სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. თევზაძე, მ.ვართანოვი,, დ.ფოცხვერია, ვ.შურღაია. ნავსადგურის მშენებლობის გეოეკოლოგიური პირობების ეკონომიური ასპექტები.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. გვ.75-78.

ვ. შურღაია, ვ. შურღაია, მ. ვართანოვი, დ. ფოცხვერია. ნავსადგურის მშენებლობის გეოლოგიური პირობების ეკონომიკური ასპექტები.. ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. # 4-6 გვ. 75-78.

ი. ახვლედიანი. ნაზარლების სამაროვანზე მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გეოლოგია–მინერალოგიური კვლევის შედეგები, ხორნაბუჯი I. . 2011წ. .

პ. ჭიჭაღუა, ი.დეკანოზიშვილი. ნამახვანჰესის კშხლის მშენებლობის რაიონის კლიმატური მონაცემების დამუშავების შედეგები. ენერგია . 2010წ. #2(54)გვ. 96–98.

ვ. მენთეშაშვილი, მ. მენთეშაშვილი, რ. თურმანიძე, ი. ზედგინიძე. ნამზადების მიღების ეფექტურობის ამაღლება წვრილსერიული წარმოების პირობებში . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, N 3(17), თბილისი, გვ. 35-39. 2003წ. .

მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. ნამუშევარი ძრავული ზეთების გაწმენდა-რეგენერაცია. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ-ს შრომები. 2012წ. გვ.316-321.

ზ. ციხელაშვილი, ზ.ქარუმიძე, ა.ჩიქოვანი. ნანოტექნოლოგიების ასპექტები მშენებლობაში. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge,3(22), გვ.5. თბილისი. 2011წ. .

ხ. ირემაშვილი. ნაპირდამცავ ნაგებობაზე პროგრესული ტალღით გამოწვეული დატვირთვის ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2010წ. №2,გვ64-68. ISSN 1512-3537.

ხ. ირემაშვილი. ნაპირდამცავ ნაგებობათა გამორეცხვისაგან დამცავი ეფექტური მოწყობილობები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2014წ. №2(33), გვ.75-78. ISSN 1512-3936.

ხ. ირემაშვილი, ნიკოლოზ თევდორაშვილი. ნაპირდამცავ ნაგებობათა და კალოპოტში მიმდინარე პროცესების ურთიერთზემოქმედება.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2007წ. №3(28),გვ53-58. ISSN 1512-3537.

ხ. ირემაშვილი. ნაპირდამცავ ნაგებობათა კლასიფიკაცია და მათი გავლენა რკინიგზის მუშაობის ეფექტიანობაზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. .. 2012წ. №2 (24) გვ:68-74. ISSN 1512-3537.

ხ. ირემაშვილი. ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობის თავისებურებები მთის მდინარეთა ხეობებში გამავალ გზებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2013წ. №2(29), გვ.93-98. ISSN 1512-3936.

ხ. ირემაშვილი. ნაპირსამაგრ ნაგებობათა მახასიათებელი დეფორმაციები და მათი გამომწვევი მიზეზები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“.. 2014წ. №1(32), გვ.32-34.ISSN 1512-3936.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ა. ჭიჭინაძე, ლ. აზმაიფარაშვილი. ნაპრალების წარმოქმნა ჭაბურღილების გაყვანისას და მათი გავლენა ქანების ნგრევის პროცესზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. #30, გვ. 133–138.

ს. მიდელაშვილი, ნონა ლომიძე. ნარკოტიზმის პრობლემები და საქართველოს განდგომილი რეგიონები. . კონფერენციის კრებული -„ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია – გამოსავალი თუ ჩიხი?!”. 2013წ. გვ. 52-55. .

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე, ნ. პაპიაშვილი. ნატახტრის სანიტარიული ზონის და მუხრანის ველის ნიადაგებში ტოქსიკური ლითონების განაწილების კანონზომიერებები. . სტუ-ს შრომები, . 2008წ. ISSN1512-0996, N1(467), თბილისი, გვ. 34-38.

გ. დარცმელია. ნატო . გამომც.”ცოდნა”, სამეცნიერო ძიებანი. 2011წ. ტ.VII, გვ.21-25.

ე. გვენეტაძე. ნატოსა და რუსეტის პოლიტიკური ურთიერთობების ისტორიიდან. საისტორიო ვერტიკალები, #18. 2009წ. .

ლ. იმნაიშვილი. ნატროშვილი ო. მრავალფუნქციური მიმდევრული მოდულის სინთეზისას მიკროფუნქციების უნივერსალური სიმრავლის განსაზღვრის ერთი მეთოდის შესახებ. - სტუ-ს შრომები, # 13 (368), 1990, გვ. 59-63. . . 1990წ. .

ა. ლორია. ნატურალიზაცია და საკუთრების უფლება საქართველოში. ჟურნ. "მართლმსაჯულება და კანონი". 2006წ. # 4(11).