სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე, გ.ვაშალომიძე, ი. შარაბიძე. შავი ზღვის ეკოლოგიური და ენერგეტიკული პრობლემები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2014წ. .

მ. ჯიბლაძე, გ. ვაშალომიძე, ი. შარაბიძე. შავი ზღვის ეკოლოგიური და ენერგეტიკული პრობლემები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2014წ. .

გ. გავარდაშვილი, რ. დიაკონიძე,, ე. შენგელია,, გ. ჩახაია,, ლ. წულუკიძე,, თ. სუპატაშვილი,, ზ. ვარაზაშვილი. შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი ,. 2015წ. ,სტუ” გამომცემლობა,4 გვ. თბილისი .

რ. დიაკონიძე. შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოს ტეროტორიული წყლების მაგალითზე. . . 2015წ. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, #4, გვ. 78-80..

ა. სურმავა, მიშველაძე ბ.ა. , დავითაშვილი თ.. შავი ზღვის სანაპირო ზო¬ლში მდებარე ჰიპოთეტური წყაროდან ამოფრქვეული პასიური დამაბინძურე¬ბე¬ლი ნივთიერების ატმოსფეროში გავრცელების რიცხვითი მოდელირება.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2010წ. ტ. 104, 2010..

გ. იაშვილი, გ. იაშვილი, ჩანტლაძე ზ.. შავი ზღვის სანაპირო ზონის საინჟინრო გეოეკოლოგიური პირობების ცვლილებების პროგნოზი გეოლოგიური გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. #17.

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, ჩანტლაძე ზ.. შავი ზღვის სანაპირო ზონის საინჟინრო გეოეკოლოგიური პირობების ცვლილებების პროგნოზი გეოლოგიური გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული XVII,თბილისი,. 2009წ. გვ.3-7.

გ. იაშვილი, იაშვილი თ.. შავი ზღვის სანაპირო ზონის ფოთი-სუფსის უბნის თანამედროვე საინჟინრო გეოეკოლოგიური პირობები. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი. 2007წ. #16, 4გვ..

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი. შავი ზღვის სანაპირო ზონის ფოთი-სუფსის უბნის თანამედროვე საინჟინრო გეოეკოლოგიური პირობები.. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ,XVI, თბილისი,. 2007წ. გვ.219-225.

ლ. შენგელია, გიორგი კორძახია, გენადი თვაური, მარიკა ტატიშვილი, ირინე მკურნალიძე. შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების პერსპექტივები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. ტ. 114, გვ. 161-164, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

გენადი თვაური, მარიკა ტატიშვილი, ირინე მკურნალიძე. შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების პერსპექტივები. საქართველო, თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. №114, გვ. 161-164.

გიორგი კორძახია , გენადი თვაური, მარიკა ტატიშვილი, ირინე მკურნალიძე. შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების პერსპექტივები. საქართველო, თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. №114, გვ. 161-164.

ი. მკურნალიძე. შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების პერსპექტივები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2010წ. ტომი 114, გვ. 159-162.

მ. ტატიშვილი, გ.კორძახია, გ.თვაური, ი.მკურნალიძე. შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისთვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების პერსპექტივები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #114,159-162.

გ. დოხნაძე, სალუქვაძე . შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიის შელფზე მდინარეთა მყარი მასალის აკუმულაცია, ზღვის დინებები და სანაპირო ზოლზე მათი გავლენის შესწავლა დისტანციური მეთოდებით.. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სსიპ კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 0წ. 2009, გვ.გვ.336-339.

ე. ბუხრაშვილი. შავი ზღვის სინერგია და რეგიონალური არჩევანის პრობლემები. `საისტორიო ვერტიკალები~. 2017წ. #37, თბილისი, 2017.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა. შავი ზღვის ტერმინალის სანაოსნო არხის ზეგავლენა მდ. ხობისწყლის შესართავის ჰიდროქიმიაზე. ჟურნალი "ინტელექტუალი", #2, გვ. 50-55. 2006წ. ISSN 1512-2530.

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე. შავი ზღვის ტერმინალის სანაოსნო არხის ზეგავლენა მდ. ხობისწყლის შესართავის ჰიდროქიმიაზე. ჟურნალი "ინტელექტუალი", #2, გვ. 50-55. 2006წ. ISSN 1512-2530.

გ. ომსარაშვილი. შავი ზღვის შელფური სანაპირო ფერდობის ბიოგამაგარების მეთოდები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2015წ. 1(718) გვ.50-58.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, ჟ. მამასახლისი. შავი ზღვისა და საქართველოს ზღვისპირეთის ეკოლოგიური პრობლემები გლობალური დათბობის ფონზე. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2008წ. ტომი I, #2 (43). თბილისი, გვ. 80-84.