სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ტურძელაძე, გ. გვინჩიძე, ჯ. ესაიაშვილი, ნ. ერემაძე, მ. აბაზაძე. შემოთავაზებული ΘC, φk, β, ύ, m, kθ დამოკიდებულების პარამეტრთა სპექტრის განსაზღვრა B15 – B60 კლასების ბეტონებისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ №1(77) 2016. 2016წ. .

მ. ტურძელაძე, გ. გვინჩიძე, ჯ. ესაიაშვილი, ნ. ერემაძე, მ. აბაზაძე. შემოთავაზებული σ-ε დამოკიდებულების ტრანსფორმაციები მემკვიდრეობის თეორიის (დრეკადმცოცავი ტანის თეორიის) დრეკადი მემკვიდრეობის დაძველების პროცესების შესაბამისად. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ №1(77) 2016. 2016წ. .

ე. კავთიძე. შემოსავლები და მოსახლეობის ცხოვრების დონე. ახალი ეკონომისტი. 2010წ. #3, 2010.

ე. კავთიძე. შემოსავლები და მოსახლეობის ცხოვრების დონე. სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. #6, 2009.

მ. ბერუაშვილი. შემოსავლების განაწილების კანონზომიერებანი სრულყოფილი და არასრულყოფილი კონკურენციის პირობებში. სტუ, შრომების კრებული. 2017წ. #1, 313-318 გვ.

ჯ. კანკაძე, გ.ჭირაღიანი. შემოსავლების ზრდის აუცილებლობა და მისი ხელშემწყობი ფაქტორები რკინიგზის ტრანსპორტზე. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები#2; გვ.307-312.

ჯ. ჯანჯღავა. შემოსავლების ფორმირებისა და რეგულირების სახელმწიფო მექანიზმი. ჟ. ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. ტომი 1, გვ. 501-508.

შ. ნაცვლიშვილი. შემოსავლებისა და სოციალური პოლიტიკის მიზანთა წინააღმდეგობრივი იერარქია. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“, თბ., 2008 . 0წ. N7-8 (თანაავტორი).

შ. ნაცვლიშვილი. შემოსავლებისა და სოციალური პოლიტიკის პრობლემები და რეზერვები. ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, თბ., 2008, N5. 0წ. .

ე. კავთიძე. შემოსავლებისა და ცხოვრების დონე და მათი გავლენა შრომის მიწოდებაზე. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. #4, 2012.

ნ. მაისურაძე. შემოქმედება, როგორც ადამიანის სინგულარული თვისება(სამართლებრივი მეცნიერების ანალიზი.). საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი". თბ.,2009. 2009წ. .

თ. აბუაშვილი, გ. ჯოლია. შემოქმედების ეკონომიკის წარმოშობისა და განვითარების მიზეზები. საერთაშორისო კონფერენცია ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”, . 2014წ. N3, 5 გვ.,.

ნ. შენგელია. შემოქმედი ადამიანი-თვითმზარდი ღირებულება. . 0წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. შემოქმედი ადამიანი-თვითმზარდი ღირებულება. ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი” . 2016წ. 4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. შემოქმედი ადამიანი-თვითმზარდი ღირებულება. . ჟურნ. ””ბიზნეს-ინჟინერინგი” . 2016წ. 4.

ზ. საბაშვილი, ზ. მჭედლიშვილი, გ. ბაღდავაძე, ლ. თედიაშვილი. შემსრულებელი მექანიზმის წრფივი მექანიკური მახასიათებლების მქონე და დრეკადი ლილვის შემცველი სამანქანო აგრეგატის დინამიკა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. N2(39). გვ.39-44.

ლ. თედიაშვილი. შემსრულებელი მექანიზმის წრფივი მქანიკური მახასითებლის მქონე და დრეკადი ლილვის შემცველი სამანქანო აგრეკატის დინამიკა. . 2017წ. .

ზ. გედენიძე, ნ. კოხრეიძე, ი. ჯანაშვილი. შემსუბუქებული კონსტრუქციის გრავიტაციული კაშხლის საძირკვლის ფილის სიმტკიცეზე გაანგარიშება. ჟურნალი ენერგია. 2004წ. N1 (29) 2004; გვ.61-66.