სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ირემაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი. ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებები საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფანში. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნ. შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ.6.

ი. ირემაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი. ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებები საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფანში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ. 104–109.

დ. ჩომახიძე. ქვანახშირის მრეწველობა საქართველოს სათბობ ენერგეტიკულ კომპლექსში. "სამთო ჟურნალი". 2012წ. ნ.1 (28) გვ.64-68.

გ. ლობჯანიძე, ბ. ბალავაძე,. ქვანახშირის მრეწველობის განვითარების სტრატეგია გლობალიზაციის პირობებში. სტუ, სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტი, ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2015წ. 2015 წ. № 1(35), გვ. 67-77.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, რ.ჩაგუნავა. ქვევრის გამოყენების განსაკუთრებული შემთხვევები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7 #2,გვ.236-238.

ნ. მამფორია, პ. კოღუაშვილი. ქვევრის ღვინო-გზა ევროპისკენ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. № 3გვ. 309-311.

პ. კოღუაშვილი. ქვევრის ღვინო-გზა ევროპისკენ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. 2017 წ. №3 გვ. 309-311 .

მ. ცინცაძე, გ,ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, რ.ჩაგუნავა.. ქვევრის ჰერმეტიზაციის ძველი წესები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7 #2, გვ.233-235.

გ. ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, მ.ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა. ქვევრის ჰერმეტიზაციის ძველი წესები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.7, №2, გვ.233-235. 2007წ. ტ.7, №2, გვ.233-235.

ო. ნახუცრიშვილი. ქვეითად მოსიარულენი და ქალაქთმშენებლობა. მეცნიერება და ტექნიკა. 1974წ. .

მ. შილაკაძე, ს.ეგუტიძე. ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმების განმნაღველი მოწყობილობა მცირე მექანიზაციის ბაზაზე. საქ. თავდაცვის ეროვნული აკადემია „აკადემიის შრომები". 2005წ. № 2.

ი. გელენავა. ქველმოქმედება აფხაზეთში 1900-1917 წლებში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ . 2010წ. VIII.

ნ. კოდუა, ნ.ნადარაია. ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობების ნატანსაწინააღმდეგო მოწყობილობის ოპტიმალური კონსტრუქციული გადაწყვეტების შესახებ. სტუ–ს შრომები. 2002წ. #7(446).

ჯ. მაჭავარიანი, ი.ჟორდანია, კ.ბეთანელი. ქვემო ქართლის ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყ. პერსპექტივები. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2004წ. #7-9,132-135 გვ..

ქ. მახარაძე, გ.იოსელიანი , ნ. ყოჩიაშვილი, ნ.სიბაშვილი . ქვემო ქართლის ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #1-3, 3გვ.

ქ. მახარაძე, ირ.ჟორდანია, კ.ბეთანელი, ჯ.მაჭავარიანი. ქვემო ქართლის ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2004წ. #7-9, 8გვ.

ნ. ფოფორაძე, ვ. გელეიშვილი. ქვემო ქართლის თვითნაბადი სპილენძის და მისგან დამზადებული ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. შრომათა კრებული ტომი XVI საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინ-რო გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2008წ. .

ხ. გაჩეჩილაძე, ვ. გელეიშვილი . ქვემო ქართლის თვითნაბადი სპილენძის და მისგან დამზადებული ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. შრომათა კრებული , საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი, ტომი XVI. 2008წ. .

ნ. გაჩეჩილაძე. ქვემო ქართლის საავტომობილო გზისპირა სავარგულებზე ბოსტნეულის ეკოლოგიური მდგომარეობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2012წ. #4(486), 21-27 გვ.

ნ. ფოფორაძე, ვ. გელეიშვილი, ი. დოლიძე. ქვემო ქართლის ხალასი სპილენძის გამოვლინებები და მასთან დაკავშირებული მელითონეობა. ჟ. “საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. #17.