სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მიქაუტაძე, ა.გაგნიძე. ღერძსიმეტრიული დეტალების შიგა ზედაპირის რთული კონფიგურაციის ფორმირება რადიალური ჭედვის მეთოდით. სტუ-ს შრომები, საიუბილეო გამოცემა გ.ქაშაკაშვილის 70-წლისადმი . 2003წ. № 2 (448), 5გვ. .

ნ. ბერიშვილი, ც.ბუჩუკური, რ.გიორგობიანი. ღერძულსიმეტრიულ დატვირთვებზე გაანგარიშების ახლებური გააზრება. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 9.

რ. გიორგობიანი, ც.ბუჩუკური, ნ.ბერიშვილი. ღერძულსიმეტრიულ დატვირთვებზე გაანგრიშების ახლებური გააზრება. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 9.

მ. ცერცვაძე. ღერძულსიმეტრიული წანაცვლების გავლენა სიმეტრიის ღერძის მიმართ მობრუნებულ ნახევარწრეწიულ რკალებს შორის ურთიერთინდუქციის კოეფიციენტზე. . სტუ-ის შრომები . 1993წ. 5 (398) გვ. 107-111. .

ე. კუხალაშვილი. ღვარცობსადინარში ტალღურად მოძრავი ბმული ღვარცოფის მახასიათებლების დადგენა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული ჰიდროინჟინერია . 2015წ. N1-2(19-20).70-74.

ე. კუხალაშვილი. ღვარცობსადინარში ტალღურად მოძრავი ბმული ღვარცოფის მახასიათებლების დადგენა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2015წ. თბილისი, გვ.70-74.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ხუცურაული ბ., ქაცარავა თ.. ღვარცოფების რეგულირება განივი კალაპოტური ჰიდროტექნიკური ნაგებობებით. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #2, თბილისი, გვ. 173-180.

ი. ყრუაშვილი. ღვარცოფების რეგულირება განივი ჰიდროტექნიკური ნაგებობებით. აგრარული მეცნიერების პრობლემები , სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული,. 1998წ. ნაწ. II , გვ. 80-84.

შ. კუპრეიშვილი, ხ. კიკნაძე,ლ. მაისაია. ღვარცოფი და მისი ძირითადი მახასიათებელი დასავლეთ საქართველოში. საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა", ქუთაისი . 2011წ. გვ. 225-227.

გ. ხერხეულიძე, გ. გრიგოლია, დ. კერესელიძე, ე. წერეთელი. ღვარცოფის რისკის შეფასების ზო¬გი¬ერთი საკითხი (მდ. ცხენისწყლის მაგალითზე). კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი, №2, 2003, თბილისი, საქ. გეოგრ. საზოგ., საქ. გეოგრ.ნაციონალ. კომიტ., გვ. 23–27. 2003წ. .

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ქაცარავა თ.. ღვარცოფის შეშფოთებული ზონის საგანგაშო მახასიათებლები. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #1, თბილისი, გვ. 229-235.

რ. დიაკონიძე. ღვარცოფის ხარჯის დადგენის ოპერატიული მეთოდი აჭარის მდინარეთა მაგალითზე. საქჰიდროეკოლოგიის შრომათა კრებული. 2001წ. გ. 46-49.

კ. ბზიავა, ე. კუხალაშვილი, ი. ყრუაშვილი, ინაშვილი ირმა, ლორთქიფანიძე დიმიტრი. ღვარცოფსადინარში ტალღურად მოძრავი ბმული ღვარცოფის მახასიათებლების დადგენა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“. 2015წ. №1-2(19-20), გვ. 70-74.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ქაცარავა თ.. ღვარცოფსაწინააღმდეგო ახალი ტიპის კონსტრუქციები. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #2, თბილისი, გვ. 180-186.

ი. ყრუაშვილი. ღვარცოფსაწინააღმდეგო ბარიერების საპროექტო პარამეტრების კომპიუტერული მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება" . 2015წ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი, გვ. 334-337.

გ. ჩახაია. ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობის ახალი კონსტრუქციის გაანგარიშება. “საქჰიდროეკოლოგიის” ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2005წ. თბილისი, გვ. 172-176.

ე. კუხალაშვილი, ი. ყრუაშვილი, კ. ბზიავა, ინაშვილი ი., კლიმიაშვილი ი.. ღვარცოფულ კერებში დაგროვილი მასის წონასწორობის რღვევის განსაზღვრა ხარისხობრივი ფუნქციების გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი “ჰიდროინჟინერია” სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2014წ. № 1–2(17–18.

ე. კუხალაშვილი. ღვარცოფულ კერებში დაგროვილი მასის წონასწორობის რღვევის განსაზღვრა ხარისხობრივი ფუნქციების გამოყენებით . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი “ჰიდროინჟინერია” სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2014წ. .

გ. ხერხეულიძე, ნ. რუხაძე, ი. გელაძე. ღვარცოფული ჩამონადენის პარამეტრებზე გვალვის პერიოდის შესაძლო გავლენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტინსტიტუტის შრომები ტ. №107. - თბილისი, 2002, გვ. 167–174. 2002წ. გვ. 167–174.

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი, ო. ფირცხალაიშვილი. ღვარცოფული გამონატანის გარემოზე ზემოქმედების ზღვრულად დასაშვები დატვირთვის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული #63. თბილისი. 2007წ. გვ.გვ. 163-174.