სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

სურმავა ა., კვარაცხელია დ., კუხალაშვილი ვ.. შავ ზღვაში ჰიდროთერმოდინამიკური და ზოგიერთი ეკოლოგიური პროცესის მათემატიკური მოდელირება. . საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობის მოხსენებათა თეზისები. 14-16 ნოემბერი, 2005.. 2005წ. 2005, გვ. 76..

ზ. ხვედელიძე, ნ.ზოტიკიშვილი, ე. თაგვაძე. შავი ზღვის და ოროგრაფიის როლი დასავლეთ საქარველოს რეგიონზე კლიმატური და ეკოლოგიური თავისებურებების დინამიკაში. ქესჟ "ფიზიკა". 2019წ. N 1(21) გვ.36-45.

ზ. ხვედელიძე, ზოტიკიშვილი ნ., თაგვაძრ ე.. შავი ზღვის და ოროგრაფიის როლი დასავლეთ საქარველოს რეგიონზე კლიმატური და ეკოლოგიური თავისებურებების დინამიკაში. ქესჟ "ფიზიკა". 2019წ. N 1(21) გვ,36-45..

ზ. ხვედელიძე, ნ. ზოტიკიშვილი, ე. თაგვაძე. შავი ზღვის და ოროგრაფიის როლი დასავლეთ საქარველოს რეგიონზე კლიმატური და ეკოლოგიური თავისებურებების დინამიკაში. ქესჟ "ფიზიკა". 2019წ. N 1(21) გვ, 35-45.

ზ. ხვედელიძე. შავი ზღვის და ოროგრაფიის როლი დასავლეთ საქარველოს რეგიონზე კლიმატური და ეკოლოგიური თავისებურებების დინამიკაში. ქესჟ "ფიზიკა:. 2019წ. N 1(21).

ზ. ციხელაშვილი, თ.გველესიანი, ნ.ჩხეიძე, ი.მოდებაძე. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ტერიტორიული მდინარეების წყლის დაბინძურების ხარისხის მონიტორინგი-კონტროლის ექსპერტული სისტემისა და ოპერატიული მართვის ერთიანი ცენტრის შექმნის შესახებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge,3(22), გვ.5. თბილისი. 2011წ. .

თ. გველესიანი, ფრანგიშვილი ა. ციხელაშვილი ზ.. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ტერიტორიული მდინარეების წყლის დაბინძურების ხარისხის შეფასება-პროგნოზირების ერთიანი მონიტორინგის სისტემის შექმნისა და ეკოლოგიურ-პრევენტული ღონისძიებების შემუშავების შესახებ . მშენებლობა. 2010წ. #1(16). (ISSN 1512-3936) #1(16). .

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. გველესიანი. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ტერიტორიული მდინარეების წყლის დაბინძურების ხარისხის შეფასება-პროგნოზირების ერთიანი მონიტორინგის სისტემის შექმნისა და ეკოლოგიურ-პრევენციული ღონისძიებების შემუშავების შესახებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა",http://www.sheneba.ge №1(16), 4 გვ.. თბილისი. 2010წ. .

თ. გველესიანი, ციხელაშვილი ზ. ჩხეიძე ნ. მოდებაძე ი.. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ძირითადი ტერიტორიული მდინარეების წყლის დაბინძურების ხარისხის მონიტორინგი-კონტროლის ექსპერტუ-ლი სისტემისა და ოპერაციული მართვის ერთიანი ცენტრის შექმნის შესახებ. მშენებლობა. 2011წ. #3(22). (ISSN 1512-3936) .

გ. ვარშალომიძე, მ. ჯიბლაძე, ი. შარაბიძე. შავი ზღვის გოგირდწყალბადის პრობლემები . საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. #29, გვ. 88–102.

ზ. ხვედელიძე, ნ.ზოტიკიშვილი, ე.თაგვაძე. შავი ზღვის და ოროგრაფიის როლი დასავლეთ საქართველოს რეგიონზე კლიმატური და ეკოლოგიური თავისებურებების დინამიკაში.. ქესჟ "ფიზიკა". 2019წ. No 1(21) გვ.36-45.

ზ. ხვედელიძე. შავი ზღვის და ოროგრაფიის როლი დასავლეთ საქართველოს რეგიონზე კლიმატური და ეკოლოგიური თავისებურებების დინამიკაში. ქესჟ "ფიზიკა". 2019წ. N 1(21) გვ 36-45..

ზ. ხვედელიძე, ნ. ზოტიკიშვილი,,ე. თაგვაძე. შავი ზღვის და ოროგრაფიის როლი დასავლეთ საქართველოს რეგიონზე კლიმატური და ეკოლოგიური თავისებურებების დინამიკაში. ქესჟ "ფიზიკა". 2019წ. N1(21) გვ.36-45.

ე. შუბლაძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე,. შავი ზღვის დაბინძურების ცვლილებების ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. ტ.116, გვ.97-100.

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, მ.არაბიძე, ე.შუბლაძე. შავი ზღვის დაბინძურების ცვლილებების ზოგიერთი ასპექტი (2000-2008). ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2011წ. ტ.116, თბილისი.

ნ. იმნაძე, დ.ნაკანი, დ.ჩანქსელიანი. შავი ზღვის დაცვის ბუქარესტის კონვენცია . რადიოეკოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 2010წ. ტ.VII , გვ. 137-142.

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე, გ.ვაშალომიძე, ი. შარაბიძე. შავი ზღვის ეკოლოგიური და ენერგეტიკული პრობლემები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2014წ. .

მ. ჯიბლაძე, გ. ვაშალომიძე, ი. შარაბიძე. შავი ზღვის ეკოლოგიური და ენერგეტიკული პრობლემები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2014წ. .

გ. გავარდაშვილი, რ. დიაკონიძე,, ე. შენგელია,, გ. ჩახაია,, ლ. წულუკიძე,, თ. სუპატაშვილი,, ზ. ვარაზაშვილი. შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი ,. 2015წ. ,სტუ” გამომცემლობა,4 გვ. თბილისი .

რ. დიაკონიძე. შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოს ტეროტორიული წყლების მაგალითზე. . . 2015წ. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, #4, გვ. 78-80..