სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ასათიანი. ღია განათლების პარადიგმა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2008წ. #, 2(468), გვ. 21–25.

ლ. გიგინეიშვილი, ნ.ყარალაშვილი. ღია გეოინფორმაციული სისტემები და მისი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს სატყეო სექტორში. სამეცნიერო-ტექნიკური ურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2017წ. N 2(39) 2017.

ო. ხარაიშვილი. ღია და დამშრობი ქსელის საანგარიშო პარამეტრები ნიადაგგრუნტის ეროზიული მახასიათებლების გათვალისწინებით. საქ. სუბ. ზონის აგროეკოლოგია. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. გვ. 72-80.

ლ. გვენეტაძე. ღია ეკონომიკა და საფინანსო ურთიერთობა . პაატა გუგუშვილის ეკონომკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული I. 2008წ. გვ. 240-243.

ა. აბრალავა. ღია ეკონომიკის პოზიტიური და უარყოფითი ასპექტები. „ეკონომიკა“. 2013წ. N3-4, გვ. 22-30.

ზ. დანელია, მ. თოფურია ლ. ზურაბაშვილი. ღია ნაკადების ჰიდროდინამიკის ზოგიერთი პარამეტების განსაზღვრა. ჰიდროინჟინერია სამეცნიერო -ტექნიკური ჟურნალი. 2007წ. #3(3) გვ.47-53.

ო. ხარაიშვილი, სილვა გიორგაძე. ღია სარწყავი ქსელის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი ეფექტიანობის ამაღლების გზები თელეთის სარწყავი სისტემის მაგალითზე. საინჟინრო ეკოლოგიის საკითხები ჰიდროტექნიკურ მელიორაციაში. 1996წ. გვ.24-28.

გივი ტუღუში, ლია აბაშიძე. ღია სარწყავი ქსელის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი ეფექტიანობის ამაღლების გზები თელეთის სარწყავი სისტემის მაგალითზე. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საინჟინრო ეკოლოგიის საკითხები ჰიდროტექნიკურ მელიორაციაში, სამ. შრომათა კრებული. 1996წ. .

გ. ყირმელაშვილი. ღია სატრანსპორტო ამოცანის ამოხსნის ერთი მეთოდი . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“,N 4(15) თბილისი. 2009წ. გვ.78-82.

რ. მიშველაძე. ღია წერილი პუტინს, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 15 გვ.. 2008წ. .

კ. ფხაკაძე. ღია წერილი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას ანუ ის, რომ ევროპული ენები საფრთხის წინაშეა, სრულიად ცხადს ხდის იმ საფრთხის განსაკუთრებით მაღალ ხარისხს, რომლის წინაშეცაა ქართული! - ანუ, კვლავ ქართული ენის უფლებების დასაცავად!! - ანუ, დროა მივხედოთ ქართულ ენას!!! - მოკლე ვარიანტი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2014წ. ISSN, N7-N8,(ქართულად), 21-36.

კ. ფხაკაძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია, შალვა მალიძე. ღია წერილი საქართველოს პარლამენტს, მთავრობას, მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებებს ანუ სახელმწიფო ენის (ქართული, აფხაზური) სრული ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის ერთიანი პროგრამის ძირითადი პრინციპები ანუ მომავლის კულტურულ სამყაროში ტექნოლოგიურად სრულად უზრუნველყოფილი ქართული და აფხაზური ენებით. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2017წ. ISSN , N11(II), გვ.121-164.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. ღია წერილი ქართულ საზოგადოებას ანუ უკვე ნამდვილად დროა ერთად მივხედოთ ქართულ ენას!. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2015წ. ISSN, N9, 131-158.

გივი ტუღუში. ღიაა სარწყავი ქსელის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი ექექტიანობის ამაღლების გზები. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, საინჟ. ეკ. საკითხები ჰ/ტ მელიორაციაში სამ.ნაშრომები . 1996წ. .

მ. მიქელაძე, მ. გოგებაშვილი. ღივის სტადიაში მყოფ მცენარეთა რადიაციული მედეგობის მათემატიკური განსაზღვრა შეზღუდული ექსპერიმენტალური მონაცემების პირობებში.. ”შსს აკადემიის სამეცნ. შრომების კრებული” თბილისი. 2000წ. 170-172.

რ. ცერცვაძე. ღილაკების ალგებრის გამოყენება წარმოებაში. სტუ. 2017წ. გვ.3..

შ. ვეშაპიძე. ღირებულებები და ფასეულობები: ცნებათა მიმართება. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #1(1).

ჯ. მალაღურაძე, ნ. თევზაძე . ღირსეული არქიტექტურული გარემო ქალაქის უღარიბესი მოსახლეობისათვის ( გადაწყვეტის გზებისათვის ), . სტუ -ს შრომები . 2003წ. # 1 ( 441 ), გვ.88 – 90 ;.