სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბლიაძე. ქართული კულტურის ორიგინალურობა.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, #30, თბილისი, . 2014წ. .

ზ. ხასაია. ქართული ლექსის ყივჩაღური ნაპერწკალი. Kartvelology ქართველოლოგია. 2016წ. 2016 (3), გვ.37-42.

მ. ჭანტურაია. ქართული ლიტერატურის ისტორიის საკითხები და ლიტმცოდნეობის ცნებები. გამომცემლობა უნივერსალი. 2010წ. .

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია. ქართული ლოგიკური ამოცანებისა და ანალოგიების ავტომატურად მაწარმოებელი სისტემის პირველი საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 2001-2002.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ლოგიკური ამოცანებისა და ანალოგიების ამოხსნის უნარების ავტომატურად ტესტირების ხმოვანმართვიანი სისტემის პირველი საცდელი ვერსიები. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 203-204.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. ქართული ლოგიკური ანალიზატორისა და კითხვებზე მოპასუხე სისტემის პირველი ხმოვანმართვიანი საცდელი ვერსიები. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 198-199.

მ. პაპაშვილი. ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ტოლერანტობა კათოლიკობის მიმართ (XIII-XVსაუკუნეები). თსუ, ეთნოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი. "ეთნიკური და რელიგიურ–კონფესიური ურთიერთობები საქართველოში: ისტორია და თანამედროვეობა", კრებული I. 2013წ. გვ.100–106.

მ. პაპაშვილი. ქართული მართლმადიდებლური და საქართველოში კათოლიკური ეკლესიების ურთიერთობის წარსული, აწმყო და მომავალი (ფიქრები განსჯისათვის). ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. №14, გვ.95-111.

მ. პაპაშვილი. ქართული მართლმადიდებლური და საქართველოში კათოლიკური ეკლესიების ურთიერთობის წარსული, აწმყო და მომავალი (ფიქრები განსჯისათვის). ჟურნ.: \"საისტორიო ვერტიკალები\".. 2008წ. №14, გვ.95-111.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული მარტივი და რთული წინადადებების ლოგიკური სინტაქსისა და ქართული მართლმწერის ამგები მეთოდების და აგების მიზნების მიმოხილვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქართული ენის ტექნოლოგიზების ცენტრის შრომები. 2011წ. N1, (ქართულად), 52-92.

ვ. შუბითიძე. ქართული მენშევიზმი და თანამედროვე სოციალ-დემოკრატია. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N19.

ხ. თოდაძე. ქართული მილიცია 1806-1827 წლებში. საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. #11, გვ. 48-51.

ხ. თოდაძე. ქართული მილიცია XIX ს. 70-80-იან წლებში. ჟურნალი ამირანი, კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მოამბე. 2007წ. XVII-XVIII, გვ. 140-152.

ხ. თოდაძე. ქართული მილიცია XIX საუკუნეში (ავტორეფერატი). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2005წ. .

ხ. თოდაძე. ქართული მილიციის შექმნის ისტორიისათვის. კლიო. 2004წ. 24, გვ. 134-140.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშილი ნანული, სვანიძე მ.. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №13, გვ. 46.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №13, გვ. 46-47.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №13, გვ. 46-47.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2004წ. №12.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. #12.