სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ფხაკაძე, ლ. კაპანაძე, აბაშიძე ქეთევანი. ქართული ხალხური რეწვა და მისი გავლენა მსუბუქ მრეწველობაზე. სტუ "განათლება" 2013წ.. 2013წ. გამოცემის №1(7) . 260-264 გვ..

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ხალხური სიტყვიერების სწავლების ერთი ასპექტი. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2001წ. ტ. 1, გვ. 132-135.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. ქართული ხმიდან-ხმაზე და ტექსტიდან-ტექსტზე მთარგნელი სისტემის საცდელი ვერსიები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 167-168.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ი. ბერიაშვილი, ა. მასხარაშვილი. ქართული ხმიდან-ხმაზე სემანტიკურად ორმხრივ მთარგმნელი სისტემის ამგები მეთოდების მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2013წ. IV, (ქართულად), 150-151.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ხმოვანი ბრაუზერის საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 206-207.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ჰიბრიდული გრამატიკული (ორთოგრაფიული, სინტაქსური) მართლმწერი სისტემის პირველი საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 197-198.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ჰიბრიდული გრამატიკული (ორთოგრაფიული, სინტაქსური) მართლმწერი სისტემის პირველი საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. VII, 197-198.

ს. სიგუა. ქართული ჰიმნოგრაფია და მუსიკა, . ჟურნალი „პარალელი“, . 2017წ. .

რ. ლორთქიფანიძე. ქართული „პუბლიცისტური ფილოსოფიის “ გამოვლენის ფორმები თანამედროვეობის კონტექსტში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ. „მოამბის“ დამატება, შრომები, . 2008წ. ტ. 11, გვ. 133-135.

ვ. შუბითიძე. ქარიზმატული და პარანოიკი ავტორიტარი ლიდერები. ჟურნალი პარალელი. 2011წ. N2.

ქ. ჯიჯეიშვილი. ქარიზმატული ლიდერის პრობლემა თანამედროვე საქართველოში. ჟურნ., «სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები». 2009წ. ბათ. # 4.

ზ. ხვედელიძე, ი. სამხარაძე, ნ. ზოტიკიშვილი. ქარის რეჟიმი საქართველოს ზოგიერთი რაიონებისათვის ბოლო 50 წლის მანძილზე.. ტსუ გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები მიძღვნილი აკადემიკოს ალ. ჯავახიშვილის დაბადების 140 წლისტავისადმი. 23წ. გვ. 195-198. 2015 წ..

ლ. იაშვილი. ქარის აეროდინამიკურის მოდელირება COMSOL Multiphysics–სის ბაზაზზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2016მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2015წ. No 2(20), 2015.

მ. შვანგირაძე. ქარის გენერატორის ფრთებზე განვითარებული დატვირთვები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი. 2012წ. #1 (483), 4 გვ..

ქ. როყვა, ლ.ქართველიშვილი, ლ.მეგრელიძე, ნ.დეკანოზიშვილი. ქარის და წვიმის ერთობლივი ზემოქმედების გათვალისწინება მშენებლობასა და სოფლის მეურნეობაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2017წ. ტ. 1 (724 ).

ლ.ქართველიშვილი, ლ.მეგრელიძე, ნ. დეკანოზიშვილი. ქარის და წვიმის ერთობლივი ზემოქმედების გათვალისწინება მშენებლობასა და სოფლის მეურნეობაში.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2017წ. ტ. 1 (724 ).

გ. კოხრეიძე, სიმონ ნემსაძე, ზაურ რეხვიაშვილი, შორენა ფხაკაძე. ქარის ელექტროსადგურის ასინქრონული გენერატორის მუშაობის რეჟიმების გამოკვლევა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. №1(69)...

ლ. ქისიშვილი, ბ. ბოქოლიშვილი. ქარის ელექტროსადგურის პროპელერის ფრთის მექანკური დამუშავების სამარჯვის კინემატიკური სქემა. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2007წ. #2, გვ. 46-51.

ლ. ქისიშვილი. ქარის ელექტროსადგურის პროპელერის ფრთის შერჩევა. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. #17, გვ. 139-140.