სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მიქელაძე, მ. გოგებაშვილი. ღივის სტადიაში მყოფ მცენარეთა რადიაციული მედეგობის მათემატიკური განსაზღვრა შეზღუდული ექსპერიმენტალური მონაცემების პირობებში.. ”შსს აკადემიის სამეცნ. შრომების კრებული” თბილისი. 2000წ. 170-172.

რ. ცერცვაძე. ღილაკების ალგებრის გამოყენება წარმოებაში. სტუ. 2017წ. გვ.3..

შ. ვეშაპიძე. ღირებულებები და ფასეულობები: ცნებათა მიმართება. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #1(1).

ჯ. მალაღურაძე, ნ. თევზაძე . ღირსეული არქიტექტურული გარემო ქალაქის უღარიბესი მოსახლეობისათვის ( გადაწყვეტის გზებისათვის ), . სტუ -ს შრომები . 2003წ. # 1 ( 441 ), გვ.88 – 90 ;.

ნ. თევზაძე, ჯ. მალაღურაძე. ღირსეული არქიტექტურული გარემო ქალაქის უღარიბესი მოსახლეობისათვის. სტუ-ის შრომები. 2002წ. #4(443), 80-90.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი. ღნობის პროცესის პარამეტრების დამოკიდებულება მუშა აგენტის ტენიანობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. 2 (476). გვ. 114–118.

ნ. სონღულაშვილი. ღონისძიებები ეროვნული ეკონომიკის განვითარებისათვის 1918-1921 წლების საქართველოში (ძირითადი ნიშნები). აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2012წ. .

მ. კობახიძე. ღორის რძის ქიმიური შემადგენლობა. სსსსუ სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. ტომი 1, №1 გვ. 104-106.

ე. ედიბერიძე, ე. უთურაშილი, ლ. სტურუა, მ. ჩიხლაძე. ღორის ხორცის ახალი საოჯახო კონსერვი. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2004წ. №12, გვ. 170-172.

ე. უთურაშვილი, ედიბერიძე ეთერი, სტურუა ლალი. ღორის ხორცის ახალი საოჯახო კონსერვი. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. №12.

მ. ბარბაქაძე, ა. ბურდულაძე, დ. ბედუკაძე. ღორღის საფუძვლის ხარისხის ამაღლების გზები. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო შრომების კრებული ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2009წ. #2 (14).

ნ. კერესელიძე, კ. წერეთელი. ღრეჩოს უთანაბრობის გავლენის აღრიცხვის პრობლემა ელექტრულ მანქანებში. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2014წ. 3(71), 21-25 გვ..

ბ. წულუკიძე. ღრმად განლაგებული მეტროპოლიტენის ერთთაღიანი სადგურის პერსპექტიული კონსტრუქციები . “სამთო ჟურნალი”, . 1998წ. №1, 31-32.

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. ღრუ მართკუთხა ფილის ზიდვის უნარის განსაზღვრა. სტუ-ს შრომათა კრებული “გამოყენებითი მექანიკა” . 2010წ. .

თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. ღრუ მართკუთხა ფილის ზიდვის უნარის განსაზღვრა. დავით თავხელიძის დაბადების 100 წლის აღსანიშნავად გამოცემული შრომათა კრებული გამოყენებით მექანიკაში. სტუ.. 2010წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, რ.ჭყოიძე. ღრუ მართკუთხა ფილის ზიდვის უნარის განსაზღვრა. დავით თავხელიძის დაბადების 100 წლის აღსანიშნავად გამოცემული შრომათა კრებული გამოყენებით მექანიკაში. სტუ.. 2010წ. .

დ. ტაბატაძე, ი. მელაშვილი, გ. ქორქია. ღრუ ღეროს კრიტიკული ძალის გამოკვლევა მჭიმი დიაფრაგმის გამოყენებით.. ჟურნალი "მშენებელი".. 2006წ. #2, 2006..

გ. გელაძე, რობიტაშვილი გ.ა., სხირტლაძე ნ.მ.. ღრუბელ- და ნისლწარმოქმნის მოდელირება ატმოსფეროს მეზომასშტაბურ სასაზღვრო ფენაში. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. 114, გვ. 44-49.

ნ. გიგაური, ლ. შავლიაშვილი, ე. ბაქრაძე, ლ. ინწკირველი. ღრუბლებზე აქტიური ზემოქმედების რეგიონების ნიადაგებსა და ზედაპირულ წყლებში მძიმე ლითონების შემცველობის შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2017წ. ტომი 124.

ლ. შავლიაშვილი, ე.ბაქრაძე, ლ.ინწკირველი, თ.გიგაური. ღრუბლებზე აქტიური ზემოქმედების რეგიონების ნიადაგებსა და ზედაპირულ წყლებში მძიმე ლითონების შემცველობის შეფასება . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ”ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 2017წ. ტ. N124, გვ. 72-77.