სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბაციკაძე. ქმედებისა და უკუქმე-დების კანონი სულიერ სამყაროში. “ბიზნეს-ინჟინერინგი” ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი სტუ-ს 90-ე წლისთავი . 2012წ. №3.

ა. ჯაფარიძე. ქობულეთიდან ტრაბზონამდე. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ლ. თარგამაძე. ქონდარი - Satureja hortensis L. ქართულ ისტორიულ წყაროებში. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. . 2012წ. #1(483), გვ. 59-63. .

ნ. როსეფაშვილი, ნ.ივანელაშვილი. ქორწინება ეთნოგრაფიულ მასალებში და ქართული სამართლის ძეგლებში . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველური დიალექტოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი მიმართულების სამეცნიერო ჟურნალი „ქართველური . 0წ. ტ.18, ქუთაისი, 2014 წელი, 147–153.

თ. კაჭარავა, ნ. კაპანაძე. ქრისტესისხლას Chelidonium Majus officinalis L კულტივირების შედეგები და გამოყენება. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი,, Plants Science” . 2010წ. ISSN E 1987-80 UDK 581, N23 .

თ. კაჭარავა, მ. ელყანიშვილი. ქრისტესისხლას Chelidonium majus officinalis L ონთოგენეზის თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXV, თბილისი, გ. 13-14 .

ჯ. ჯანჯღავა. ქრისტიანობა და ეკონომიკა უნივერსიტეტისა და ეკლესიის თანამშრომლობა. საეკლესიო სამონასტრო ეკონომიკის მართვის საფუძვლები.. ჟ. რწმენა და იდეა. 2009წ. .

ნ. გომართელი. ქრისტიანობა და ისლამი. კალამი, #5. 2010წ. გვ.7-12.

მ. ქუთათელაძე. ქრისტიანობის წინამორბედი რელიგიების ისტორიისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიია ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, კლიო (საისტორიო ალმანახი). 2004წ. N 24, გვ. 3-17.

გ. ცერცვაძე. ქრისტიანულ წელთაღრიცხვათა ნორმალიზაცია და ქორონიკონი. . 2003წ. ,,ლოგოსი” N1.

გ. ცერცვაძე. ქრისტიანულ წელთაღრიცხვათა ნორმალიზაცია და ქორონიკონი. მეცნიერებათა ტექნოლოგიები. 2001წ. 10-12.

გ. ცერცვაძე. ქრისტიანულ წელთაღრიცხვათა ნორმალიზაცია და ქორონიკონი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი- ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო, მომავალი.,,მემატიანე”. 2000წ. .

ი. ნახუცრიშვილი, ო.მიქაძე, ნ.მაისურაძე. ქრომ-ალუმინიანი ფოლადის მაღალტემპერატურული ჟანგვის კინეტიკა. სტუ-ს შრომები. 2015წ. N1, 47-50.

ი. ბურდული. ქრონოტოპის პოსტმოდერნისტული სიმბოლო და ლინგვოკულტუროლოგი–ური პარადიგმა. Scripta manent ღია დიპლომატიური ასოც. სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. #1, სტუ. 6 გვ. 38-43.

ო. ქართველიშვილი, მ.ქართველიშვილი. ქსელის სტატისტიკის შეგროვების პროგრამული სისტემა NETFLOW პროტოკოლის ბაზაზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. №1(167).

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, მეფარიშვილი თამარი. ქსელის მართვის პროცესის ალგორითმები. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2007წ. #1(2), ISSN 1512-3979.

გ. გამდლიშვილი, ნ. არაბული. ქსელის პროექტირება და მოწყობა უსადენო და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ფართოარხიანი წვდომის ქსელისთვის. International Periodical scientific Jurnal “INTELECT”. 2015წ. N1(51),გვ70.

ს. ხოშტარია. ქსელურ სისტემებში დატვირთვის განაწილების ოპტიმალური მეთოდები მაღალი ინტენსივობის საინფორმაციო ნაკადის არსებობისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზირებული ისტემები.. 2008წ. №1(4), თბილისი.

ო. შონია, ი. გოგოხია დ. შონია ნ. ფოლადაშვილი . ქსელური ინფორმაციის დაცვის კონცეპცია. სტუ, შრომები, . 2007წ. N (1) 2, გვ. 151-154 .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი. ქსელური მიდგომა ელექტროენერგეტიკულ სისტემებში მართვის ამოცანის მოდელირებისადმი. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით.. 1997წ. პრეპრინტი №1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 25-30 გვ..