სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. ქეთევან წამებულის მოედნისა და მისი გარემოს ისტორიულ–ქალაქთმშენებლობითი კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კამარა. 2006წ. № 2 (5), 66–71.

ბ. გაფრინდაშვილი. ქეთევან წამებულის წმინდა ნაწილების ძიებაში . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2016წ. №2, (გვ. 183-195).

გოგიტიძე ი.. ქერი "თეთნულდისგან" მიღებული ალაოს ექსტრაქტული ნივთიერებების გაზრდა ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ხვიმერული დანადგარით. აგრარული მეცნიერების პრობლემები,. 2004წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXVII.

გ. არაბიძე, ა.ხეთაგური. ქვაბ-უტილიზატორიანი ორთქლაირული თბოელექტროცენტრალის ენერგოეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების ანალიზი. ენერგია,N2 (38),თბილისი,2006.. 2006წ. გვ.79-84.

თ. ჯიშკარიანი. ქვაბ-უტილიზატორიანი ორთქლაირული თბოელექტროცენტრალის ენერგოეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების ანალიზი. „ენერგია", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. #2(38), გვ.79-84.

გ. არაბიძე, თ.ჯიშკარიანი, ა.ხეთაგური. ქვაბ-უტილიზატორიანი ორთქლაირული თბოელექტროცენტრალის ენერგოეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების ანალიზი. ენერგია. 2006წ. №2 (38), თბილისი, , გვ. 79-84;.

ო. კიღურაძე, ე.ფანცხავა. ქვაბის დოლში მიმდინარე პროცესების მათემატიკური მოდელირება. ჟურნალი “მშენებლობა”. 2012წ. #1(24),.

ი. ქვარაია, თ. თავაძე. ქვაბულის კედლების გამაგრების გარეშე დამუშავების შემთხვევა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. 2(29), გვ3.

ვ. შუბითიძე. ქვათა ღაღადი სომხურ ავანტიურიზმზე გრძელდება. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. N1.

ფ. ლორთქიფანიძე, ინგა ირემაშვილი, ირაკლი ფირცხალაიშვილი, ხათუნა კიკნაძე, ფერიდე ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მოვლენა ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანში და მისი საწინააღმდეგო საინჟინრო ღონისძიებები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. # 65 გვ.101-107.

ი. ირემაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი, ხ. კიკნაძე, ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მოვლენა ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანში და მისი საწინააღმდეგო საინჟინრო ღონისძიებების შერჩევა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნ. შრომათა კრებული. 2010წ. #65, გვ.5.

ი. ირემაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი, ხ. კიკნაძე, ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მოვლენა ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანში და მისი საწინააღმდეგო საინჟინრო ღონისძიებების შერჩევა. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. #65, გვ.101-107.

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, ი. ფირცხალაიშვილი , ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მოვლენა ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანში და მისი საწინააღმდეგო საინჟინრო ღონისძიებების შერჩევა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი. 2010წ. .

ი. ირემაშვილი, თ. თევზაძე, შ. ჭეიშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მონიტორინგი, გეოლოგიური მდგომარეობა და მისი პრევენციული ღონისძიებები . საქართველოს მეცნიერებატა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 0წ. #10-12, გვ.12.

ფ. ლორთქიფანიძე, ი.ირემაშვილი, თ.თევზაძე, შ.ჭეიშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მონიტორინგი, გეოლოგიური მდგომარეობა და მისი პრევენციული ღონისძიებები საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2011წ. # 10-12 გვ.56.

ი. ირემაშვილი, თ. თევზაძე, შ. ჭეიშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მონიტორინგი, გეოლოგიური მდგომარეობა და მისი პრევენციული ღონისძიებები საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანში. გამომც. "მეცნიერება", ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები ". 2011წ. #10–12, გვ. 56-67.

ი. ირემაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი. ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებები საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფანში. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნ. შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ.6.

ი. ირემაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი. ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებები საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფანში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ. 104–109.

დ. ჩომახიძე. ქვანახშირის მრეწველობა საქართველოს სათბობ ენერგეტიკულ კომპლექსში. "სამთო ჟურნალი". 2012წ. ნ.1 (28) გვ.64-68.

გ. ლობჯანიძე, ბ. ბალავაძე,. ქვანახშირის მრეწველობის განვითარების სტრატეგია გლობალიზაციის პირობებში. სტუ, სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტი, ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2015წ. 2015 წ. № 1(35), გვ. 67-77.