სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცერცვაძე. ქრისტიანულ წელთაღრიცხვათა ნორმალიზაცია და ქორონიკონი. მეცნიერებათა ტექნოლოგიები. 2001წ. 10-12.

გ. ცერცვაძე. ქრისტიანულ წელთაღრიცხვათა ნორმალიზაცია და ქორონიკონი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი- ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო, მომავალი.,,მემატიანე”. 2000წ. .

ი. ნახუცრიშვილი, ო.მიქაძე, ნ.მაისურაძე. ქრომ-ალუმინიანი ფოლადის მაღალტემპერატურული ჟანგვის კინეტიკა. სტუ-ს შრომები. 2015წ. N1, 47-50.

ი. ბურდული. ქრონოტოპის პოსტმოდერნისტული სიმბოლო და ლინგვოკულტუროლოგი–ური პარადიგმა. Scripta manent ღია დიპლომატიური ასოც. სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. #1, სტუ. 6 გვ. 38-43.

ო. ქართველიშვილი, მ.ქართველიშვილი. ქსელის სტატისტიკის შეგროვების პროგრამული სისტემა NETFLOW პროტოკოლის ბაზაზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. №1(167).

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, მეფარიშვილი თამარი. ქსელის მართვის პროცესის ალგორითმები. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2007წ. #1(2), ISSN 1512-3979.

გ. გამდლიშვილი, ნ. არაბული. ქსელის პროექტირება და მოწყობა უსადენო და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ფართოარხიანი წვდომის ქსელისთვის. International Periodical scientific Jurnal “INTELECT”. 2015წ. N1(51),გვ70.

ს. ხოშტარია. ქსელურ სისტემებში დატვირთვის განაწილების ოპტიმალური მეთოდები მაღალი ინტენსივობის საინფორმაციო ნაკადის არსებობისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზირებული ისტემები.. 2008წ. №1(4), თბილისი.

ო. შონია, ი. გოგოხია დ. შონია ნ. ფოლადაშვილი . ქსელური ინფორმაციის დაცვის კონცეპცია. სტუ, შრომები, . 2007წ. N (1) 2, გვ. 151-154 .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი. ქსელური მიდგომა ელექტროენერგეტიკულ სისტემებში მართვის ამოცანის მოდელირებისადმი. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით.. 1997წ. პრეპრინტი №1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 25-30 გვ..

ზ. გასიტაშვილი, რ.სამხარაძე, ა.ფრანგიშვილი.. ქსელური მიდგომა ელექტროენერგრტიკულ სისტემებში მართვის ამოცანის მოდელირებისადმი. სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. . 1997წ. .

თ. ჩუბინიშვილი, ნ. მახვილაძე. ქსელური მიდგომა სამეცნიერო შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო უზრუნველყოფის, მარკეტინგის, პრომოუშენის და პარტნიორთა ძიების პროცესებში. ბიზნეს ინჟინერინგი, ISSN 1512-0538. 2013წ. #1, გვ. 41-46. 2013.

. ქსელური მიდგომა სამეცნიერო შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო უზრუნველყოფის, მარკეტინგის, წინწაწევის და პარტნიორთა ძიების პროცესებში. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინირინგი". 2003წ. #1.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, ხიხაძე გიორგი. ქსელში მატერიალური ნაკადების მართვა. თბილისი, ჟურნალი "ინტელექტი". 2006წ. #1(24), ISSN 1512-0333.122-124გვ..

მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი. ქსელში სარჩევის პროტოკოლების ანალიზი საერთო გამოყენების კომუნიკაციებისათვის. სტუ შრ.კრებული''მართვის ავტომატ. სისტემები #1(12). 2012წ. გვ.167-170 .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. ქსოვილების ხარჯვის ნორმირება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. N3(15). 141-146გვ..

მ. ხუბუტია. ქსოვილის პროექტირების ზოგიერთი მეთოდი. საზრისი შრომების კრებული . 2006წ. №21..

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. ქუბაბა(DKUBABA)- გვიანხეთური ხანის აღმოსავლეთ მცირე აზიის სამეფო–სამთავროთა ქალღმერთი. მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის XXV. 2005წ. გვ.312–317.

ნ. ჩხაიძე. ქუდებიანი ტილოს მუშაობის კვლევა წმინდაბოჭკოვანი ბამბის ჩეჩისას. ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2008წ. №3 (11), გვ. 90-95, ISSN 1512-3537.

ჯ. მალაღურაძე. ქუდზე კაცი „ და უპირველესად არქიტექტორები, . კომუნისტი # 1 . 2004წ. .