სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ტატიშვილი. ღრუბლის მიკროსტრუქტურის მათემატიკური მოდელირების ზოგიერთი თავისებურებანი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. # 114, 50-55.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. ღრუბლოვანი გამოთვლების ტექნოლოგიის გამოყენება მარკეტინგში. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2015წ. №1(19), 74-78 გვ.

პ. ქარჩავა, მ. გეგეჭკორი, არჩვაძე მაია. ღრუბლოვანი გამოთვლების უსაფრთხოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2015წ. #19,გვ. 126-129.

მ. გეგეჭკორი, 4. პ. ქარჩავა, თ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, მ. არჩუაძე. ღრუბლოვანი კომპიუტინგის უსაფრთხოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2015წ. #19 126-130.

ი. ჟორდანია, ქევხიშვილი გ. . ღრუტანიანი თუჯის ნამზადების უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანის გამოწევის გალის კონსტრუქცია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2010წ. ტ.4, #2, 4 გვ..

რ. ჟღენტი, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3(39),გვ.11.

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

შ. ბაქანიძე, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, რ. ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების ტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა. ჟურნალი ,,ენერგია" #3, (39). 2006წ. .

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების ტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

რ. ჟღენტი, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობებისტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3(39),გვ.5.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, გ. ბაქანიძე, გ. ლოლაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაზლიერებელი მოწყობილობის მონტაჟის შრომატევადობის ანალიზი. სტუ, შრომების კრებული #2(460). 2006წ. .

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, გ.ლოლაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაძლიერებელი მოწყობილობის მონტაჟის შრომატევადობის ანალიზი.. სტუ. შრომების კრებული. 2006წ. #2(460).

ნ. მსხილაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაძლიერებელი ხრახნილკუთხვილიანი შპრენგელის გაანგარიშება. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2006წ. #4-6.

ნ. მსხილაძე, ი.მშვენიერაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ხერხი. სტუ. შრომები. 2007წ. .

მ. ჭანტურია, ნოზაძე გიორგი. ღუნვაზე მომუშავე შედგენილი კვეთის კონსტრუქციების ხანგრძლივ დეფორმაციებზე გაანგარიშება. "მშენებლობა". 2015წ. №4(39), გვ. 87-89.

ი. ლაგვილავა. ყავის ქიმია. ქიმიის უწყებანი. 2013წ. 2, 16-20, , .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ყაზბეგ-ომალოს თიხაფიქლებში ბუნებრივი აირის შემცველობის პერსპექტიულობა. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2015წ. #4.

ნ. ფოფორაძე, ი. ახვლედიანი, ო. სესკურია. ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ქვედა- და შუაიურული ფიქლებრივი ტერიგენული ნალექების თავისებურებანი. ინტელექტუალი . 2015წ. #30.