სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჟორდანია, ქევხიშვილი გ. . ღრუტანიანი თუჯის ნამზადების უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანის გამოწევის გალის კონსტრუქცია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2010წ. ტ.4, #2, 4 გვ..

რ. ჟღენტი, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3(39),გვ.11.

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

შ. ბაქანიძე, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, რ. ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების ტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა. ჟურნალი ,,ენერგია" #3, (39). 2006წ. .

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების ტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

რ. ჟღენტი, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობებისტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3(39),გვ.5.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, გ. ბაქანიძე, გ. ლოლაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაზლიერებელი მოწყობილობის მონტაჟის შრომატევადობის ანალიზი. სტუ, შრომების კრებული #2(460). 2006წ. .

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, გ.ლოლაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაძლიერებელი მოწყობილობის მონტაჟის შრომატევადობის ანალიზი.. სტუ. შრომების კრებული. 2006წ. #2(460).

ნ. მსხილაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაძლიერებელი ხრახნილკუთხვილიანი შპრენგელის გაანგარიშება. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2006წ. #4-6.

ნ. მსხილაძე, ი.მშვენიერაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ხერხი. სტუ. შრომები. 2007წ. .

მ. ჭანტურია, ნოზაძე გიორგი. ღუნვაზე მომუშავე შედგენილი კვეთის კონსტრუქციების ხანგრძლივ დეფორმაციებზე გაანგარიშება. "მშენებლობა". 2015წ. №4(39), გვ. 87-89.

ი. ლაგვილავა. ყავის ქიმია. ქიმიის უწყებანი. 2013წ. 2, 16-20, , .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ყაზბეგ-ომალოს თიხაფიქლებში ბუნებრივი აირის შემცველობის პერსპექტიულობა. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2015წ. #4.

ნ. ფოფორაძე, ი. ახვლედიანი, ო. სესკურია. ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ქვედა- და შუაიურული ფიქლებრივი ტერიგენული ნალექების თავისებურებანი. ინტელექტუალი . 2015წ. #30.

თ. ჭეიშვილი, ზ.ჯავაშვილი. ყვარელის ფიქალის საფუძველზე ფოროვანი მასალის მიღების შესაძლებლობების შესწავლა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2014წ. №2( 32), გვ. 49-52.

ჰ. კუპრაშვილი. ყველაზე ეფექტური საბრძოლო იარაღი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1997წ. 1997 წლის 10 აგვისტო, #192.

ე. ედიბერიძე, ნ. ლომსაძე. ყველი "ვარძია"-ს წარმოების ტექნოლოგია, ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური კვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2004წ. №12, გვ. 128-130.

ლ. პაპავა, მ. რაზმაძე, ე. სადაღაშვილი. ყველის შენახვის პროცესის ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევა. ჟურნალი "ენერგია" . 2012წ. # 1 (61) გვ.96–99.