სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კილაძე. ღვინოების ამინომჟავური პროფილი აირქრომატოგრაფიული გაზომვების მიხედვით. საქართველოს საინჟნრო სიახლენი. 2017წ. N1 გვ. 158-160.

მ. კილაძე. ღვინოებში ამინების განსაზღვრის მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფიის მეთოდი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. Vol. 16. N 1 გვ. 105-107.

ზაკალაშვილი გ., შათირიშვილი ი,. ღვინოებში ფიტოპორმინების შედგენილობის კვლევა, თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიის გამოყენებით. აგრარული მეცნიერების პრობლემები,. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXX, გვ. 58-88.

მ. კილაძე. ღვინომასალების აქროლადი კომპონენტების ქრომადისტილაციური მეთოდი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 0წ. N1 გვ. 111-113.

ი. შათირიშვილი, შათირიშვილი შ.ი; მახაშვილი ქ.ა; ლომთაძე ც.გ; კილაძე მ.თ;. ღვინომასალების აქროლადი კომპონენტების ქრომადისტილიაციური მეთოდი. . 2015წ. №1 (ტ.73) 2015, გვ. 111-113.

ქ. მახაშვილი, შათირიშვილი შ.ი., ლომთაძე ც.გ., კილაძე მ.თ., შათირიშვილი ი.შ.. ღვინომასალების აქროლადი კომპონენტების ქრომადისტილიაციური მეთოდი. Georgian Engineering News. 2015წ. №1, გვ.111-113.

ე. მიდელაშვილი, რ. ქსოვრელი, ა. დიდებულიძე, ნ. ქსოვრელი. ღვინომასალების დასამუშავებელი ვიბრაციული დანადგარი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“. 2002წ. ტ. #10. თბილისი. გვ. 225-232.

თ. ცინცაძე, ა. სარიშვილი, ი. ლაზარიშვილი, გ. ჩიქობავა. ღვიძლის უკმარისობის ექსპერიმენტული ფარმაკოლოგიური მოდელები. მიმოხილვა.. საქართველოს მეცნიერებათა მაცნე. ბიოლოგიის სერია . 2005წ. №4. ტ.31. გვ.593-600.

მ. მელქაძე, ა.ქურდიანი. ღია არენების პრობლემების განხილვა ანტიკური და თანამედროვე ეპოქების პარალელური ანალიზის კონტექსტში. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. # 1(4); 214-218.

. ღია არხების გაწმენდის სამანქანო ტექნოლოგიის დამუშავება. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #70. 2015წ. გამოცემის #70, გვ. 144-147.

ა. ასათიანი. ღია განათლების პარადიგმა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2008წ. #, 2(468), გვ. 21–25.

ლ. გიგინეიშვილი, ნ.ყარალაშვილი. ღია გეოინფორმაციული სისტემები და მისი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს სატყეო სექტორში. სამეცნიერო-ტექნიკური ურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2017წ. N 2(39) 2017.

ო. ხარაიშვილი. ღია და დამშრობი ქსელის საანგარიშო პარამეტრები ნიადაგგრუნტის ეროზიული მახასიათებლების გათვალისწინებით. საქ. სუბ. ზონის აგროეკოლოგია. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. გვ. 72-80.

ლ. გვენეტაძე. ღია ეკონომიკა და საფინანსო ურთიერთობა . პაატა გუგუშვილის ეკონომკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული I. 2008წ. გვ. 240-243.

ა. აბრალავა. ღია ეკონომიკის პოზიტიური და უარყოფითი ასპექტები. „ეკონომიკა“. 2013წ. N3-4, გვ. 22-30.

ზ. დანელია, მ. თოფურია ლ. ზურაბაშვილი. ღია ნაკადების ჰიდროდინამიკის ზოგიერთი პარამეტების განსაზღვრა. ჰიდროინჟინერია სამეცნიერო -ტექნიკური ჟურნალი. 2007წ. #3(3) გვ.47-53.

ო. ხარაიშვილი, სილვა გიორგაძე. ღია სარწყავი ქსელის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი ეფექტიანობის ამაღლების გზები თელეთის სარწყავი სისტემის მაგალითზე. საინჟინრო ეკოლოგიის საკითხები ჰიდროტექნიკურ მელიორაციაში. 1996წ. გვ.24-28.

გივი ტუღუში, ლია აბაშიძე. ღია სარწყავი ქსელის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი ეფექტიანობის ამაღლების გზები თელეთის სარწყავი სისტემის მაგალითზე. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საინჟინრო ეკოლოგიის საკითხები ჰიდროტექნიკურ მელიორაციაში, სამ. შრომათა კრებული. 1996წ. .

გ. ყირმელაშვილი. ღია სატრანსპორტო ამოცანის ამოხსნის ერთი მეთოდი . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“,N 4(15) თბილისი. 2009წ. გვ.78-82.