინფორმი.. 2014წ. რეგისტრაციის № 1289.

თ. ტროყაშვილი. ქართული ანბანის ხმოვანი ასოების წარმოშობისა და შედგენის ვერსია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 2017წ. №21, გვერდი 77.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული არაშინაარსულად მკითხველი სისტემის ინტერნეტ ვერსია და პირველი ნაბიჯები ქართული შინაარსობრივად მკითხველი სისტემის აგების მიმართულებით. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2013წ. IV, (ქართულად), 149-150.

ნ. კანდელაკი, თ. ჩანტლაძე, დ. უგულავა. ქართული ასომთავრული ანბანის კრიპტოანალიზი (მონოგრაფია), . ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2005წ. .

გ. ცერცვაძე. ქართული ასომთავრული ანბანის კრიპტოანალიზი.. ,,ინტელექტი”. 2005წ. .

მ. შელეგია. ქართული ბეჭდური რეკლამის სათავეებთან. ჟ. განათლება, სტუ. 2017წ. N1 (17), .

თ. სტურუა, ა. გაფრინდაშვილი. ქართული ბრაუზერი „Browser G”. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ . 2016წ. #1, გვ. 166-170.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი. ქართული ბუნებრივი ენობრივი სისტემის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერის ძირითადი იდეები ერთი მაგალითის მეშვეობით. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მოხსენებები. 2003წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 11-14.

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია,. ქართული ბუნებრივი ენობრივი სისტემის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერის ძირითადი იდეების შესახებ. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. ტომი 53, (ინგლისურად), 33-40.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. ქართული გამეტყველებული ტექსტების სიტყვებად, მარცვლებად და ბგერებად დამნაწევრებლის სხვადასხვა საცდელი სისტემები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. V, (ქართულად), 136-137.

ნ. სონღულაშვილი. ქართული გამოწვევა და ეროვნული იდენტობა (XX საუკუნის დასაწყისი). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „მსოფლიო და კავკასია“ თეზისები. 2013წ. .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. ქართული და აფხაზური ენების დაცვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამა როგორც ენობრივი ბარიერებისგან თავისუფალ მომავლის ციფრულ სამყაროში ქართული და აფხაზური ენებით შესვლის გზა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

ფ. დიდებაშვილი. ქართული და ევროპული ფილოსოფიური აზროვნების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევის ცენტრი, სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო ევროპულ სივრცეში- შრომები. 2011წ. თბილისი 2011, გვ.168-192.

ო. კალანდარიშვილი. ქართული და რუსული ენების ლინგვისტური ბუნება, როგორც ინტერფერენციის საფუძველი. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება #2(8), გვ. 42–45, თბ. 2013.

ბ. ცხადაძე. ქართული ეთნონიმები (ამაზონ // ამაზუნ // ამოზონ // ამორძალი). ,,კავკასიის მაცნე’’. 2001წ. #3, გვ. 194-198.

. ქართული ეთნონიმიკის ისტორიისათვის. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერი კონფერენციის შრომები, . 2011წ. თბილისი, 49-54.

. ქართული ეთნონიმიკის ისტორიისათვის, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე, ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. . 2011წ. 49-54, გვ. .

ლ. ჩიქავა. ქართული ეკონომიკური მეცნიერების რაინდი.. თსუ გამომცემლობა. ჟურნალი ”ეკონომიკა და ბიზნესი”, № 5. 2010წ. 8 გვ..

ა. სონღულაშვილი. ქართული ემიგრაცია და რეპატრიაციის პროცესი საუკუნის 40-50-იან წლებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. #8, გვ.235-240.

თ. აფხაიძე. ქართული ემიგრაციის ფურცლები- ივლიანე ხაინდრავა . ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2012წ. #24 გვ 264-266.