სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი - მიზნები, მეთოდები და შედეგები. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სესიის მოხსენებები. 2013წ. (ინგლისურად), ტომი 27, 48-51.

კ. ფხაკაძე, null. ქართული ენის უფლებების დაცვისათვის. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, „უნივერსალი“. 2007წ. ISSN, N3-N6, (ქართულად), 83-109.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე, ნ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენის ძირეული ნაწილი როგორც მათემატიკური თეორია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის II საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2011წ. II, (ინგლისურად), 66.

კ. ფხაკაძე, კ. გაბუნია. ქართული ენის, ქართული ენის ლოგიკისა და მათემატიკური ლოგიკის ინტეგრირებული სწავლების შესახებ. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის III რესპუბლიკური სასემინარო კვირეულის „ლოგიკა, ენა, გამომთვლელი“ მოხსენებები. 2007წ. ISSN, (ქართულად), 9-18.

კ. ფხაკაძე, კ. გაბუნია. ქართული ენის, ქართული ენის ლოგიკისა და მათემატიკური ლოგიკის ინტეგრირებული სწავლების შესახებ (მეორე გამოცემა). სამეცნიერო–საგანმანათლებლო ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. N1, (ქართულად), 4–13.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე,, ლ. გურასაშვილი, ნ. ფხაკაძე. ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის ზოგიერთი საკითხი. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის VI რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები. 2008წ. VI, (ინგლისურად), 34-35.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე,, ლ. გურასაშვილი, ნ. ფხაკაძე. ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის ზოგიერთი საკითხი. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის VI რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები. 2008წ. VI, (ქართულად), 22-23.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის სასაფუძვლო საკითხები და ხმით მართვადი ქართული კომპიუტერული სისტემის 1-ვერსიის ზოგიერთი ქვესისტემა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის II საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2011წ. II, (ინგლისურად), 50-51.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ს. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის ფუნდამენტური საკითხები და ქართული ხმით მართვადი ინტელექტუალური სისტემის 1-ვერსიის ზოგიერთი ქვესისტემა. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I საერთაშორისო კონფერენციის „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები . 2009წ. I, (ინგლისურად), გვ.63-66.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ს. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის ფუნდამენტური საკითხები და ქართული ხმით მართვადი ინტელექტუალური სისტემის 1-ვერსიის ზოგიერთი ქვესისტემა. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I საერთაშორისო კონფერენციის „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები . 2009წ. I, (ქართულად), 60-63.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, ლ. აბზიანიძე, ს. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენისა და აზროვნების სრული მათემატიკური და მექანიკური დაფუძნებისათვის. თბილისის V საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ენა, ლოგიკა და გამოთვლები“ თეზისების კრებული. 2009წ. V, (ინგლისურად), 21.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე, ნ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენობრივი იდეოლოგია - ჩვენი გზა ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემისაკენ. სამეცნიერო-ისტორიული ჟურნალი „სვეტიცხოველი“. 2011წ. N2, (ინგლისურად), 65-69.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი,. ქართული ენობრივი სისტემის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერის ძირითადი მიზნებისა და მეთოდების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი „პერსპექტივა – XXI“. 2004წ. ISBN, (ქართულად), 220-224.

ბ. ცხადაძე. ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების შესწავლის ისტორია (1970 წლამდე). პალეოგრაფიუოლ-ენათმეცნიერული ანალიზი. თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2002წ. #1, გვ. 64-75..

ნ. სონღულაშვილი. ქართული ერთობა და მისი იდენტობა აჭარის მაგალითზე (გაზეთი „სამუსლიმანო საქართველო“). კრებული „ტბელობა 2009“. 2009წ. .

ნ. სონღულაშვილი. ქართული ერთობის ჰომოგენიზაციის პროცესი და მისი ასახვა XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის ქართულ ბეჭდცურ მედიაში (ენის, ერთიანი საგანმანათლებლო, ეკონომიკური სივრცის, სოციალური ტიხრების მოშლის პერცეფცია). ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #2.

ნ. ფხაკაძე, ქორჩილავა დალი. ქართული ეროვნული სამოსის სახეების ინფორმაციული ბაზის დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, ტბილისი, 2012წ.. 2012წ. №3(25), 125-129 გვ..

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. ქართული ვებ-გვერდების ხმით მართვადი მკითხველი სისტემა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 169-170.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. ქართული ვებ-გვერდების ხმოვანი მართველის საცდელი ვერსია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 172-173.

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ზმნის "კომპიუტერული გრამატიკული ლექსიკონის" შედგენის ძირითადი პრინციპები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. #13 120-124.