სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26239 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. სვანიძე. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის ხელშეწყობის მიზნით კულტურული ტურიზმის გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის შედეგების შეფასების საკითხები.. სამეცნიერო ჟურნალი“ ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2010წ. თბილისი, სტუ, # 2 (14), 16.

ჰ. კუპრაშვილი, ბ. კუპრაშვილი, თ. შარაშენიძე. ქვეყნის განვითარების ორიენტირი. პოლიტოლოგიის პრობლემები. ”საზ. ცოდნა”. 1999წ. ნაწილი III , გვ. 38-41.

თ. დევიძე, გურეშიძე თამარი. ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები. თბილისის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ძიებანი. 2012წ. VIII ტომი, 21-24.

ზ. გასიტაშვილი, ნ.ყანჩაველი. ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების შესახებ. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ # 4 – 6,. 2004წ. .

გ.მაისურაძე. ქვეყნის ზოგიერთი დეფორმირებული შენობა–ნაგებობების აღდგენა–გაძლიერებითი სამუშაოების შესახებ. კერამიკა,. 2002წ. 1(7).

ზ. ზალიკაშვილი, პ.გიორგაძე, გ.ზაკუტაშვილი, გ.ვერულავა, გ.ზალიკაშვილი. ქვეყნის მდგრადი განვითარების გზაზე გადასვლის ზოგიერთი საკითხი, ტექნოგენური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროების გათვალისწინებით. Georgian engineering news. 2010წ. №1, 2010, 2 გვ..

ა. აბრალავა. ქვეყნის მეცნიერულ-ტექნიკური პოლიტიკის ფირმირებისათვის. „ეკონომიკა“. 1997წ. N8-7, გვ. 8-10.

გ. მაღალაშვილი. ქვეყნის მინერალურ-რესურსული პოტენციალის გაზრდის პერსპექტივები მეორეული მინერალების , არატრადიციული სახეობების ნედლეულისა და ზოგი „ფუჭი“ ქანების ხარჯზე. მე-3 ღია სამეცნ. კონფ. „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“. „სამთო ჟურნ“. . 2017წ. #1(38), თბილისი, 8-14 გვ..

ნ. სამსონია, ი.მახარაძე. ქვეყნის ტერიტორიაზე ახალი ჰესების ოპტიმალური გაადგილების შესახებ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი''. 2015წ. #13(83).

ვ. ვარდოსანიძე. ქვეყნის ტერიტორიულ-სტრუქტურული აღნაგობა ურბანისტიკის პოზიციებიდან.. „ადგილობრივი თვითმმართველობის სარკე“. № 3. 2003წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.გასიტაშვილი, ს. ზუმბურიძე, მ. სულაბერიძე. ქვეყნის უმაღლესი სკოლის ინოვაციური სისტემის ინტეგრირებული მოდელი. “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”, თბილისი,. 2010წ. .

ა. ჩიქოვანი. ქვის კონსტრუქციების დეფექტები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N4(23), 2011. 2011წ. .

ნ. რატიანი, ი. ბოჭორიშვილი, მ. ქიტოშვილი. ქვის მასალების გაჭიმვაზე გამოცდისას ნიმუშის ფორმისა და ზომის განსაზღვრის მეთოდიკა. სამეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი ''სამთო ჟურნალი". 2013წ. 1(30).

ნ. რაზმაძე, ი. ბოჭორიშვილი, გიგაური სოფიო. ქვის მასალების სიმტკიცის კვლევა უმარტივესი დაძაბულობის პირობებში. სამეცნიერო ''სამთო ჟურნალი". 2012წ. №2(29).

ნ. რატიანი, ი. ბოჭორიშვილი, მ. ქიტოშვილი. ქვის მასალების წინააღმდეგობა სუფთა ძვრის დაძაბულობის წინააღმდეგობისას. სამეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი ''სამთო ჟურნალი". 2013წ. 1(30).

ზ. ბოგველიშვილი, ჯ.გაგოშიძე. ქვიშა-პოლიმერული კომპოზიტების განვითარების პერსპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2014წ. №3(31), გვ.159-163, ISSN 1512-3537.

მ. ბეჟანიშვილი, ა. ბურდულაძე. ქვიშაქვების თბოტენიანი მეთოდით დაშლის საკითხები ხელოვნური ქვიშის მისაღებად. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2010წ. ISSN 1512-3537 #4(19), გვ.85-92 .

ა. ბურდულაძე, null. ქვიშაქვების თბოტენიანი მეთოდით დაშლის საკითხები ხელოვნური ქვიშის მისაღებად. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2010წ. ISSN 1512-3537 #4(19) 2010, გვ.85-92.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ქვიჯა ლექსემის ეტიმოლოგიისათვის. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (2)#14, გვ. 65-68.

ჯ. მალაღურაძე. ქვსურს თუ არა „ნატო“, . გაზ. კომუნისტი, # 10. 2006წ. .