სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ძიძიგური. ქართული მიწა–წყლის უცხოელებზე გასხვისების მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. 1 (14), გვ.81–84.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი. ქართული მრავალენოვანი (ინგლისური, გერმანული, რუსული) კომპიუტერული სასაუბრო სისტემის პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 194-195.

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, თ. ჟვანია, თ. გვიჩიანი. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების სტილიზების ერთი ალგორითმის შესახებ. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი "კომპიუტერული მეცნიერებები და ტექნოლოგიები". 2006წ. #4 (11).

თ. თოდუა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება. რეცენზირებადი ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „კომპიუტერული მეცნიერებები და ტექნოლოგიები“. . 2004წ. #1(3).

თ. თოდუა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება გადასვლების მატრიცის გამოყენებით. სტუ. . 2011წ. .

ო. ვერულავა, მ. ჩხაიძე, ზ.წვერიკმაზაშვილი. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების პრეპარირება. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა 2010. 2010წ. 298გვ.

ო. ვერულავა, მ. ჩხაიძე, ზ.წვერიკმაზაშვილი. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების სეგმენტაცია. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. 300გვ.

მ. ამირგულაშვილი. ქართული ნაციონალიზმი XIX საუკუნეში. კულტურა და საზოგადოება. 2013წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ქართული ნაციონალიზმის კულტურული საფუძვლები, მოდერნისტული თეორიის ჭრილში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. #1 (13), გვ. 4.

ზ. ცოტნიაშვილი. ქართული ნოველა დღეს. ცისკარი. 1996წ. 5-6.

ე. ხახუტაშვილი, ე. ხახუტაშვილი. ქართული ორატორული ხელოვნება. საქართველოს განათ.მეცნიერებათა აკადემია,ჟურნალ "მოამბის" დამატება,შრომების კრებული.. 2009წ. 3(15);122-127გვ, ISSN #1512-102X.

ე. ხახუტაშვილი, ლია კაპანაძე. ქართული ორატორული ხელოვნება. საქ.განათლების მეცნიერებათა აკადემია;საქ.განათლ.მეც.აკადემიის ჟ.მოამბის დამატება შრომები. 2009წ. 3(15); 122-132 გვ. ISSN №1512-102X.

ზ. ოქროსცვარიძე, ლ. ჩხიკვაძე, ი. კახნიაშვილი. ქართული ოქროს ისტორიიდან. . 2009წ. №10, გვ. 200-203 .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული პედაგოგიკური ჟრნალისტიკის სათავეებთან. ჟურნალისტური ძიებანი, გამომც. „უნივერსალი“. 2006წ. IX, გვ. 130-143.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული პედაგოგიკური ჟურნალისტიკა გუშინ, დღეს, ხვალ. ჟურნალ „მოამბის“ დდამატება: შრომები“. 2006წ. ტ. 6.

გ. ჩხიკვიშვილი, მ. დარჩაშვილი. ქართული პრესის როლი პოლიტიკურ კონფლიქტებში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. N3(23), 55-64.

მ. დარჩაშვილი. ქართული პრესის როლი პოლიტიკურ კონფლიქტში. "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #3(23).

ვ. შუბითიძე. ქართული რელიგიურ-კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური გავლენის გაძლიერება სომხეთზე XI-XV საუკუნეებში. კრებული "სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები". 2010წ. N5 ბათუმი.

რ. რუხაძე. ქართული რეფორმის თავისებურებანი.. საერთაშორისო სამეცნიერო ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #11, თბილისი, . 2006წ. .

რ. ოთინაშვილი, კუტუბიძე შალვა. ქართული საადგილმამულო ბანკის ჩამოყალიბება. ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. 2, გვ.58-68.