სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ირემაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი, ხ. კიკნაძე, ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მოვლენა ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანში და მისი საწინააღმდეგო საინჟინრო ღონისძიებების შერჩევა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნ. შრომათა კრებული. 2010წ. #65, გვ.5.

ი. ირემაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი, ხ. კიკნაძე, ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მოვლენა ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანში და მისი საწინააღმდეგო საინჟინრო ღონისძიებების შერჩევა. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. #65, გვ.101-107.

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, ი. ფირცხალაიშვილი , ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მოვლენა ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანში და მისი საწინააღმდეგო საინჟინრო ღონისძიებების შერჩევა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი. 2010წ. .

ი. ირემაშვილი, თ. თევზაძე, შ. ჭეიშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მონიტორინგი, გეოლოგიური მდგომარეობა და მისი პრევენციული ღონისძიებები . საქართველოს მეცნიერებატა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 0წ. #10-12, გვ.12.

ფ. ლორთქიფანიძე, ი.ირემაშვილი, თ.თევზაძე, შ.ჭეიშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მონიტორინგი, გეოლოგიური მდგომარეობა და მისი პრევენციული ღონისძიებები საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2011წ. # 10-12 გვ.56.

ი. ირემაშვილი, თ. თევზაძე, შ. ჭეიშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მონიტორინგი, გეოლოგიური მდგომარეობა და მისი პრევენციული ღონისძიებები საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანში. გამომც. "მეცნიერება", ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები ". 2011წ. #10–12, გვ. 56-67.

ი. ირემაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი. ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებები საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფანში. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნ. შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ.6.

ი. ირემაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი. ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებები საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფანში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ. 104–109.

დ. ჩომახიძე. ქვანახშირის მრეწველობა საქართველოს სათბობ ენერგეტიკულ კომპლექსში. "სამთო ჟურნალი". 2012წ. ნ.1 (28) გვ.64-68.

გ. ლობჯანიძე, ბ. ბალავაძე,. ქვანახშირის მრეწველობის განვითარების სტრატეგია გლობალიზაციის პირობებში. სტუ, სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტი, ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2015წ. 2015 წ. № 1(35), გვ. 67-77.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, რ.ჩაგუნავა. ქვევრის გამოყენების განსაკუთრებული შემთხვევები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7 #2,გვ.236-238.

ნ. მამფორია, პ. კოღუაშვილი. ქვევრის ღვინო-გზა ევროპისკენ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. № 3გვ. 309-311.

პ. კოღუაშვილი. ქვევრის ღვინო-გზა ევროპისკენ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. 2017 წ. №3 გვ. 309-311 .

მ. ცინცაძე, გ,ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, რ.ჩაგუნავა.. ქვევრის ჰერმეტიზაციის ძველი წესები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7 #2, გვ.233-235.

გ. ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, მ.ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა. ქვევრის ჰერმეტიზაციის ძველი წესები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.7, №2, გვ.233-235. 2007წ. ტ.7, №2, გვ.233-235.

ო. ნახუცრიშვილი. ქვეითად მოსიარულენი და ქალაქთმშენებლობა. მეცნიერება და ტექნიკა. 1974წ. .

მ. შილაკაძე, ს.ეგუტიძე. ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმების განმნაღველი მოწყობილობა მცირე მექანიზაციის ბაზაზე. საქ. თავდაცვის ეროვნული აკადემია „აკადემიის შრომები". 2005წ. № 2.

ი. გელენავა. ქველმოქმედება აფხაზეთში 1900-1917 წლებში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ . 2010წ. VIII.

ნ. კოდუა, ნ.ნადარაია. ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობების ნატანსაწინააღმდეგო მოწყობილობის ოპტიმალური კონსტრუქციული გადაწყვეტების შესახებ. სტუ–ს შრომები. 2002წ. #7(446).

ჯ. მაჭავარიანი, ი.ჟორდანია, კ.ბეთანელი. ქვემო ქართლის ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყ. პერსპექტივები. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2004წ. #7-9,132-135 გვ..