სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ცხადაძე. ქართული ეთნონიმები (ამაზონ // ამაზუნ // ამოზონ // ამორძალი). ,,კავკასიის მაცნე’’. 2001წ. #3, გვ. 194-198.

. ქართული ეთნონიმიკის ისტორიისათვის. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერი კონფერენციის შრომები, . 2011წ. თბილისი, 49-54.

. ქართული ეთნონიმიკის ისტორიისათვის, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე, ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. . 2011წ. 49-54, გვ. .

ლ. ჩიქავა. ქართული ეკონომიკური მეცნიერების რაინდი.. თსუ გამომცემლობა. ჟურნალი ”ეკონომიკა და ბიზნესი”, № 5. 2010წ. 8 გვ..

ა. სონღულაშვილი. ქართული ემიგრაცია და რეპატრიაციის პროცესი საუკუნის 40-50-იან წლებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. #8, გვ.235-240.

თ. აფხაიძე. ქართული ემიგრაციის ფურცლები- ივლიანე ხაინდრავა . ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2012წ. #24 გვ 264-266.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენა ციფრულ ეპოქაში და ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. V, (ქართულად), 143-144.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. ქართული ენით ევროკავშირში - პროექტის „კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ“ მიზნები და საფუძვლები. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარების მოხსენებები. 2015წ. (ინგლისურად) ტომი 29, 37-43.

კ. ფხაკაძე. ქართული ენით ევროკავშირში ანუ გრძელვადიანი პროექტი „ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი“ და ქართული ენის წინაშე მდგარი საფრთხეები. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 192-193 (ინგლისურად).

ა. სონღულაშვილი. ქართული ენის ბედი თუ უბედობა. პარალელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. #7, გვ. 86-106.

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. ქართული ენის ბირთვული ნაწილის კომპიუტერული მოდელი და მარტივი წინადადების სინტაქსური სინთეზატორი და ანალიზატორი. არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები. 2004წ. II, (ქართულად), 38-40 .

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. ქართული ენის ბირთვული ნაწილის კომპიუტერული მოდელი და მარტივი წინადადების სინტაქსური სინთეზატორი და ანალიზატორი,. არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები . 2004წ. II, (ინგლისურად), 47-48.

კ. ფხაკაძე, ვ. ფხაკაძე, ლ. აბზიანიძე, ნ. ვახანია, ნ. ლაბაძე, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ბ. ჩიქვინიძე. ქართული ენის ბუნებრივი ლოგიკის სასაფუძვლო საკითხები. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები . 2007წ. V, (ინგლისურად), 42-43.

კ. ფხაკაძე, ვ. ფხაკაძე, ლ. აბზიანიძე, ნ. ვახანია, ნ. ლაბაძე, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ბ. ჩიქვინიძე. ქართული ენის ბუნებრივი ლოგიკის სასაფუძვლო საკითხები. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები. 2007წ. V, (ქართულად), 18-21.

ლ. სამსონაძე, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ჯავაშვილი, ნ. ამირეზაშვილი. ქართული ენის განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონის გენერატორი . . 2012წ. ბათუმის II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. თეზისები . გვ.115-116, .

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენის და აზროვნების მათემატიკური თეორიის და ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის შემუშავების მიზნები და ქართული ენის წინაშე მდგარი საფრთხეები. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2009წ. (ქართულად),1–24.

ბ. ცხადაძე. ქართული ენის დიალექტური მეტყველება და დიალექტური ლექსიკა 1. µ ბგერის არსებობისათვის ქართული ენის დასავლურ და სამხრულ კილოებში (იმერული, გურული, ლეჩხუმური, რაჭული, აჭარული, ტაოკლარჯული ქართული ენის აღმოსავლურ დიალექტებთან და სამწერლობო ქართულთან მიმართებით). სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’. 2012წ. #4, გვ. 205-218.

კ. ფხაკაძე, ლ. ლეკიაშვილი, ვ. ფხაკაძე. ქართული ენის ზოგადი კვანტორულ–პრედიკატული ანალიზი და ლოგიკური ამოცანების ამომხსნელი პირველი ექსპერიმენტული პროგრამა ქართულისათვის. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2005წ. ISSN, N2, (ქართულად), 82-87.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე. ქართული ენის თეზისები. საერთაშორისო კონფერენციის „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“ თეზისების კრებული. 2008წ. (ინგლისურად), 19-20, 2008.

კ. ფხაკაძე, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენის თეზისები. ი.ვეკუას სახელობის გმი-ის სემინარის მოხსენებები. 2008წ. ტომი 34, (ინგლისურად), 108-121.