სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ.ქართველიშვილი, ლ.მეგრელიძე, ნ. დეკანოზიშვილი. ქარის და წვიმის ერთობლივი ზემოქმედების გათვალისწინება მშენებლობასა და სოფლის მეურნეობაში.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2017წ. ტ. 1 (724 ).

გ. კოხრეიძე, სიმონ ნემსაძე, ზაურ რეხვიაშვილი, შორენა ფხაკაძე. ქარის ელექტროსადგურის ასინქრონული გენერატორის მუშაობის რეჟიმების გამოკვლევა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. №1(69)...

ლ. ქისიშვილი, ბ. ბოქოლიშვილი. ქარის ელექტროსადგურის პროპელერის ფრთის მექანკური დამუშავების სამარჯვის კინემატიკური სქემა. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2007წ. #2, გვ. 46-51.

ლ. ქისიშვილი. ქარის ელექტროსადგურის პროპელერის ფრთის შერჩევა. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. #17, გვ. 139-140.

გ. კოხრეიძე, სიმონ ნემსაძე, ზაურ რეხვიაშვილი, შორენა ფხაკაძე. ქარის ელექტროტექნიკური დანადგარების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოყენების მოდერნიზებული სქემები ელექტროენერგეტიკულ სისტემებთან პარალელური მუშაობის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2013წ. №4(68).გვ,54-57.

სიმონ ნემსაძე, შორენა ფხაკაძე, ზაურ რეხვიაშვილი. ქარის ელექტროტექნიკური დანადგარების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოყენების მოდერნიზებული სქემები ელექტროენერგეტიკულ სისტემებთან პარალელური მუშაობის პირობებში. ჟურნალი ,, ენერგია" . 2013წ. №4(68)..გვ,54-57.

დ. კოხრეიძე. ქარის ენერგიის გარდაქმნის პროცესების ფიზიკური საფუძვლები . შრომათა კრებული, USAID მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები . 2013წ. ქუთაისი გვ. 83-86.ნაბეჭდი.

მ. შვანგირაძე, თ.გერკეული. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით. . სტუ, გრანტის პროექტის # 2 ანგარიში,თბილისი, . 2010წ. 14 გვ.

ნ. გძელიშვილი, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, თ. გედევანიშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი, ვ. ბახტაძე. ქარის ენერგორესურსების გამოყენების მაშტაბები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2012წ. .

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე,ნ.ზოტიკიშვილი.. ქარის რეჟიმი საქართველოს ზოგიერთი რეგიონებისათვის ბოლო 50 წლის მანძილზე. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ,,გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები”.თსუ.. 2015წ. გვ.195-198.ISBN 978-9941-13-457-9..

ზ. ხვედელიძე, ი. სამხარაძე, ნ. ზოტიკიშვილი, თ. შალამბერიზე. ქარის რეჟიმის შესწავლა ბოლო 50 წლის განმავლობაში ქუთაისის რეგიონისათვის სტატისტიკური მდგრადობის პარამეტრების გამოყენებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 0წ. ტომი 123. გვ. 44-50 . 2016 წ..

მ. შვანგირაძე, ვ.შილაკაძე. ქარის როტორის ფრთის სიმტკიცეზე ანგარიში. სტუ-ს სტამბა, შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2016წ. #2(500) 2016, 5 გვ..

ზ. ხვედელიძე, ნ. ზოტიკიშვილი. ქარისა და დედამიწის ლოკალური რელისფის ურთიერთქმედების ზოგიერთი თვისებების მოდელური გათვლები საქართველოს ტერიტორიაზე. ქესჟ ":ფიზიკა". 0წ. N1 (15). გვ. 63-72 2016 წ,.

რ. პატარაია, ვ. ჯამარაშვილი. ქარისა და მზის ენერგიის მამრავლებელი ელექტროსადგურების საპროექტო პარამეტრების აღდგენა. ჟურნალი "ენერგია". 2015წ. №4(76).

გ. გოგიჩაიშვილი. ქარტული ენის სინტაგმის არსის ფორმალური სახის აგების ინტელექტუალური სისტემა. სტუ–ს შრომები. 2006წ. #1.

ნ. ბახსოლიანი. ქარხემიშის ორთოსტატის ერთი სიუჟეტის ასპექტისათვის. კავკასიურ–ახლოაღმოსავლური კრებული XIII. 2009წ. გვ.46–52.

ნ. იმნაძე. ქარხნებისა და ფაბრიკების არქიტექტურის ტრანსფორმაციის თავისებურებათა კვლევა თბილისის რეალობაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2017წ. #7გვ.91-106.

მ. ტურძელაძე, ზ. ქარუმიძე. ქაფბეტონის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგია. ენერგია, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-0120, №3(59), გვ.69–72.

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. ქაფბეტონის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგია. ენერგია. 2011წ. №2,.

მ. შიშინაშვილი. ქაფბიტუმისა და ბიტუმის ემულსიის გამოყენების ტექნოლოგია ცივი მეთოდით რესინკლირების დროს. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, ISSN1512-3537. 2009წ. #2(14), თბილისი, საქართველო, გვ.197-201.