სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. მახარაძე, ირ.ჟორდანია, კ.ბეთანელი, ჯ.მაჭავარიანი. ქვემო ქართლის ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2004წ. #7-9, 8გვ.

ნ. ფოფორაძე, ვ. გელეიშვილი. ქვემო ქართლის თვითნაბადი სპილენძის და მისგან დამზადებული ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. შრომათა კრებული ტომი XVI საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინ-რო გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2008წ. .

ხ. გაჩეჩილაძე, ვ. გელეიშვილი . ქვემო ქართლის თვითნაბადი სპილენძის და მისგან დამზადებული ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. შრომათა კრებული , საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი, ტომი XVI. 2008წ. .

ნ. გაჩეჩილაძე. ქვემო ქართლის საავტომობილო გზისპირა სავარგულებზე ბოსტნეულის ეკოლოგიური მდგომარეობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2012წ. #4(486), 21-27 გვ.

ნ. ფოფორაძე, ვ. გელეიშვილი, ი. დოლიძე. ქვემო ქართლის ხალასი სპილენძის გამოვლინებები და მასთან დაკავშირებული მელითონეობა. ჟ. “საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. #17.

ხ. გაჩეჩილაძე, ი. დოლიძე , ვ. გელეიშვილი . ქვემო ქართლის ხალასი სპილენძის გამოვლინებები და მასთან დაკავშირებული მელითონეობა. ჟ ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი'' #17. 2006წ. 1512-0457.

დ. ცუცქირიძე. ქვეყანა და გარედან მოსულის ფენომენი,. საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. № 27, გვ. 35-41.

ლ. ბერიძე. ქვეყანაში ეკონომიკური პროცესების რეგულირების ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი, ISSN 1512-2530. 2009წ. #8, გვ. 128-135.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ., გოდერძიშვილი ბ.. ქვეყანაში ეკონომიკური პროცესების რეგულირების ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი", ISSN 1512-2530. 2009წ. #8, გვ. 128-135.

ზ. მელქაძე, ჯ.გახოკიძე, მ.მამნიაშვილი. ქვეყანაში სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. №2.

ჯ. გახოკიძე. ქვეყანაში სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. №4, გვ. 53-54..

ზ. სვანიძე. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის ხელშეწყობის მიზნით კულტურული ტურიზმის გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის შედეგების შეფასების საკითხები.. სამეცნიერო ჟურნალი“ ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2010წ. თბილისი, სტუ, # 2 (14), 16.

ჰ. კუპრაშვილი, ბ. კუპრაშვილი, თ. შარაშენიძე. ქვეყნის განვითარების ორიენტირი. პოლიტოლოგიის პრობლემები. ”საზ. ცოდნა”. 1999წ. ნაწილი III , გვ. 38-41.

თ. დევიძე, გურეშიძე თამარი. ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები. თბილისის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ძიებანი. 2012წ. VIII ტომი, 21-24.

ზ. გასიტაშვილი, ნ.ყანჩაველი. ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების შესახებ. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ # 4 – 6,. 2004წ. .

გ.მაისურაძე. ქვეყნის ზოგიერთი დეფორმირებული შენობა–ნაგებობების აღდგენა–გაძლიერებითი სამუშაოების შესახებ. კერამიკა,. 2002წ. 1(7).

ზ. ზალიკაშვილი, პ.გიორგაძე, გ.ზაკუტაშვილი, გ.ვერულავა, გ.ზალიკაშვილი. ქვეყნის მდგრადი განვითარების გზაზე გადასვლის ზოგიერთი საკითხი, ტექნოგენური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროების გათვალისწინებით. Georgian engineering news. 2010წ. №1, 2010, 2 გვ..

ა. აბრალავა. ქვეყნის მეცნიერულ-ტექნიკური პოლიტიკის ფირმირებისათვის. „ეკონომიკა“. 1997წ. N8-7, გვ. 8-10.

გ. მაღალაშვილი. ქვეყნის მინერალურ-რესურსული პოტენციალის გაზრდის პერსპექტივები მეორეული მინერალების , არატრადიციული სახეობების ნედლეულისა და ზოგი „ფუჭი“ ქანების ხარჯზე. მე-3 ღია სამეცნ. კონფ. „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“. „სამთო ჟურნ“. . 2017წ. #1(38), თბილისი, 8-14 გვ..

ნ. სამსონია, ი.მახარაძე. ქვეყნის ტერიტორიაზე ახალი ჰესების ოპტიმალური გაადგილების შესახებ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი''. 2015წ. #13(83).