სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. ქართული უნივერსალური ჭკვიანი კორპუსი როგორც ნაბიჯი ერთიანი ქართული საინტერნეტო ქსელისკენ - შედეგები და პერსპექტივები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია, შალვა მალიძე. ქართული უნივერსალური ჭკვიანი კორპუსის საცდელი ვერსია, ციფრული კვდომის საფრთხისგან ქართული და აფხაზური ენების დაცვის მიზნები და საქართველოს კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ ანუ პროფესორ დავით გორდეზიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენციის „მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში“ თეზისი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა". 2017წ. ISSN, N11(II), 4-5.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ფოლკლორის ტექსტების ძირითდი გამოცემები. კრებული: „მწიგნობარი“, 07“. 2007წ. გვ. 125-139.

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ფრაზეოლოგიზმის სტრუქტურის თანამედროვე ხედვა. ჟურნალი "განათლება". 2011წ. #1, 176-180.

გ. ცაავა. ქართული ფულადი ერთეულის ისტორიული რეტროსპექტივა . ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია.. 2014წ. გვ. 186 – 199.

გ. ცაავა. ქართული ფულადი ერთეულის ისტორიული რეტროსპექტივა . „მეცნიერება და ცხოვრება“,. 2014წ. N 2 (10) - გვ. 35-43..

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ბ.ფიჩხაია. ქართული ქიმიის კლასიკოსი. თსუ შრომები 363. 2009წ. ქიმია.გვ.82-90.

თ. წერეთელი, თ. ბიძინაშვილი, თ. აბუაშვილი. ქართული ღვინის ექსპორტის მარკეტინგული კვლევა. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2014წ. N3 თბილისი 2014 საქართველო გვ.187-189.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, მარდალეიშვილი მზია, სვანიძე მ. . ქართული ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებლების შესახებ. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ. 40.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ქართული ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებლების შესახებ. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2003წ. №11.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. ქართული ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებლების შესახებ. სსმმ აკადემიის . 2003წ. #11.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. ქართული შინაარსობრივად მკითხველ-მსმენელი სისტემა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის III საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2012წ. (ქართულად), 150-151.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. ქართული შინაარსულად მკითხველი სისტემის საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 193-194.

თ. ხოხობაშვილი, კიკალიშვილი ანანო. ქართული ჩვეულებითი სამართალი და გენდერი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. #2, გვ. 163-167.

თ. ბლიაძე. ქართული ცეკვის აკომპანიმენტის პრობლემები,. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №8, თბილისი, . 2014წ. .

გ. გაფრინდაშვილი, გ. ჩემია. ქართული წარმოების ასაწყობი კერამიკული ბუხარი.. ჟურნალი. ,,კერამიკა”, თბილისი . 2006წ. №1(15), გვ.14-17.

გ. ჩიკოიძე. ქართული წინადადების როლებრივი სტრუქტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2013წ. N 17, თბილისი, გვ. 111-117.

ქ. მახარაძე. ქართული წყალი. კაპიტალი. 2007წ. #9, გვ.69-70.

კ. ფხაკაძე, დავით კურცხალია, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, შალვა მალიძე. ქართული ჭკვიან კორპუსი და ქართული ერთენოვანი და მრავალენოვანი საინტერნეტო და სამობილურო საკომუნიკაციო სისტემები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2017წ. VIII, 153-154.

კ. ფხაკაძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია, ინეზა ბერიაშვილი, შალვა მალიძე. ქართული ჭკვიანი კოპრუსი - უკვე მიღწეული შედეგებისა და მისაღწევი მიზნების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2017წ. VIII, 150-151.