სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ცხადაძე, კ. ფხაკაძე, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ფხაკაძე. ქართული ენის ლოგიკა და ზოგადი უნარები _ ამოცანებისა და სავარჯიშოების კრებული დამხმარე მეთოდური მითითებებით . . 2006წ. გვ. 95-101.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. ქართული ენის ლოგიკურ გრამატიკაზე დაყრდნობით პროექტის „კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ“ ფარგლებში შემუშავებული ქართული ენობრივი რესურსები და ტექნოლოგიები. საერთაშორისო კონფრენციის „მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში“ მოხსენებათა თეზისები, თბილისის სამეცნიერო ფესტივალი. 2015წ. (ქართულად), 15.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე, ნ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკა და ქართულენოვანი კომპიუტერი. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II საერთაშორისო კონფერენციის „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები . 2011წ. II, (ინგლისურად), 133.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე, ნ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკა და ქართულენოვანი კომპიუტერი. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II საერთაშორისო კონფერენციის „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები. 2011წ. II, (ქართულად), 132.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ი. ბერიაშვილი. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკა როგორც ქართული ინტელექტუალური კორპუსის თეორიული საფუძველი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. V, (ქართულად), 147-148.

კ. ფხაკაძე, თ. ესიტაშვილი, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ფხაკაძე, ბ. ცხადაძე. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მეთოდოლოგიური შედეგების შესახებ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობის მოხსენებათა თეზისები. 2005წ. IV, (ქართულად) 48.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიზნები, მეთოდები, შედეგები. ალექსი გორგიძის დაბადებიდან 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული. 2012წ. (ქართულად), 129-137.

კ. ფხაკაძე. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიზნების, მეთოდებისა და მთავარი თეორიული შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ინგლისურად) 65-66.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიზნების, მეთოდებისა და შედეგების მოკლე მიმოხილვა. გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2012წ. ტ.26, (ინგლისურად), 58-64.

კ. ფხაკაძე. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2013წ. IV, (ინგლისურად), გვ.51-52.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, კ. გაბუნია,. ქართული ენის მათემატიკური თეორიის შემუშავებისა და ქართული მათემატიკური ლინგვისტური სკოლის გადაუდებელი ფორმირების აუცილებლობის შესახებ. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, „უნივერსალი“. 2007წ. ISSN, N3-N6, (ქართულად), 110-111.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი. ქართული ენის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა ენის, როგორც ბუნებრივი სისტემის საფუძველზე. თბილისის IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ლოგიკა, ენა გამოთვლები“ თეზისები. 2001წ. IV, (ინგლისურად), 21-22.

ნ. ოთხოზორია. ქართული ენის საკითხი ქალაქ ფოთში ქართული პრესის მიხედვით (XIXს. ბოლოს და XXს.დასაწყისში). სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის კრებული. 2004წ. 84-87გვ..

კ. ფხაკაძე, რ. სხირტლაძე. ქართული ენის სინტაქსური საფეხურის კომპიუტერული მართლმწერის ერთი ექსპერიმენტის შესახებ. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2005წ. ISSN, N2, (ქართულად), 62-65.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ენის სწავლების მეთოდოლოგიური თავისებურებანი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. სტუ ჰტფ-ის შრომები (ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია). 1997წ. ტ. I (I).

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ი. ბერიაშვილი. ქართული ენის ტექნოლოგიზების ცენტრის ვებ-გვერდზე განთავსებული ქართული ენობრივი ტექნოლოგიური სისტემების მოკლე მიმოხილვა. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2014წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 37-64.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ი. ბერიაშვილი. ქართული ენის ტექნოლოგიზების ცენტრის ვებ-გვერდისა და ვებ-გვერდზე განთავსებული ქართული ენობრივი ტექნოლოგიური სისტემების მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. V, (ქართულად), 148-149.

კ. ფხაკაძე. ქართული ენის ტექნოლოგიზებული ანბანის შემუშავების მიზნები და პრობლემები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის III საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2012წ. III, (ქართულად), 59-60, 2012.

კ. ფხაკაძე. ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი - XXI საუკუნის ერთ-ერთი უმთავრესი ქართული გამოწვევა. საპარლამენტო კონფერენციის „ქართული ენა - 21-ე საუკუნის გამოწვევები“ შრომები. 2013წ. (ქართულად), 98-105.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი - მიზნები, მეთოდები და შედეგები. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 95 და ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის 45 წლისთავებისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“ თეზისები. 2013წ. (ინგლისურად), 58.