სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25350 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჯანყარაშვილი, ი. კაკუტაშვილი. ცინასცარდაძაბული ჰიპარის ფორმის ვანტური სისტემის ზიდვის უნარის განსაზღვრა წრფივი გამტკიცების თვისებების მქონე მასალის პლასტიკურობის გათვალისწინებით.. საქ. მაცნიერებათა აკადემია, გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათა მშენებლობისა და მართვის პროცესების გამოყენება. მოხსენებათა კრებული. თბილისი. 1990წ. .

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე. ცინეოლიანი ეთეროვანი ზეთების ქიმიური შედგენილობის ცვლილებები ონთოგენოზში. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2008წ. №22, გვ. 190-191.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ბ. ბაღათურია, მ. ორმოცაძე. ცინეოლიანი ეთეროვანი ზეთების ქიმიური შედგენილობის ცვლილებები ონთოგენოზში. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2008წ. №22, გვ. 190-191.

მ. ორმოცაძე, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშილი ნანული, ბაღათურია ბექა, კოტორაშვილი ლია. ცინეოლიანი ეთეროვანი ზეთების ქიმიური შედგენილობის ცვლილებები ონტოგენოზში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. №22, გვ. 19-191.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშილი ნანული, ორმოცაძ მედეა, ბაღათურია ბექა. ცინეოლიანი ეთეროვანი ზეთების ქიმიური შედგენილობის ცვლილებები ოტოგენეზმში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. №22, გვ. 190.

ი. ჩოგოვაძე. ცირკულაციური პროცესების დინამიკის თავისებურებები საქართველოში ამინდის ექსტრემალური განვითარების დროს. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2010წ. ტ. 114, გვ. 126-132.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ი. ჩოგოვაძე. ცირკულაციური პროცესების დინამიკის თავისებურებები საქართველოში ამინდის ექსტრემალური პირობების განვითარების დროს. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. ტ. 114, გვ.126-132, ISSN 1512-0902.

გ. ბერუაშვილი. ციტრუსების შენახვის მეთოდის შერჩევა. საქართველის მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. ''მეცნიერება''. 2006წ. № 16 235-238 გვ..

ლ. ქუთათელაძე. ციტრუსის ნაყენების მიღების უნარჩენო ტექნოლოგია. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. №22.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. ციტრუსოვანი კულტურების გავრცელების აგროკლიმატური ზონები . საქართველოს ნაციონალური ატლასი. 2009წ. (ელ.ვერსია).

რ. აბულაძე. ციფროვიზაციის პოლიტიკის აუცილებლობა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2013წ. ეკონომიკა“. #9-10, (186-187) . 2013. გვ. 45-56.

ა. ბენაშვილი. ციფრულ სქემებში ლოგიკური სიგნალის ფუნქციური შესაძლებლობის შესახებ. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2003წ. #1(15), გვ. 44-46 .

რ. აბულაძე, მ. ვეშაგური. ციფრული ევოლუცია ფინანსურ სექტორში: ფინთექი. . ჟურნალი 'ეკონომიკა და ბიზნესი" . 2016წ. ტომი, IX #2. 2016 გვ. 161-167 .

რ. აბულაძე, ზოია კაკულაშვილი. ციფრული ვალუტის მსოფლიოს ბაზარი: საფინანსო ტექნოლოგიური რევოლუცია. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "მოამბე". . 2016წ. გამომცემლობა "მერიდიანი" #24, 2016. გვ.14-21 .

ნ. ჯიბლაძე, პ.ჯოხაძე. ციფრული პროპორციულ-ინტეგრალურ-დიფერენციალური რეგულატორი არამკაფიო ლოგიკით. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2005წ. 9, გვ.40-44.

მ. წიკლაური, ზვიად ღურწკაია, ირინე გოცირიძე. ციფრული სტეთოსკოპის დამუშავება მობილური ტელემედიცინის სადგურისათვის;. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია; საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". . 2016წ. თბილისი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. N32. 167-171; 5 გვ..

დ. კაპანაძე. ციფრული სქემების მაკონტროლებელი ტესტების სინთეზის ევრისტიკული ალგორითმი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. N7-9, თბილისი, გვ.18-20.

მ. ბედინეიშვილი. ციფრული ტექნოლოგიების ელექტროენერგეტიკაში გამოყენების გამოცდილება. . საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“,შრომები, ქუთაისი, 2010 წ. . 2010წ. .

რ. თაბუკაშვილი. ციფრული ტექსტი – კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალება და მისი ფუნქციები. . სამეცნიერო ჟურნალი ,, Scripta manent”. 2009წ. #1. [გვ. 62-69].

რ. თაბუკაშვილი. ციფრული ტექსტის მარკერები.. სამეცნიერო ჟურნალი ,, Scripta manent”. 2009წ. #2. [გვ. 73-76].