სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. პაპაშვილი. ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ტოლერანტობა კათოლიკობის მიმართ (XIII-XVსაუკუნეები). თსუ, ეთნოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი. "ეთნიკური და რელიგიურ–კონფესიური ურთიერთობები საქართველოში: ისტორია და თანამედროვეობა", კრებული I. 2013წ. გვ.100–106.

მ. პაპაშვილი. ქართული მართლმადიდებლური და საქართველოში კათოლიკური ეკლესიების ურთიერთობის წარსული, აწმყო და მომავალი (ფიქრები განსჯისათვის). ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. №14, გვ.95-111.

მ. პაპაშვილი. ქართული მართლმადიდებლური და საქართველოში კათოლიკური ეკლესიების ურთიერთობის წარსული, აწმყო და მომავალი (ფიქრები განსჯისათვის). ჟურნ.: \"საისტორიო ვერტიკალები\".. 2008წ. №14, გვ.95-111.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული მარტივი და რთული წინადადებების ლოგიკური სინტაქსისა და ქართული მართლმწერის ამგები მეთოდების და აგების მიზნების მიმოხილვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქართული ენის ტექნოლოგიზების ცენტრის შრომები. 2011წ. N1, (ქართულად), 52-92.

ვ. შუბითიძე. ქართული მენშევიზმი და თანამედროვე სოციალ-დემოკრატია. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N19.

ხ. თოდაძე. ქართული მილიცია 1806-1827 წლებში. საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. #11, გვ. 48-51.

ხ. თოდაძე. ქართული მილიცია XIX ს. 70-80-იან წლებში. ჟურნალი ამირანი, კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მოამბე. 2007წ. XVII-XVIII, გვ. 140-152.

ხ. თოდაძე. ქართული მილიცია XIX საუკუნეში (ავტორეფერატი). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2005წ. .

ხ. თოდაძე. ქართული მილიციის შექმნის ისტორიისათვის. კლიო. 2004წ. 24, გვ. 134-140.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშილი ნანული, სვანიძე მ.. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №13, გვ. 46.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №13, გვ. 46-47.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №13, გვ. 46-47.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2004წ. №12.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. #12.

გ. ძიძიგური. ქართული მიწა–წყლის უცხოელებზე გასხვისების მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. 1 (14), გვ.81–84.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი. ქართული მრავალენოვანი (ინგლისური, გერმანული, რუსული) კომპიუტერული სასაუბრო სისტემის პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 194-195.

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, თ. ჟვანია, თ. გვიჩიანი. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების სტილიზების ერთი ალგორითმის შესახებ. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი "კომპიუტერული მეცნიერებები და ტექნოლოგიები". 2006წ. #4 (11).

თ. თოდუა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება. რეცენზირებადი ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „კომპიუტერული მეცნიერებები და ტექნოლოგიები“. . 2004წ. #1(3).

თ. თოდუა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება გადასვლების მატრიცის გამოყენებით. სტუ. . 2011წ. .

ო. ვერულავა, მ. ჩხაიძე, ზ.წვერიკმაზაშვილი. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების პრეპარირება. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა 2010. 2010წ. 298გვ.