სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცაავა. ქართული ფულადი ერთეულის ისტორიული რეტროსპექტივა . ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია.. 2014წ. გვ. 186 – 199.

გ. ცაავა. ქართული ფულადი ერთეულის ისტორიული რეტროსპექტივა . „მეცნიერება და ცხოვრება“,. 2014წ. N 2 (10) - გვ. 35-43..

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ბ.ფიჩხაია. ქართული ქიმიის კლასიკოსი. თსუ შრომები 363. 2009წ. ქიმია.გვ.82-90.

თ. წერეთელი, თ. ბიძინაშვილი, თ. აბუაშვილი. ქართული ღვინის ექსპორტის მარკეტინგული კვლევა. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2014წ. N3 თბილისი 2014 საქართველო გვ.187-189.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, მარდალეიშვილი მზია, სვანიძე მ. . ქართული ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებლების შესახებ. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ. 40.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ქართული ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებლების შესახებ. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2003წ. №11.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. ქართული ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებლების შესახებ. სსმმ აკადემიის . 2003წ. #11.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. ქართული შინაარსობრივად მკითხველ-მსმენელი სისტემა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის III საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2012წ. (ქართულად), 150-151.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. ქართული შინაარსულად მკითხველი სისტემის საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 193-194.

თ. ხოხობაშვილი, კიკალიშვილი ანანო. ქართული ჩვეულებითი სამართალი და გენდერი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. #2, გვ. 163-167.

თ. ბლიაძე. ქართული ცეკვის აკომპანიმენტის პრობლემები,. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №8, თბილისი, . 2014წ. .

გ. გაფრინდაშვილი, გ. ჩემია. ქართული წარმოების ასაწყობი კერამიკული ბუხარი.. ჟურნალი. ,,კერამიკა”, თბილისი . 2006წ. №1(15), გვ.14-17.

გ. ჩიკოიძე. ქართული წინადადების როლებრივი სტრუქტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2013წ. N 17, თბილისი, გვ. 111-117.

ქ. მახარაძე. ქართული წყალი. კაპიტალი. 2007წ. #9, გვ.69-70.

კ. ფხაკაძე, დავით კურცხალია, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, შალვა მალიძე. ქართული ჭკვიან კორპუსი და ქართული ერთენოვანი და მრავალენოვანი საინტერნეტო და სამობილურო საკომუნიკაციო სისტემები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2017წ. VIII, 153-154.

კ. ფხაკაძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია, ინეზა ბერიაშვილი, შალვა მალიძე. ქართული ჭკვიანი კოპრუსი - უკვე მიღწეული შედეგებისა და მისაღწევი მიზნების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2017წ. VIII, 150-151.

კ. ფხაკაძე, დავით კურცხალია, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, შალვა მალიძე. ქართული ჭკვიანი კორპუსი - თითქმის სრულად ადაპტირებული ქართული საინტერნეტო სივრცის ფორმირებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2017წ. VIII, 151-152.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ჭკვიანი ჟურნალის პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 201-203.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. ქართული ჭკვიანი ჟურნალისა და ადაპტირებული ვიკიპედიის პირველი ვერსია. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2016წ. 29, 46 -51 (ინგლისურად).

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია,. ქართული ჭკვიანი ფურცლის ანუ მრავალფუნქციური ქართული რედაქტორის პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 199-200.