სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. დანელია, მ. თოფურია გ. მელიქიძე. შეზის კოეფიციენტის და საშუალო სიჩქარეების დადგენა კალაპოტური და ჭალური ნაკადების ურთიერთქმედების შემთხვევაში . მშენებლობა სამეცნიერო -ტექნიკური ჟურნალი თბილისი. 2009წ. #1(12) გვ. 72-78.

ი. მამალაძე, თ. აბუაშვილი. შეთანხმებათა მრავალფეროვნება განვითარებულ საბაზრო ეკონომიკაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. №6; 122-126 გვ.

ზ. შანავა. შეიარაღებული ძალების დაგეგმვის, პროგრამირებისა და ბიუჯეტირების სისტემის მართვის პროცესები. სამეცნიერო ჟურნალი „სამხედო თეორია“. 2010წ. # 2.

თ. ნუცუბიძე. შეიცან თავი შენი. „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2012წ. N2(22), გვ. 25--28.

ნ. ოვსიანიკოვა. შეიძლება თუ არა თანამდებობის პირმა მიიღოს საჩუქარი . ბიზნესი და კანონმდებლობა, სპეცგამოცემა - ბუღალტრული კონსულტატი . 2005წ. #1, გვ.73-74..

ნ. ოვსიანიკოვა. შეიძლება თუ არა თანამდებობის პირმა მიიღოს საჩუქარი. . ბიზნესი და კანონმდებლობა, სპეცგამოცემა ბუღალტრული კონსულტატი . 2005წ. #1, გვ.73-74..

თ. ლომინაძე, ნ. ლომინაძე. შეკვეთების ოპტიმალური პროტფელის შედგენის ამოცანა რესურსებზე არამკაცრი შეზღუდვების პირობებში . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, №2(7), გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

თ. ლომინაძე, ნ. ლომინაძე. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანა რამდენიმე საწარმოო უბნის შემთხვევაში . ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერება და ტელეკომუნიკაცია, რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი, N1(24). 2010წ. .

თ. ლომინაძე. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის პრობლემების ინსტიტუტი (ქ. მოსკოვი), სამეცნიერო შრომები. 1996წ. .

გ. ნაცვლიშვილი, დოღონაძე ი.. შეკიდული ჭერის მრავალფუნქციური აკუსტიკური ელემენტები. საქართველოს ქალაქების განვითარება და რეკონსტრუქცია ISSN 0201-1469. 1990წ. № 12, 108 გვ..

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე გ. ქავთარია ი. ხმელიძე. შეკუმშულ – გაღუნული ხის ელემენტების გაანგარიშების წინაპირობები სხვადასხვა ტიპის არაწრფივი დამოკიდებულებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2012წ. №4(27).

თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, გ.ქავთარია, ი.ხმელიძე. შეკუმშულ-გაღუნული ხის ელემენტების გაანგარიშების წინაპირობები სხვადასხვა ტიპის არაწრფივი დამოკიდებულებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N4(27) გვ:34-41 2012.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყიოძე, რ.გიორგობიანი, მ.მუხიგულაშვილი. შეკუმშული ღეროების განივკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მიხედვით. სამეცნიერო-ექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. № 2 (13).

რ. გიორგობიანი, რ.ჭყოიძე, მ.მუხიგულაშვილი, ნ.ბერიშვილი. შეკუმშული ღეროების განივკვეთის ზომებისგანსაძღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მიხედვით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. № 2 (13).

დ.ბედუკაძე, ა.ჯავახიშვილი, დ.სტურუა. შეკუმშული ღეროების განიკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მეთოდით. საერთაშორისო- სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, რ.ჭყოიძე, დ.ბედუკაძე, ა.ჯავახიშვილი, დ.სტურუა. შეკუმშული ღეროების განიკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მეთოდით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. №2(13)..

თ. ხმელიძე, გ.ქავთარია. შეკუმშულ–გაღუნული მთლიანკედლიანი ხის ელემენტების მდგრადობის საკითხი. სამეცნიერ–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2010წ. N 4(19) გვ.83-86.2010.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი. შემამოკლებელი გამოსახულებების ლინგვისტური კლასიფიკაცია ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2013წ. VI, (ქართულად), 148-149.

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა . სტუ. 2010წ. #2(11).

ი. ჩხეიძე, ლალი ტოკაძე, ომარ ტომარაძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები”, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. ISSN 1512-3979, №1(10), 2011, გვ. 271-274.