სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე,, ლ. გურასაშვილი, ნ. ფხაკაძე. ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის ზოგიერთი საკითხი. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის VI რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები. 2008წ. VI, (ქართულად), 22-23.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის სასაფუძვლო საკითხები და ხმით მართვადი ქართული კომპიუტერული სისტემის 1-ვერსიის ზოგიერთი ქვესისტემა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის II საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2011წ. II, (ინგლისურად), 50-51.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ს. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის ფუნდამენტური საკითხები და ქართული ხმით მართვადი ინტელექტუალური სისტემის 1-ვერსიის ზოგიერთი ქვესისტემა. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I საერთაშორისო კონფერენციის „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები . 2009წ. I, (ინგლისურად), გვ.63-66.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ს. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის ფუნდამენტური საკითხები და ქართული ხმით მართვადი ინტელექტუალური სისტემის 1-ვერსიის ზოგიერთი ქვესისტემა. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I საერთაშორისო კონფერენციის „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები . 2009წ. I, (ქართულად), 60-63.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, ლ. აბზიანიძე, ს. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენისა და აზროვნების სრული მათემატიკური და მექანიკური დაფუძნებისათვის. თბილისის V საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ენა, ლოგიკა და გამოთვლები“ თეზისების კრებული. 2009წ. V, (ინგლისურად), 21.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე, ნ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენობრივი იდეოლოგია - ჩვენი გზა ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემისაკენ. სამეცნიერო-ისტორიული ჟურნალი „სვეტიცხოველი“. 2011წ. N2, (ინგლისურად), 65-69.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი,. ქართული ენობრივი სისტემის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერის ძირითადი მიზნებისა და მეთოდების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი „პერსპექტივა – XXI“. 2004წ. ISBN, (ქართულად), 220-224.

ბ. ცხადაძე. ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების შესწავლის ისტორია (1970 წლამდე). პალეოგრაფიუოლ-ენათმეცნიერული ანალიზი. თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2002წ. #1, გვ. 64-75..

ნ. სონღულაშვილი. ქართული ერთობა და მისი იდენტობა აჭარის მაგალითზე (გაზეთი „სამუსლიმანო საქართველო“). კრებული „ტბელობა 2009“. 2009წ. .

ნ. სონღულაშვილი. ქართული ერთობის ჰომოგენიზაციის პროცესი და მისი ასახვა XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის ქართულ ბეჭდცურ მედიაში (ენის, ერთიანი საგანმანათლებლო, ეკონომიკური სივრცის, სოციალური ტიხრების მოშლის პერცეფცია). ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #2.

ნ. ფხაკაძე, ქორჩილავა დალი. ქართული ეროვნული სამოსის სახეების ინფორმაციული ბაზის დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, ტბილისი, 2012წ.. 2012წ. №3(25), 125-129 გვ..

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. ქართული ვებ-გვერდების ხმით მართვადი მკითხველი სისტემა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 169-170.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. ქართული ვებ-გვერდების ხმოვანი მართველის საცდელი ვერსია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 172-173.

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ზმნის "კომპიუტერული გრამატიკული ლექსიკონის" შედგენის ძირითადი პრინციპები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. #13 120-124.

კ. ფხაკაძე, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართული ზმნის მათემატიკური ანალიზი. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2009წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 87-93.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. სამსონაძე, ლ. მარგველანი. ქართული ზმნის სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემა. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #9, თბილისი, გვ. 236-255. 2005წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ზმნის „კომპიუტერული გრამატიკულილექსიკონის“ შედგენის ძირითადი პრინციპები (ქართული ენის ზმნური ფუძის დაბოლოების ცნობარ-ინდექსი). საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2009წ. 1 (13), გვ. 124-127.

გ. ჩიკოიძე. ქართული ზმნური სუპერ-პარადიგმა, როგორც ამ ერთეულთა კლასიფიკაციის საფუძველი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2012წ. N 2(5), თბილისი, გვ. 77-86.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ი. ბერიაშვილი. ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსის საცდელი ვერსია და ამ ტიპის ვებ-კორპუსის აგების მიზნები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. V, (ქართულად),144-145.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა. ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსში ჩადგმული ქართული მეტყველების ამომცნობისა და ქართული ხმიდან-ხმაზე მთარგმნელი სისტემების საცდელი ვერსიები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. V, (ქართულად),139-140.