სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

A. Meskhi. Koosis type theorems for singular integrals and potentials defined on homogeneous groups. . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1997წ. Vol. 114, pp. 59- 70..

Z. Tsotniashvili. Kosovo and Caucasus (Two Different Political Problems). Ilia State University, Shota Rustaveli State University, “South Caucasus: Problems and Prospects of Regional Cooperation”, Batumi. 2010წ. 1.

ი. ბურდული. Kulturwandel im Fahrwasser der Postindustrialisierung. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ . 2016წ. #3, 5გვ. 478-483.

ი. ბურდული. Kundensprache und Intralingualer Kontrast bei der Fachkommunikation (მომხმარებლის ენა და შიდაეობრივი განსხვავებანი დარგობრივ კომუნიკაციაში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2012წ. საერთ. სამეც. კოფერენციის მასალები. 3გვ. 66-68 .

. L-ლიზინის ბენზილისა და გრძელჯაჭვიანი ალკილის ესტერების შემცველი თანაპოლიესტერამიდების ბიოდეგრადაცია ცდებში in vitro. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6, #4, გვ. 416-422.

რ. ქაცარავა, ნ.ნეფარიძე, მ.მაჩაიძე, დ.ხარაძე. L-ლიზინის ბენზილისა და გრძელჯაჭვიანი ნ-ალკილის ესტერების შემცველი თანაპოლიესტერამიდების ბიოდეგრადაცია ცდებში in vitro. Georgia Chemical J., 6, 4, 416-420 . 2006წ. .

ნ. ნეფარიძე, გ. ჯოხაძე, მ. მაჩაიძე, დ. ხარაძე, რ. ქაცარავა. L-ლიზინის ბენზილისა და გრძელჯაჭვიანი ნ–ალკილის ეთერების შემცველი თანაპოლიეთერამიდების ბიოდეგრადაცია ცდებში ინ ვიტრო. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6, N4, გვ.416–420.

რ. გაფრინდაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, გ. ჯოხაძე, თ. მემანიშვილი, გ, ჭუმბურიძე. L-ლიზინისა და ბენზილის ეთერის შემცველი თანაპოლიესტერამიდებისბიოდეგრადაციის კვლევა ცდებში in vitro პოტენციომეტრული ტიტრაციის მეთოდის გამოყენებით.. სტუ-ის შრომები. 2008წ. # 1(467).

Sh. Zazashvili. L.Giorgashvili, G.Sadunishvili, G.Karseladze, The Boundary Value Problems of Stationary Oscilations in the Theory of Two-temperature Elastic Mixtures. Memoirs on Differential Equations and Matematical Physics. . 2013წ. Volume 58, 1-24.

Sh. Zazashvili. L.Giorgashvili, G.Sadunishvili, G.Karseladze, Fundamental Solution of the Sistem of Differential Equations of Two-temperature Elastic mixtures Theory. . Abstracts II International Conference, September 15-19, 2011, Batumi, Georgia, . 2011წ. 141. .

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. LabView და MathCad პროგრამულ გარემოში მონაცემთა დამუშავების შედარებითი ანალიზი სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, N4(494), ISSN 1512-0996, თბილისი, 2014. გვ. 38-42. სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2014წ. N4(494), ISSN 1512-0996, თბილისი, გვ. 38-42.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze. Large Time Asymptotics of Solutions to a Nonlinear Integro-Differential Equation. Mem. Differential Equations Math. Phys. 2007წ. V.42, p.35-48.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze, M. Gagoshidze. Large Time Behavior of Solution and Semi-Discrete Scheme for One Nonlinear Integro-Differential Equation with Source Terms. Appl. Math. Inform. Mech. 2014წ. V.19, N2, p.10-17.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze. Large Time Behavior of Solutions and Difference Schemes to Nonlinear Integro-Differential System Associated with the Penetration of a Magnetic Field into a Substance. J. Appl. Math. Inform. Mech. 2008წ. V.13, N1, p.40-54.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze, M.Aptsiauri. Large Time Behavior of Solutions and Numerical Approximation of Nonlinear Integro-Differential Equation Associated with the Penetration of a Magnetic Field into a Substance. J. Appl. Math. Inform. Mech. 2008წ. V.13, N2, p.3-17.

Z. Kiguradze, M.Aptsiauri. Large Time Behavior of the Solutions and Finite Difference Scheme for One System of Nonlinear Integro-Differential Equations. Bull. Georgian Acad. Sci. 2006წ. V.174, N2, p.211-214.

ჯ. ხუნწარია, ბ. წიკლაური. LDPC კოდები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი "განათლება". 2013წ. №2 (8).

თ. ბაკურაძე. Learning Vocabulary in a Foreign Language. სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. ტომი 5, გვ.145-150.

გ. ფანცულაია, A.Kirtadze. Lebesgue nonmeasurable sets and the uniqueness of invariant measures in infinite-dimensional vector spaces,. Proc. A. Razmadze Math. Inst. . 2007წ. 143 , 95—101. .