სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მსხილაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაძლიერებელი ხრახნილკუთხვილიანი შპრენგელის გაანგარიშება. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2006წ. #4-6.

ნ. მსხილაძე, ი.მშვენიერაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ხერხი. სტუ. შრომები. 2007წ. .

მ. ჭანტურია, ნოზაძე გიორგი. ღუნვაზე მომუშავე შედგენილი კვეთის კონსტრუქციების ხანგრძლივ დეფორმაციებზე გაანგარიშება. "მშენებლობა". 2015წ. №4(39), გვ. 87-89.

ი. ლაგვილავა. ყავის ქიმია. ქიმიის უწყებანი. 2013წ. 2, 16-20, , .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ყაზბეგ-ომალოს თიხაფიქლებში ბუნებრივი აირის შემცველობის პერსპექტიულობა. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2015წ. #4.

ნ. ფოფორაძე, ი. ახვლედიანი, ო. სესკურია. ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ქვედა- და შუაიურული ფიქლებრივი ტერიგენული ნალექების თავისებურებანი. ინტელექტუალი . 2015წ. #30.

თ. ჭეიშვილი, ზ.ჯავაშვილი. ყვარელის ფიქალის საფუძველზე ფოროვანი მასალის მიღების შესაძლებლობების შესწავლა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2014წ. №2( 32), გვ. 49-52.

ჰ. კუპრაშვილი. ყველაზე ეფექტური საბრძოლო იარაღი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1997წ. 1997 წლის 10 აგვისტო, #192.

ე. ედიბერიძე, ნ. ლომსაძე. ყველი "ვარძია"-ს წარმოების ტექნოლოგია, ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური კვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2004წ. №12, გვ. 128-130.

ლ. პაპავა, მ. რაზმაძე, ე. სადაღაშვილი. ყველის შენახვის პროცესის ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევა. ჟურნალი "ენერგია" . 2012წ. # 1 (61) გვ.96–99.

გ. ბერუაშვილი, ლუიზა პაპავა,ეთერი სადაღაშვილი,მარინე რაზმაძე. ყველის შენახვის პროცესის ოპტიმალური პარამეტრების შესწავლა. ენერგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი.თბილისი. 2012წ. №1(61) 96-97 გვ..

ლ. ქუთათელაძე, დემენიუკი მაია. ყვითელი საღებავის მიღება ზაფრანის ყვავილისაგან. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. №4.

ი. ოსაძე. ყირიმი ჰიტლერის გეგმებში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. 3, გვ. 285-288.

გ. ძიძიგური. ყმათა პიროვნული ღირსების დამცავი ნორმები ვახტანგ VI –ის სამართალში. განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი ,,მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. გვ. 239–242.

მ. ჭანტურაია. ყოველ სნეულებაზე სიყვარული ძნელია (აკაკი წერეთლის თამარ ცბიერის გამო). ჟურნალი „ამარტა''. 2002წ. #8-9.

მ. ჭანტურაია. ყოველ სნეულებაზე სიყვარული ძნელია (აკაკი წერეთლის ტამარ ცბიერის გამო). ჟურნალი „ამარტა''. 2002წ. #8-9.

ჰ. კუპრაშვილი. ყოველი შიდა თუ გარე ”დაცემინებისას” სახელმწიფოს ”თავზე დამხობის” შიში არ უნდა არსებობდეს (ეროვნული უშიშროების კონცეფციის შემუშავება საქართველოში კლაუზევიცის და ჩაპაევის შეხედულებებს ეყრდნობა). გაზ. ”ახალი 7 დღე”. 2004წ. # 42.

თ. ნუცუბიძე. ყოველივე ჭეშმარიტად პედაგოგიური იმავე დროს ჭეშმარიტად პოლიტიკურია. სტუ, „განათლება“. 2013წ. N2(8), გვ. 27-33.

რ. გიორგობიანი, ნ. ბერიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. ყოველმხრივ თანაბრად დატვირთული სხეულის დაძაბული მდგომარეობა აღძრული მოცულობითი ძალების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. №2(29).

რ. გიორგობიანი, ნ.ბერიშვილი. ყოველმხრივ თანაბრად დატვირთული სხეულის დეფორმირებული მდგომარეობა შექმნილი მოცულობითი ძალების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2014წ. №1(32).