სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცინცაძე, გ,ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, რ.ჩაგუნავა.. ქვევრის ჰერმეტიზაციის ძველი წესები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7 #2, გვ.233-235.

გ. ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, მ.ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა. ქვევრის ჰერმეტიზაციის ძველი წესები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.7, №2, გვ.233-235. 2007წ. ტ.7, №2, გვ.233-235.

ო. ნახუცრიშვილი. ქვეითად მოსიარულენი და ქალაქთმშენებლობა. მეცნიერება და ტექნიკა. 1974წ. .

მ. შილაკაძე, ს.ეგუტიძე. ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმების განმნაღველი მოწყობილობა მცირე მექანიზაციის ბაზაზე. საქ. თავდაცვის ეროვნული აკადემია „აკადემიის შრომები". 2005წ. № 2.

ი. გელენავა. ქველმოქმედება აფხაზეთში 1900-1917 წლებში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ . 2010წ. VIII.

ნ. კოდუა, ნ.ნადარაია. ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობების ნატანსაწინააღმდეგო მოწყობილობის ოპტიმალური კონსტრუქციული გადაწყვეტების შესახებ. სტუ–ს შრომები. 2002წ. #7(446).

ჯ. მაჭავარიანი, ი.ჟორდანია, კ.ბეთანელი. ქვემო ქართლის ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყ. პერსპექტივები. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2004წ. #7-9,132-135 გვ..

ქ. მახარაძე, გ.იოსელიანი , ნ. ყოჩიაშვილი, ნ.სიბაშვილი . ქვემო ქართლის ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #1-3, 3გვ.

ქ. მახარაძე, ირ.ჟორდანია, კ.ბეთანელი, ჯ.მაჭავარიანი. ქვემო ქართლის ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2004წ. #7-9, 8გვ.

ნ. ფოფორაძე, ვ. გელეიშვილი. ქვემო ქართლის თვითნაბადი სპილენძის და მისგან დამზადებული ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. შრომათა კრებული ტომი XVI საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინ-რო გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2008წ. .

ხ. გაჩეჩილაძე, ვ. გელეიშვილი . ქვემო ქართლის თვითნაბადი სპილენძის და მისგან დამზადებული ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. შრომათა კრებული , საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი, ტომი XVI. 2008წ. .

ნ. გაჩეჩილაძე. ქვემო ქართლის საავტომობილო გზისპირა სავარგულებზე ბოსტნეულის ეკოლოგიური მდგომარეობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2012წ. #4(486), 21-27 გვ.

ნ. ფოფორაძე, ვ. გელეიშვილი, ი. დოლიძე. ქვემო ქართლის ხალასი სპილენძის გამოვლინებები და მასთან დაკავშირებული მელითონეობა. ჟ. “საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. #17.

ხ. გაჩეჩილაძე, ი. დოლიძე , ვ. გელეიშვილი . ქვემო ქართლის ხალასი სპილენძის გამოვლინებები და მასთან დაკავშირებული მელითონეობა. ჟ ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი'' #17. 2006წ. 1512-0457.

დ. ცუცქირიძე. ქვეყანა და გარედან მოსულის ფენომენი,. საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. № 27, გვ. 35-41.

ლ. ბერიძე. ქვეყანაში ეკონომიკური პროცესების რეგულირების ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი, ISSN 1512-2530. 2009წ. #8, გვ. 128-135.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ., გოდერძიშვილი ბ.. ქვეყანაში ეკონომიკური პროცესების რეგულირების ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი", ISSN 1512-2530. 2009წ. #8, გვ. 128-135.

ზ. მელქაძე, ჯ.გახოკიძე, მ.მამნიაშვილი. ქვეყანაში სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. №2.

ჯ. გახოკიძე. ქვეყანაში სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. №4, გვ. 53-54..

ზ. სვანიძე. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის ხელშეწყობის მიზნით კულტურული ტურიზმის გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის შედეგების შეფასების საკითხები.. სამეცნიერო ჟურნალი“ ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2010წ. თბილისი, სტუ, # 2 (14), 16.