სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. ღრუ მართკუთხა ფილის ზიდვის უნარის განსაზღვრა. დავით თავხელიძის დაბადების 100 წლის აღსანიშნავად გამოცემული შრომათა კრებული გამოყენებით მექანიკაში. სტუ.. 2010წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, რ.ჭყოიძე. ღრუ მართკუთხა ფილის ზიდვის უნარის განსაზღვრა. დავით თავხელიძის დაბადების 100 წლის აღსანიშნავად გამოცემული შრომათა კრებული გამოყენებით მექანიკაში. სტუ.. 2010წ. .

დ. ტაბატაძე, ი. მელაშვილი, გ. ქორქია. ღრუ ღეროს კრიტიკული ძალის გამოკვლევა მჭიმი დიაფრაგმის გამოყენებით.. ჟურნალი "მშენებელი".. 2006წ. #2, 2006..

გ. გელაძე, რობიტაშვილი გ.ა., სხირტლაძე ნ.მ.. ღრუბელ- და ნისლწარმოქმნის მოდელირება ატმოსფეროს მეზომასშტაბურ სასაზღვრო ფენაში. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. 114, გვ. 44-49.

ნ. გიგაური, ლ. შავლიაშვილი, ე. ბაქრაძე, ლ. ინწკირველი. ღრუბლებზე აქტიური ზემოქმედების რეგიონების ნიადაგებსა და ზედაპირულ წყლებში მძიმე ლითონების შემცველობის შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2017წ. ტომი 124.

ლ. შავლიაშვილი, ე.ბაქრაძე, ლ.ინწკირველი, თ.გიგაური. ღრუბლებზე აქტიური ზემოქმედების რეგიონების ნიადაგებსა და ზედაპირულ წყლებში მძიმე ლითონების შემცველობის შეფასება . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ”ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 2017წ. ტ. N124, გვ. 72-77.

მ. ტატიშვილი. ღრუბლის მიკროსტრუქტურის მათემატიკური მოდელირების ზოგიერთი თავისებურებანი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. # 114, 50-55.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. ღრუბლოვანი გამოთვლების ტექნოლოგიის გამოყენება მარკეტინგში. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2015წ. №1(19), 74-78 გვ.

პ. ქარჩავა, მ. გეგეჭკორი, არჩვაძე მაია. ღრუბლოვანი გამოთვლების უსაფრთხოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2015წ. #19,გვ. 126-129.

მ. გეგეჭკორი, 4. პ. ქარჩავა, თ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, მ. არჩუაძე. ღრუბლოვანი კომპიუტინგის უსაფრთხოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2015წ. #19 126-130.

ი. ჟორდანია, ქევხიშვილი გ. . ღრუტანიანი თუჯის ნამზადების უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანის გამოწევის გალის კონსტრუქცია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2010წ. ტ.4, #2, 4 გვ..

რ. ჟღენტი, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3(39),გვ.11.

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

შ. ბაქანიძე, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, რ. ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების ტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა. ჟურნალი ,,ენერგია" #3, (39). 2006წ. .

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების ტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

რ. ჟღენტი, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობებისტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3(39),გვ.5.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, გ. ბაქანიძე, გ. ლოლაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაზლიერებელი მოწყობილობის მონტაჟის შრომატევადობის ანალიზი. სტუ, შრომების კრებული #2(460). 2006წ. .

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, გ.ლოლაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაძლიერებელი მოწყობილობის მონტაჟის შრომატევადობის ანალიზი.. სტუ. შრომების კრებული. 2006წ. #2(460).