სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, დავით კურცხალია, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, შალვა მალიძე. ქართული ჭკვიანი კორპუსი - თითქმის სრულად ადაპტირებული ქართული საინტერნეტო სივრცის ფორმირებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2017წ. VIII, 151-152.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ჭკვიანი ჟურნალის პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 201-203.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. ქართული ჭკვიანი ჟურნალისა და ადაპტირებული ვიკიპედიის პირველი ვერსია. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2016წ. 29, 46 -51 (ინგლისურად).

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია,. ქართული ჭკვიანი ფურცლის ანუ მრავალფუნქციური ქართული რედაქტორის პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 199-200.

ნ. ფხაკაძე, ლ. კაპანაძე, აბაშიძე ქეთევანი. ქართული ხალხური რეწვა და მისი გავლენა მსუბუქ მრეწველობაზე. სტუ "განათლება" 2013წ.. 2013წ. გამოცემის №1(7) . 260-264 გვ..

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ხალხური სიტყვიერების სწავლების ერთი ასპექტი. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2001წ. ტ. 1, გვ. 132-135.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. ქართული ხმიდან-ხმაზე და ტექსტიდან-ტექსტზე მთარგნელი სისტემის საცდელი ვერსიები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 167-168.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ი. ბერიაშვილი, ა. მასხარაშვილი. ქართული ხმიდან-ხმაზე სემანტიკურად ორმხრივ მთარგმნელი სისტემის ამგები მეთოდების მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2013წ. IV, (ქართულად), 150-151.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ხმოვანი ბრაუზერის საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 206-207.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ჰიბრიდული გრამატიკული (ორთოგრაფიული, სინტაქსური) მართლმწერი სისტემის პირველი საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 197-198.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ჰიბრიდული გრამატიკული (ორთოგრაფიული, სინტაქსური) მართლმწერი სისტემის პირველი საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 197-198.

ს. სიგუა. ქართული ჰიმნოგრაფია და მუსიკა, . ჟურნალი „პარალელი“, . 2017წ. .

რ. ლორთქიფანიძე. ქართული „პუბლიცისტური ფილოსოფიის “ გამოვლენის ფორმები თანამედროვეობის კონტექსტში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ. „მოამბის“ დამატება, შრომები, . 2008წ. ტ. 11, გვ. 133-135.

ვ. შუბითიძე. ქარიზმატული და პარანოიკი ავტორიტარი ლიდერები. ჟურნალი პარალელი. 2011წ. N2.

ქ. ჯიჯეიშვილი. ქარიზმატული ლიდერის პრობლემა თანამედროვე საქართველოში. ჟურნ., «სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები». 2009წ. ბათ. # 4.

ზ. ხვედელიძე, ი. სამხარაძე, ნ. ზოტიკიშვილი. ქარის რეჟიმი საქართველოს ზოგიერთი რაიონებისათვის ბოლო 50 წლის მანძილზე.. ტსუ გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები მიძღვნილი აკადემიკოს ალ. ჯავახიშვილის დაბადების 140 წლისტავისადმი. 23წ. გვ. 195-198. 2015 წ..

ლ. იაშვილი. ქარის აეროდინამიკურის მოდელირება COMSOL Multiphysics–სის ბაზაზზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2016მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2015წ. No 2(20), 2015.

მ. შვანგირაძე. ქარის გენერატორის ფრთებზე განვითარებული დატვირთვები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი. 2012წ. #1 (483), 4 გვ..

ქ. როყვა, ლ.ქართველიშვილი, ლ.მეგრელიძე, ნ.დეკანოზიშვილი. ქარის და წვიმის ერთობლივი ზემოქმედების გათვალისწინება მშენებლობასა და სოფლის მეურნეობაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2017წ. ტ. 1 (724 ).