სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჭეიშვილი, ზ.ჯავაშვილი. ყვარელის ფიქალის საფუძველზე ფოროვანი მასალის მიღების შესაძლებლობების შესწავლა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2014წ. №2( 32), გვ. 49-52.

ჰ. კუპრაშვილი. ყველაზე ეფექტური საბრძოლო იარაღი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1997წ. 1997 წლის 10 აგვისტო, #192.

ე. ედიბერიძე, ნ. ლომსაძე. ყველი "ვარძია"-ს წარმოების ტექნოლოგია, ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური კვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2004წ. №12, გვ. 128-130.

ლ. პაპავა, მ. რაზმაძე, ე. სადაღაშვილი. ყველის შენახვის პროცესის ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევა. ჟურნალი "ენერგია" . 2012წ. # 1 (61) გვ.96–99.

გ. ბერუაშვილი, ლუიზა პაპავა,ეთერი სადაღაშვილი,მარინე რაზმაძე. ყველის შენახვის პროცესის ოპტიმალური პარამეტრების შესწავლა. ენერგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი.თბილისი. 2012წ. №1(61) 96-97 გვ..

ლ. ქუთათელაძე, დემენიუკი მაია. ყვითელი საღებავის მიღება ზაფრანის ყვავილისაგან. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. №4.

ი. ოსაძე. ყირიმი ჰიტლერის გეგმებში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. 3, გვ. 285-288.

გ. ძიძიგური. ყმათა პიროვნული ღირსების დამცავი ნორმები ვახტანგ VI –ის სამართალში. განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი ,,მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. გვ. 239–242.

მ. ჭანტურაია. ყოველ სნეულებაზე სიყვარული ძნელია (აკაკი წერეთლის თამარ ცბიერის გამო). ჟურნალი „ამარტა''. 2002წ. #8-9.

მ. ჭანტურაია. ყოველ სნეულებაზე სიყვარული ძნელია (აკაკი წერეთლის ტამარ ცბიერის გამო). ჟურნალი „ამარტა''. 2002წ. #8-9.

ჰ. კუპრაშვილი. ყოველი შიდა თუ გარე ”დაცემინებისას” სახელმწიფოს ”თავზე დამხობის” შიში არ უნდა არსებობდეს (ეროვნული უშიშროების კონცეფციის შემუშავება საქართველოში კლაუზევიცის და ჩაპაევის შეხედულებებს ეყრდნობა). გაზ. ”ახალი 7 დღე”. 2004წ. # 42.

თ. ნუცუბიძე. ყოველივე ჭეშმარიტად პედაგოგიური იმავე დროს ჭეშმარიტად პოლიტიკურია. სტუ, „განათლება“. 2013წ. N2(8), გვ. 27-33.

რ. გიორგობიანი, ნ. ბერიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. ყოველმხრივ თანაბრად დატვირთული სხეულის დაძაბული მდგომარეობა აღძრული მოცულობითი ძალების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. №2(29).

რ. გიორგობიანი, ნ.ბერიშვილი. ყოველმხრივ თანაბრად დატვირთული სხეულის დეფორმირებული მდგომარეობა შექმნილი მოცულობითი ძალების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2014წ. №1(32).

მ. შონია. ყოველმხრიობა, მთლიანობა, ჰარმონიულობა როგორც ადამიანის ჯეროვნების ნიშან-თვისებანი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2008წ. 11, გვ. 223-226.

მ. შონია. ყოფიერებაში ადამიანის ადგილის საკითხისათვის (ნორმატიულისა და ფაქტიურის, ასევე ზოგადის, განსაკუთრებულისა და კერძოს ასპექტით)). საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2009წ. 13, 229-232.

მ. შონია. ყოფიერებაში ადამიანის ადგილის საკითხისათვის (ღვთის ხატებისა და მსგავსების კუთხით). საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2009წ. 13, გვ. 226-229.

ჟ. ვარძელაშვილი. ყოფითი ,,წყალი” - ენის ფაქტი და კულტურის მოვლენა. საქართველოს პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, თბ.. 2010წ. გვ. 92-96.

ვ. მჭედლიშვილი, მ.მილაშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობების და ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხი ქ. თბილისში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო -ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. #1. 42-49 გვ.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობების და ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხი ქ.თბილისში. . სტუ. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1. 2011წ. გვ. 42-49;.