სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24002 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Abzianidze, I. Chxeidze, G.Murjikneli. Fractal modeling method of Stochastic Processes . მართვის ვტომატიზებული სისტემები. 2016წ. 2(22).

A. Meskhi, V. Kokilashvili, M. Mastylo. fractional integrals in weighted grand Lebesgue spaces. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2015წ. Vol. 169, PP. 143-153.

დ. ზარნაძე. Frechet spaces every closed subset of which is proximal. (Russian). Tr., Inst. Vychisl. Mat. Im. N. I. Muskhelishvili. 1990წ. 29, No.1, 123-138 .

რ. გრიგოლია. Free D*-algebras with finitely many generators. Projective D*-algebras . Metodologicheskie Issledovania,Tbilisi, 1985 . წ. 47-58(1985) (Russian) .

რ. გრიგოლია. Free Magari algebra with finitely many generators. Logico-Metodologicheskie issledovania, 1983. წ. 135-149 (1983).

დ. ნატროშვილი, A.Gachechiladze, R.Gachechiladze. Frictionless Contact Problems for Elastic Hemitropic Solids: Boundary Variational Inequality Approach. Lincei Mat. Appl. 23 (2012), 267-293. (Dedicated to Professor Gaetano Fichera on the occasion of 90th anniversary of his birthday). 2013წ. 267-293.

B. Meparishvili. From Systemology to Systemosophy . ჟურნალი "ინტელექტი", თბილისი. 2010წ. #1(36), ISSN 1512-0333, 36-41 გვ..

ლ. ქადაგიშვილი. fsiqika iracionaluri fenomenia. saqarTvelos fsiqologTa I yrilobis masalebi. 1995წ. gv. 67-69.

ლ. ქადაგიშვილი. fsiqikuri procesebis dualizmi. mecniereba da teqnologiebi. 2006წ. Jur. #10-12, gv. 18-22..

ლ. ქადაგიშვილი. fsiqikuri procesebis ZiriTadi maxasiaTeblebi. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #10-12.

M. Berezhiani, T. Aladashvili, B. Ckhaidze, T. Dudauri, M. Orjonikidze, G. Partskaladze, V. Ugrekhelidze. Fuel Cell Power from Biogas. Georgian Engineering News. 2004წ. 2004, No 4. pp. 57-61..

Z. Gasitashvili, A. Prangishvili. FUEL FROM MSW AND WATER. ჟურნალი ”ენერგია”, №1(73), . 2015წ. .

G. Berikelashvili. Fully Linearized Difference Scheme for Generalized Rosenau Equation.. International Workshop QUALITDE–2016 . 2016წ. (2016): pp. 45-46..

L. Kadagishvili. Functional dependence of the phychic phenimena. georgian engineering new’s. 2015წ. №3, 29-32..

ლ. ქადაგიშვილი. Functional Representation of the flow of consciousness. Georgian engineering News. 2011წ. №2, Tbilisi, pp. 67-70. .

Ts. Tsanava, V. Kokilashvili, M. Gabidzashvili. Fundamental Inequalities for Trigonometric Polynomials in New Function Spaces and Applications. bulletin of Georgian National Academy of Scineces. 2017წ. vol. 11, no. 1,7-11.

გ. ცერცვაძე. Fuzzy Analysis (Image Construction) of the Language Structure on a Finite Set of Insufficient Data.. Journal of Quantitative /linguistics. 2004წ. vol. 11, N1-2.

გ. ცერცვაძე. Fuzzy Models of Language Structures.. Transactions of Fuzzy Systems. 2002წ. vol. 10, N4.

ნ. ბერაია. G- და Q-ოპტიმალური მეორე რიგის სიმეტრიული ცენტრალური კომპოზიციური გეგმების სინთეზი კვადრატებსა და კუბებზე. საზოგადოების განვითარების ფონდი "ინტელექტი". 2003წ. 2(16), გვ. 59-62.

J. Peradze, Z. Kalichava. Galerkin approximation of the solution of a nonlinear beam equation. Rep.Enlarged Sess. Semin. I. Vekua Inst.Appl. Math.,Tbilisi. 2017წ. 4pp (submitted).