სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, ლ. აბზიანიძე, ს. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენისა და აზროვნების სრული მათემატიკური და მექანიკური დაფუძნებისათვის. თბილისის V საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ენა, ლოგიკა და გამოთვლები“ თეზისების კრებული. 2009წ. V, (ინგლისურად), 21.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე, ნ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენობრივი იდეოლოგია - ჩვენი გზა ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემისაკენ. სამეცნიერო-ისტორიული ჟურნალი „სვეტიცხოველი“. 2011წ. N2, (ინგლისურად), 65-69.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი,. ქართული ენობრივი სისტემის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერის ძირითადი მიზნებისა და მეთოდების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი „პერსპექტივა – XXI“. 2004წ. ISBN, (ქართულად), 220-224.

ბ. ცხადაძე. ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების შესწავლის ისტორია (1970 წლამდე). პალეოგრაფიუოლ-ენათმეცნიერული ანალიზი. თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2002წ. #1, გვ. 64-75..

ნ. სონღულაშვილი. ქართული ერთობა და მისი იდენტობა აჭარის მაგალითზე (გაზეთი „სამუსლიმანო საქართველო“). კრებული „ტბელობა 2009“. 2009წ. .

ნ. სონღულაშვილი. ქართული ერთობის ჰომოგენიზაციის პროცესი და მისი ასახვა XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის ქართულ ბეჭდცურ მედიაში (ენის, ერთიანი საგანმანათლებლო, ეკონომიკური სივრცის, სოციალური ტიხრების მოშლის პერცეფცია). ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #2.

ნ. ფხაკაძე, ქორჩილავა დალი. ქართული ეროვნული სამოსის სახეების ინფორმაციული ბაზის დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, ტბილისი, 2012წ.. 2012წ. №3(25), 125-129 გვ..

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. ქართული ვებ-გვერდების ხმით მართვადი მკითხველი სისტემა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 169-170.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. ქართული ვებ-გვერდების ხმოვანი მართველის საცდელი ვერსია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 172-173.

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ზმნის "კომპიუტერული გრამატიკული ლექსიკონის" შედგენის ძირითადი პრინციპები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. #13 120-124.

კ. ფხაკაძე, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართული ზმნის მათემატიკური ანალიზი. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2009წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 87-93.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. სამსონაძე, ლ. მარგველანი. ქართული ზმნის სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემა. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #9, თბილისი, გვ. 236-255. 2005წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ზმნის „კომპიუტერული გრამატიკულილექსიკონის“ შედგენის ძირითადი პრინციპები (ქართული ენის ზმნური ფუძის დაბოლოების ცნობარ-ინდექსი). საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2009წ. 1 (13), გვ. 124-127.

გ. ჩიკოიძე. ქართული ზმნური სუპერ-პარადიგმა, როგორც ამ ერთეულთა კლასიფიკაციის საფუძველი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2012წ. N 2(5), თბილისი, გვ. 77-86.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ი. ბერიაშვილი. ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსის საცდელი ვერსია და ამ ტიპის ვებ-კორპუსის აგების მიზნები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. V, (ქართულად),144-145.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა. ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსში ჩადგმული ქართული მეტყველების ამომცნობისა და ქართული ხმიდან-ხმაზე მთარგმნელი სისტემების საცდელი ვერსიები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. V, (ქართულად),139-140.

ხ. გაჩეჩილაძე. ქართული თვითნაბადი ოქროს ქიმიური შედგენილობა. ჟ. ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი'' #2 (6), გვ. 107-112. 2002წ. 1512-0457.

ხ. გაჩეჩილაძე, გ.ფრანგულაშვილი. ქართული თვითნაბადი სპილენძის და მისგან დამზადებული მონეტების ქიმიური შედგენილობა. ,,კერამიკა'' 2(14). 2005წ. .

ნ. სონღულაშვილი. ქართული იდენტობა შუა საუკუნეების საქართველოში ნიკოლოზ კათალიკოსის „საკითხავი სუეტისა“-ს მიხედვით. კრებული „დიდაჭარობა 2010“. 2010წ. .

ნ. სონღულაშვილი. ქართული იდენტობის ისტორიის კვლევის წყაროთმცოდნეობითი და მეთოდოლოგიური პრობლემები (XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის მემუარული ლიტერატურის მაგალითზე). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #10.