სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ომსარაშვილი, არჩილ სახვაძე. შევსებულ წყალსაცავში მეწყრული მასივის შეჭრის სიჩქარის განსაზღვრა (წყალსაცავი მდ. ლაკბეზე). საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებუ- ლი. 2010წ. ტომი 3, No 4, გვ.(53).

ზ. დანელია, მ. თოფურია გ. მელიქიძე. შეზის კოეფიციენტის და საშუალო სიჩქარეების დადგენა კალაპოტური და ჭალური ნაკადების ურთიერთქმედების შემთხვევაში . მშენებლობა სამეცნიერო -ტექნიკური ჟურნალი თბილისი. 2009წ. #1(12) გვ. 72-78.

ი. მამალაძე, თ. აბუაშვილი. შეთანხმებათა მრავალფეროვნება განვითარებულ საბაზრო ეკონომიკაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. №6; 122-126 გვ.

ზ. შანავა. შეიარაღებული ძალების დაგეგმვის, პროგრამირებისა და ბიუჯეტირების სისტემის მართვის პროცესები. სამეცნიერო ჟურნალი „სამხედო თეორია“. 2010წ. # 2.

თ. ნუცუბიძე. შეიცან თავი შენი. „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2012წ. N2(22), გვ. 25--28.

ნ. ოვსიანიკოვა. შეიძლება თუ არა თანამდებობის პირმა მიიღოს საჩუქარი . ბიზნესი და კანონმდებლობა, სპეცგამოცემა - ბუღალტრული კონსულტატი . 2005წ. #1, გვ.73-74..

ნ. ოვსიანიკოვა. შეიძლება თუ არა თანამდებობის პირმა მიიღოს საჩუქარი. . ბიზნესი და კანონმდებლობა, სპეცგამოცემა ბუღალტრული კონსულტატი . 2005წ. #1, გვ.73-74..

თ. ლომინაძე, ნ. ლომინაძე. შეკვეთების ოპტიმალური პროტფელის შედგენის ამოცანა რესურსებზე არამკაცრი შეზღუდვების პირობებში . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, №2(7), გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

თ. ლომინაძე, ნ. ლომინაძე. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანა რამდენიმე საწარმოო უბნის შემთხვევაში . ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერება და ტელეკომუნიკაცია, რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი, N1(24). 2010წ. .

თ. ლომინაძე. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის პრობლემების ინსტიტუტი (ქ. მოსკოვი), სამეცნიერო შრომები. 1996წ. .

ა. ცაკიაშვილი. შეკიდულ სართულიანი შენობები. 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 11, თბილისი.

გ. ნაცვლიშვილი, დოღონაძე ი.. შეკიდული ჭერის მრავალფუნქციური აკუსტიკური ელემენტები. საქართველოს ქალაქების განვითარება და რეკონსტრუქცია ISSN 0201-1469. 1990წ. № 12, 108 გვ..

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე გ. ქავთარია ი. ხმელიძე. შეკუმშულ – გაღუნული ხის ელემენტების გაანგარიშების წინაპირობები სხვადასხვა ტიპის არაწრფივი დამოკიდებულებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2012წ. №4(27).

თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, გ.ქავთარია, ი.ხმელიძე. შეკუმშულ-გაღუნული ხის ელემენტების გაანგარიშების წინაპირობები სხვადასხვა ტიპის არაწრფივი დამოკიდებულებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N4(27) გვ:34-41 2012.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყიოძე, რ.გიორგობიანი, მ.მუხიგულაშვილი. შეკუმშული ღეროების განივკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მიხედვით. სამეცნიერო-ექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. № 2 (13).

რ. გიორგობიანი, რ.ჭყოიძე, მ.მუხიგულაშვილი, ნ.ბერიშვილი. შეკუმშული ღეროების განივკვეთის ზომებისგანსაძღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მიხედვით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. № 2 (13).

დ.ბედუკაძე, ა.ჯავახიშვილი, დ.სტურუა. შეკუმშული ღეროების განიკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მეთოდით. საერთაშორისო- სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, რ.ჭყოიძე, დ.ბედუკაძე, ა.ჯავახიშვილი, დ.სტურუა. შეკუმშული ღეროების განიკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მეთოდით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. №2(13)..

თ. ხმელიძე, გ.ქავთარია. შეკუმშულ–გაღუნული მთლიანკედლიანი ხის ელემენტების მდგრადობის საკითხი. სამეცნიერ–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2010წ. N 4(19) გვ.83-86.2010.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი. შემამოკლებელი გამოსახულებების ლინგვისტური კლასიფიკაცია ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2013წ. VI, (ქართულად), 148-149.