სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ანდრიაშვილი. ქართული საღვთისმეტყველო აზროვნება და ეროვნული სულიერება. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2009წ. N18, გვ. 149-152.

ი. კუტუბიძე, ბ. ცხადაძე. ქართული სახელმწიფო, კაცობრიობა და გლობალიზაცია მეცნიერულ თვალსაწიერში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. №2.

დ. ცუცქირიძე. ქართული სახელმწიფოს მოწყობის ფარნავაზისეული კონცეფციისათვის (ისტორიულ შედარებითი და კონფლიქტოლოგიური ასპექტები),. განათლება. 2011წ. № 1, გვ.70–75.

ნ. ბაღათურია. ქართული სახელმწიფოს ნივთიერების მაგისტრატურის გზა კვების მრეწველობაზე გადის. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი . 2004წ. №7.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ქართული სახელმწიფოს ნივთიერების მაგისტრატურის გზა კვების მრეწველობაზე გადის. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი . 2004წ. # 7.

ლ. უჯმაჯურიძე, ნ.ჩხარტიშვილი, ვ.კვალიაშვილი, დ. მაღრაძე. ქართული სელექციური საღინე ვაზის ახალი ჯიშები.. „ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის“ მასალები. . 2013წ. 223-225გვ.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული სინტაქსური ანალიზატორის წინასწარი ვერსია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის III საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2012წ. (ქართულად), 151-152.

ლ. მარგველანი. ქართული სიტყვაფორმის პრეფიქსული ნაწილის მორფოლოგიური ანალიზის ალგორითმის შესახებ. . 1999წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. გვ. 161-167..

ნ. სონღულაშვილი. ქართული სოციალური გარემო 1900-1921 წლებში (გლეხობა). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტურის შრომები. 2011წ. #5.

ა. თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი. ქართული ტექსტის გარდაქმნა მეტყველების კომპილაციური სინთეზის დროს. სტუ არჩილ ელაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. NI9: 115-118. .

ა. თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი, რ.ერემიან. ქართული ტექსტის კომპილაციური სინთეზის ერთი ალგორითმის რეალიზაციის შესახებ. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N20: 153-156.

ა. თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი, null. ქართული ტექსტის კომპილაციური სინთეზის ზოგიერთი თავისებურებების შესახებ. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. N21: 138-141.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ი. ბერიაშვილი. ქართული ტექსტის მაანალიზებელი, მეტყველების დამამუშავებელი და ავტომატურად მთარგმნელი სისტემების ასაგებად აუცილებელი ქართული ენის თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსის უკვე არსებული საცდელი ვერსიის მიმოხილვა. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარების მოხსენებები. 2014წ. (ინგლისურად), ტომი 28, 70-75.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. ქართული ტიტრირებული მეტყველების სხვადასხვა სახის დამნაწევრებელი სისტემების საცდელი საინტერნეტო და არასაინტერნეტო ვერსიები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2015წ. ISSN, N9, 209-214.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. ქართული ტიტრირებული მეტყველების სხვადასხვა სახის დამნაწევრებელი სისტემების საცდელი საინტერნეტო და არასაინტერნეტო ვერსიები. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2015წ. ISSN, N9, 209-214, .

მ. შელეგია. ქართული ტრაგიკომედია. ჟ. განათლება, სტუ. 2012წ. N 2 (5), გვ. 73-76.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. ქართული უნივერსალური ჭკვიანი კორპუსი როგორც ნაბიჯი ერთიანი ქართული საინტერნეტო ქსელისკენ - შედეგები და პერსპექტივები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია, შალვა მალიძე. ქართული უნივერსალური ჭკვიანი კორპუსის საცდელი ვერსია, ციფრული კვდომის საფრთხისგან ქართული და აფხაზური ენების დაცვის მიზნები და საქართველოს კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ ანუ პროფესორ დავით გორდეზიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენციის „მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში“ თეზისი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა". 2017წ. ISSN, N11(II), 4-5.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ფოლკლორის ტექსტების ძირითდი გამოცემები. კრებული: „მწიგნობარი“, 07“. 2007წ. გვ. 125-139.

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ფრაზეოლოგიზმის სტრუქტურის თანამედროვე ხედვა. ჟურნალი "განათლება". 2011წ. #1, 176-180.