სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე. შალვა ფხაკაძის აღნიშვნათა თეორია და სხვადასხვა ბუნებრივი ენების წარმოქმნის ქართული თეორია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. V, (ინგლისურად), 48-49.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. ბოლქვაძე, ნ. მგელაძე, რ. ჩაგუნავა. შალვა ცინცაძის პირველი სამეცნიერო პუბლიკაციები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2008წ. ტ. 8, #3, გვ.310-311.

ნ. ბოლქვაძე, მ. ცინცაძე; გ. ცინცაძე; თ. ედილაშვილი. შალვა ცინცაძის პირველი სამეცნიერო პუბლიკაციები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ. 8 ; 3 გვ: 310–313.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი, null. შალის ქსოვილები ძველ საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის ისტორიის, პოლიტოლოგიისა და საერთაშორისო დეპარტამენტის სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. N19. 94-100გვ..

მ. მშვილდაძე, თ. ჭეიშვილი, ს.გაგოშიძე. შამოტისა და კვარცის ქვიშის ფხვნილების შემაკავშირებლად ხსნადი მინის გამოყენების შესაძლებლობები. ჟურნალი ”კერამიკა”. 2006წ. №1; 3გვ..

ვ. ზვიადაური, მიქელაძე გელა, უფლისაშვილი გიორგი, თუმანიშვილი იოსები. შასაძლო ცდომილებები ვიბრაციულ სატრანსპორტო მანქანებში და მათი გავლენა მუშა პროცესებზე. . საერთაშ. სამეცნ. ჟურნ. „ინტელექტუალი’. , . 2008წ. # 7, გ. 76–80. ISSN 1512–2530..

ლ. ტაბატაძე, სიდამონიძე ნ., თათარიშვილი მ.. შაქრების წრმოებულების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. 8(2), 135-139.

ე. კაკაბაძე. შაქრის ჭარხლის გადამუშავების პროცესში კოპტონის ნაწნეხი წყლის გაწმენდის და შაქრის სიროფის გაწმენდა–კონცენტრირების მემბრანული დანადგარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. vol.11. N.2. 2011 196-199 .

მ. ქიტოშვილი, მ.ავალიანი. შახტებსა და მაღაროებში შრომის დაცვის ფსიქოფიზიოლოგიური ასპექტები. ჟურნალი ``მეცნიერება და ტექნოლოგიები`` საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2009წ. #7-9, გვ.123-126.

მ. პაპაშვილი. შეასრულა თუ არა ნიკიფორე ირბახმა ვატიკანის დავალება საქართველოში. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2008წ. №16, გვ.49-52.

მ. პაპაშვილი. შეასრულა თუ არა ნიკიფორე ირბახმა ვატიკანის დავალება საქართველოში. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2008წ. №16, გვ.49-52.

ე. მისაბიშვილი, თ. გოგიჩაძე, გ. გოგიჩაძე. შებრუნებული კორელაცია კანცეროგენობასა და ფუზოგენობას შორის ოლეინის ცხიმოვანი მჟავას მაგალითზე _ ჰიპოთეზა.. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. სერ. ბიოლ. A. 2005წ. ტ. 31, #4, გვ. 503-505..

გ. კოტრიკაძე, null, ვალერიანი კეკელია, ეკატერინე როჭიკაშვილი. შებრუნებული მატრიცის მეთოდით დაშიფრული ინფორმაციის დაბალი მედეგობა. თბ. დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი, IX ტომი,. 2013წ. გვ.64-68..

გ. კოტრიკაძე, 4 კურსის სტ. ქ.ცომაია. შებრუნებული მატრიცის მეთოდის დაბალი მედეგობა და მისი გაშიფვრის გზები. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, . 2014წ. №2(18), .

ქ. ცომაია. შებრუნებული მატრიცული მეთოდების დაბალი მედეგობა და მისი გაშიფვრის გზები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2014წ. N2 (18).

ვ. ხრუსტალი. შეგებებული საკასაციო საჩივარი. ჟურნალი "სამართალი,". 2001წ. # 8, 3 გვერდი,.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. შედარებით-ეკონომიკური მეთოდი ეკონომიკის ისტორიასა და ეკონომიკური აზრის ისტორიაში. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #6 2014 წ. გვ. 111-116.

თ. აბრალავა, მ. დანელია. შედარებითი ანალიზის (კომპარატივისტიკის) პარამეტრები და ახალ მაცვენებელთა სისტემა: მიდგომები და დინამიკა. საქართველოს ეკონომიკა . 2008წ. 4 (125) თბილისი, გვ.50-55.

ე. ბარათაშვილი, ლაშა ბულია. შედარებითი ანალიზის როლი გარდამავალი ეკონომიკის შესწავლაში. . ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" თბილისი. 0.5 ნ.თ.. 2008წ. #1-2.

მ. გაბუნია. შედარებითი და კლინიკური კრიმინოლოგია . ინტელექტუალი. 2009წ. №11 გვ.109-114.