სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ქიტოშვილი, მ.ავალიანი. შახტებსა და მაღაროებში შრომის დაცვის ფსიქოფიზიოლოგიური ასპექტები. ჟურნალი ``მეცნიერება და ტექნოლოგიები`` საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2009წ. #7-9, გვ.123-126.

მ. პაპაშვილი. შეასრულა თუ არა ნიკიფორე ირბახმა ვატიკანის დავალება საქართველოში. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2008წ. №16, გვ.49-52.

მ. პაპაშვილი. შეასრულა თუ არა ნიკიფორე ირბახმა ვატიკანის დავალება საქართველოში. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2008წ. №16, გვ.49-52.

ე. მისაბიშვილი, თ. გოგიჩაძე, გ. გოგიჩაძე. შებრუნებული კორელაცია კანცეროგენობასა და ფუზოგენობას შორის ოლეინის ცხიმოვანი მჟავას მაგალითზე _ ჰიპოთეზა.. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. სერ. ბიოლ. A. 2005წ. ტ. 31, #4, გვ. 503-505..

გ. კოტრიკაძე, null, ვალერიანი კეკელია, ეკატერინე როჭიკაშვილი. შებრუნებული მატრიცის მეთოდით დაშიფრული ინფორმაციის დაბალი მედეგობა. თბ. დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი, IX ტომი,. 2013წ. გვ.64-68..

გ. კოტრიკაძე, 4 კურსის სტ. ქ.ცომაია. შებრუნებული მატრიცის მეთოდის დაბალი მედეგობა და მისი გაშიფვრის გზები. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, . 2014წ. №2(18), .

ქ. ცომაია. შებრუნებული მატრიცული მეთოდების დაბალი მედეგობა და მისი გაშიფვრის გზები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2014წ. N2 (18).

ვ. ხრუსტალი. შეგებებული საკასაციო საჩივარი. ჟურნალი "სამართალი,". 2001წ. # 8, 3 გვერდი,.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. შედარებით-ეკონომიკური მეთოდი ეკონომიკის ისტორიასა და ეკონომიკური აზრის ისტორიაში. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #6 2014 წ. გვ. 111-116.

თ. აბრალავა, მ. დანელია. შედარებითი ანალიზის (კომპარატივისტიკის) პარამეტრები და ახალ მაცვენებელთა სისტემა: მიდგომები და დინამიკა. საქართველოს ეკონომიკა . 2008წ. 4 (125) თბილისი, გვ.50-55.

ე. ბარათაშვილი, ლაშა ბულია. შედარებითი ანალიზის როლი გარდამავალი ეკონომიკის შესწავლაში. . ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" თბილისი. 0.5 ნ.თ.. 2008წ. #1-2.

მ. გაბუნია. შედარებითი და კლინიკური კრიმინოლოგია . ინტელექტუალი. 2009წ. №11 გვ.109-114.

ე. ბარათაშვილი. შედარებითი მენეჯმენტი თანამედროვე ბიზნესის მართვაში. ჟურნალი ,,ახალი ეკონომიკა’’. 2013წ. #2, 2013 .

ა. ბოლქვაძე, ე. ბარათაშვილი. შედარებითი მენეჯმენტი თანამედროვე ბიზნესის მართვაში. . 0წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, ლ.კაკულია. შედარებითი მენეჯმენტის ობიექტიური აუცილებლობის საკითხისათვის. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2013წ.. 0წ. ,N6,13.

ო. ქოჩორაძე, ელისო ცირეკიძე. შედარებითი მსოფლიო პოლიტიკა და თანამედროვეობა (შედარებითი პოლიტიკის განვითარების ძირითადი ეტაპები).. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2013წ. 2013, N1 (25). – 121 გვ. (გვ. 5-17)..

ბ. გვასალია, ზ. კაპანაძე. შედგენილი ოპტიმალური კოჭები მშენებლობაში. სტუ, "შრომები". 2012წ. 3(485), გვ. 25-29.

ნ. ბერიშვილი, ი.მშვენიეაძე, ხ.გორჯოლაძე. შედგენილი შედუღებული კოჭის ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის კრიტიკული ანალიზი. სტუ-ს შრომები . 2008წ. № 1 (407).

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. შედგენილი ცილინდრის პლასტიკური დეფორმაციები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. შედგენილი ცილინდრის პლასტიკური დეფორმაციები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10)..