სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ძიძიგური. ყმათა პიროვნული ღირსების დამცავი ნორმები ვახტანგ VI –ის სამართალში. განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი ,,მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. გვ. 239–242.

მ. ჭანტურაია. ყოველ სნეულებაზე სიყვარული ძნელია (აკაკი წერეთლის თამარ ცბიერის გამო). ჟურნალი „ამარტა''. 2002წ. #8-9.

მ. ჭანტურაია. ყოველ სნეულებაზე სიყვარული ძნელია (აკაკი წერეთლის ტამარ ცბიერის გამო). ჟურნალი „ამარტა''. 2002წ. #8-9.

ჰ. კუპრაშვილი. ყოველი შიდა თუ გარე ”დაცემინებისას” სახელმწიფოს ”თავზე დამხობის” შიში არ უნდა არსებობდეს (ეროვნული უშიშროების კონცეფციის შემუშავება საქართველოში კლაუზევიცის და ჩაპაევის შეხედულებებს ეყრდნობა). გაზ. ”ახალი 7 დღე”. 2004წ. # 42.

თ. ნუცუბიძე. ყოველივე ჭეშმარიტად პედაგოგიური იმავე დროს ჭეშმარიტად პოლიტიკურია. სტუ, „განათლება“. 2013წ. N2(8), გვ. 27-33.

რ. გიორგობიანი, ნ. ბერიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. ყოველმხრივ თანაბრად დატვირთული სხეულის დაძაბული მდგომარეობა აღძრული მოცულობითი ძალების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. №2(29).

რ. გიორგობიანი, ნ.ბერიშვილი. ყოველმხრივ თანაბრად დატვირთული სხეულის დეფორმირებული მდგომარეობა შექმნილი მოცულობითი ძალების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2014წ. №1(32).

მ. შონია. ყოველმხრიობა, მთლიანობა, ჰარმონიულობა როგორც ადამიანის ჯეროვნების ნიშან-თვისებანი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2008წ. 11, გვ. 223-226.

მ. შონია. ყოფიერებაში ადამიანის ადგილის საკითხისათვის (ნორმატიულისა და ფაქტიურის, ასევე ზოგადის, განსაკუთრებულისა და კერძოს ასპექტით)). საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2009წ. 13, 229-232.

მ. შონია. ყოფიერებაში ადამიანის ადგილის საკითხისათვის (ღვთის ხატებისა და მსგავსების კუთხით). საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2009წ. 13, გვ. 226-229.

ჟ. ვარძელაშვილი. ყოფითი ,,წყალი” - ენის ფაქტი და კულტურის მოვლენა. საქართველოს პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, თბ.. 2010წ. გვ. 92-96.

ვ. მჭედლიშვილი, მ.მილაშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობების და ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხი ქ. თბილისში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო -ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. #1. 42-49 გვ.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობების და ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხი ქ.თბილისში. . სტუ. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1. 2011წ. გვ. 42-49;.

თ. გიგოშვილი, ი. გურაბანიძე. ყოჩივარდას გორგლები. ფარმაკოპეის სტატია, თბილისი. 2014წ. .

თ. გიგოშვილი, ი. გურაბანიძე. ყოჩივარდას გორგლების თხევადი ექსტრაქტი. ფარმაკოპეის სტატია, თბილისი. 2014წ. .

მ. ცინცაძე. ყუათიანი საკვების ტექნოლოგია. თბილისის საერო ინსტ. "გაენათი", მოამბე, . 1997წ. .

ზ. ჯაფარიძე. ყურძნის გადამუშავების ტექნოლიგიური პროცესის სრულყოფა. სტუ-ს შრომები. თბილისი, . 2004წ. №2(452), გვ.72-74.

ზ. ჯაფარიძე, ქვირია დავით. ყურძნის დურდოს როტორული საწრეტის ამძრა ვის კინემატკური ანალიზი. სტუ, თბილისი,საერთა შორისო კონფერენციის მოხსენებები. 2003წ. გვ.150-154.

ზ. ჯაფარიძე, ქვირია დავითი, ჯიქია ზურაბ. ყურძნის დურდოს საწრეტის ვიბრაციული მუშა ორგანოს კინემატიკური ანალიზი. საქ. მეცნ. აკადემიის, ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. თბილისი, “მეცნიერება”. 2004წ. გამოშ. Х1, გვ. 92-100.

გ. გრიგორაშვილი, მაჭავარიანი ვ., ფაღავა ი.. ყურძნის კლერტის უნარჩენო ტექნოლოგია და მიღებული პროდუქტების დახასიათება. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. XIX.