სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რატიანი, ი. ბოჭორიშვილი, მ. ქიტოშვილი. ქვის მასალების წინააღმდეგობა სუფთა ძვრის დაძაბულობის წინააღმდეგობისას. სამეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი ''სამთო ჟურნალი". 2013წ. 1(30).

ზ. ბოგველიშვილი, ჯ.გაგოშიძე. ქვიშა-პოლიმერული კომპოზიტების განვითარების პერსპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2014წ. №3(31), გვ.159-163, ISSN 1512-3537.

მ. ბეჟანიშვილი, ა. ბურდულაძე. ქვიშაქვების თბოტენიანი მეთოდით დაშლის საკითხები ხელოვნური ქვიშის მისაღებად. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2010წ. ISSN 1512-3537 #4(19), გვ.85-92 .

ა. ბურდულაძე, null. ქვიშაქვების თბოტენიანი მეთოდით დაშლის საკითხები ხელოვნური ქვიშის მისაღებად. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2010წ. ISSN 1512-3537 #4(19) 2010, გვ.85-92.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ქვიჯა ლექსემის ეტიმოლოგიისათვის. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (2)#14, გვ. 65-68.

ჯ. მალაღურაძე. ქვსურს თუ არა „ნატო“, . გაზ. კომუნისტი, # 10. 2006წ. .

გ. ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა, ნ.ბოლქვაძე, ლ.ჭანტურიშვილი. ქიმია ბაგრატიონების შემოქმედებაში. ბაგრატიონები. სამეცნიერო და კუტურული მემკვიდრეობა. გამომც. "ნეოსტუდია". თბილისი. გვ. 293-308. 2003წ. .

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. ქიმიის მეცნიერების კლასიკოსი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(2) გვ.264-267.

ა. ჩიქოვანი. ქიმიის როლი და პერსპექტივები მშენებლობაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. #2 გვ.183-185 ISSN 1512-0686.

გ. ცინცაძე, თ.წივწივაძე, მ.ცინცაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა. ქიმიის შესახებ ექვთიმე მთაწმინდელის და სვიდას ცნობები. Georgian engineering news, N3(1). P. 81-82 . 2003წ. N3(1). P. 81-82 .

ი. ბედინაშვილი, ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი, თ. ჩუბინიშვილი. ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების სფეროში ჩატარებული კვლევების შედეგების ასახვა საქართველოს სამეცნიერო პერიოდულ გამოცემებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცის “თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში“ თეზისები. 2016წ. 168 გვ.

M. Kopaleishvili. ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების სფეროში ჩატარებული კვლევების შედეგების ასახვა საქართველოს სამეცნიერო პერიოდულ გამოცემებში. რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცის “თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში“ თეზისები. 2016წ. გვ. 168 .

თ. ცინცაძე, დ. ოტიაშვილი, რ. ჩაგუნავა. ქიმიურ-ფარმაცევტული შინაარსის რეცეპტები ვახტანგ VI-ს ქიმიის სახელმძღვანელოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2002წ. 2(3) გვ. 263-265.

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ჩხეიძე, გიგაური სოფიო. ქიმიურად საშიშ ობიექტებზე ავარიის მოსალოდნელი შედეგების გაანალიზება. სამეცნიერო ჟურნალი ''საქართველოს ნავთობი და გაზი''. 2016წ. №31 .

ლ. ჩხეიძე, გიგაური ს., მაჭავარიანი ნ., ჯვარელია ნ.. ქიმიურად საშიშ ობიექტზე ავარიის მოსალოდნელი შედეგების გაანალიზება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი. 2016წ. 31. გვ.132-142.

თ. ნარეკლიშვილი. ქიმიური დანამატების გავლენა ბეტონში დატვირთვისას მიმდინარე დესტრუქციულ პროცესებზე. "მშენებლობა". 2010წ. 2 (17). გვ.170-174.

თ. ნარეკლიშვილი. ქიმიური დანამატების გავლენა ბეტონში დატვირთვისას მიმდინარე დესტრუქციულ პროცესებზე. "მშენებლობა". 2010წ. 2 (17). გვ.170-174.

ზ. ქარუმიძე, გ. ხარაიშვილი. ქიმიური დანამატების მოქმედება კერამზიტოპერლიტობეტონებსა და გრანულირებულ წიდაზე დამზადებულ წიდაპემზობეტონზე. ენერგია. 2010წ. №2(54), გვ. 99-102.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. ქიმიური დანამატიანი ბეტონის შემადგენლობის გაანგარიშება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2009წ. # 1 ISSN 1512-3936.

შ. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, გ. ოსეფაიშვილი, შ. შათირიშვილი. ქიმიური ელემენტების როლი ცოცხალი ორგანიზმების სიცოცხლისუნარიანობაში. აიპ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 2011წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტ. 3 №3. (52) გვ.147-149.