სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, გ.ქავთარია, ი.ხმელიძე. შეკუმშულ-გაღუნული ხის ელემენტების გაანგარიშების წინაპირობები სხვადასხვა ტიპის არაწრფივი დამოკიდებულებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N4(27) გვ:34-41 2012.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყიოძე, რ.გიორგობიანი, მ.მუხიგულაშვილი. შეკუმშული ღეროების განივკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მიხედვით. სამეცნიერო-ექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. № 2 (13).

რ. გიორგობიანი, რ.ჭყოიძე, მ.მუხიგულაშვილი, ნ.ბერიშვილი. შეკუმშული ღეროების განივკვეთის ზომებისგანსაძღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მიხედვით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. № 2 (13).

დ.ბედუკაძე, ა.ჯავახიშვილი, დ.სტურუა. შეკუმშული ღეროების განიკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მეთოდით. საერთაშორისო- სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, რ.ჭყოიძე, დ.ბედუკაძე, ა.ჯავახიშვილი, დ.სტურუა. შეკუმშული ღეროების განიკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მეთოდით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. №2(13)..

თ. ხმელიძე, გ.ქავთარია. შეკუმშულ–გაღუნული მთლიანკედლიანი ხის ელემენტების მდგრადობის საკითხი. სამეცნიერ–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2010წ. N 4(19) გვ.83-86.2010.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი. შემამოკლებელი გამოსახულებების ლინგვისტური კლასიფიკაცია ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2013წ. VI, (ქართულად), 148-149.

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა . სტუ. 2010წ. #2(11).

ი. ჩხეიძე, ლალი ტოკაძე, ომარ ტომარაძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები”, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. ISSN 1512-3979, №1(10), 2011, გვ. 271-274.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მაია. შემკვრელების გავლენის შესწავლა მაღალცეცხლგამძლე დოლომიტ-სერპენტინიტური კლინკერის ფიზიკურ-ტექნიკურ თვისებებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2014წ. # 1 (31),, gv. 42-45.

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. შემკვრელების გავლენის შესწავლა მაღალცეცხლგამძლე დოლომიტსერპენტინიტური კლინკერის ფიზიკურ-ტექნიკურ თვისებებზე. საქართველოს კერამი-კოსთა ასოციაციის ჟურ-ნალი „კერამიკა“. 2014წ. VOL. 1 (31),, გვ. 42-45.

მ. ტურძელაძე, გ. გვინჩიძე, ჯ. ესაიაშვილი, ნ. ერემაძე, მ. აბაზაძე. შემოთავაზებული ΘC, φk, β, ύ, m, kθ დამოკიდებულების პარამეტრთა სპექტრის განსაზღვრა B15 – B60 კლასების ბეტონებისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ №1(77) 2016. 2016წ. .

მ. ტურძელაძე, გ. გვინჩიძე, ჯ. ესაიაშვილი, ნ. ერემაძე, მ. აბაზაძე. შემოთავაზებული σ-ε დამოკიდებულების ტრანსფორმაციები მემკვიდრეობის თეორიის (დრეკადმცოცავი ტანის თეორიის) დრეკადი მემკვიდრეობის დაძველების პროცესების შესაბამისად. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ №1(77) 2016. 2016წ. .

ე. კავთიძე. შემოსავლები და მოსახლეობის ცხოვრების დონე. ახალი ეკონომისტი. 2010წ. #3, 2010.

ე. კავთიძე. შემოსავლები და მოსახლეობის ცხოვრების დონე. სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. #6, 2009.

მ. ბერუაშვილი. შემოსავლების განაწილების კანონზომიერებანი სრულყოფილი და არასრულყოფილი კონკურენციის პირობებში. სტუ, შრომების კრებული. 2017წ. #1, 313-318 გვ.

ჯ. კანკაძე, გ.ჭირაღიანი. შემოსავლების ზრდის აუცილებლობა და მისი ხელშემწყობი ფაქტორები რკინიგზის ტრანსპორტზე. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები#2; გვ.307-312.

ჯ. ჯანჯღავა. შემოსავლების ფორმირებისა და რეგულირების სახელმწიფო მექანიზმი. ჟ. ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. ტომი 1, გვ. 501-508.

შ. ნაცვლიშვილი. შემოსავლებისა და სოციალური პოლიტიკის მიზანთა წინააღმდეგობრივი იერარქია. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“, თბ., 2008 . 0წ. N7-8 (თანაავტორი).

შ. ნაცვლიშვილი. შემოსავლებისა და სოციალური პოლიტიკის პრობლემები და რეზერვები. ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, თბ., 2008, N5. 0წ. .