სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ხმელიძე, გ.ქავთარია, დ.ჯუგაშვილი. შედგენილი ხე-ლითონის სამკუთხა უირიბნო წამწის ახალი კონსტრუქციული გადაწყვეტა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. N2(29) გვ:20-26 2013.

ნ. ბერიშვილი, ი. მშვენიერაძე. შედგენილი, შედუღებული განივკვეთის ფოლადის კოჭების სიხისტის პირობების ზოგიერთი არაკორექტულობის შესახებ. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2007წ. #2(5), თბილისი, გვ. 80-83.

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი, ი. მშვენიერაძე. შედგენილი, შედუღებული განივკვეთის ფოლადის კოჭების სიხისტის პირობების ზოგიერთი არაკორექტულობის შესახებ... მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი).. 2007წ. ISSN 1512-3936, N 2(5), გვ.80–83. .

ნ. ბერიშვილი, ი. მშვენიერაძე. შედგენილი, შედუღებული კოჭის ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის კრიტიკული ანალიზი. სტუ, "შრომები". 2008წ. #1(467), თბილისი, გვ. 12-14.

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი, ი. მშვენიერაძე. შედგენილი, შედუღებული კოჭის ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის კრიტიკული ანალიზი.. შრომები (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). 2008წ. ISSN 1512-0996, N 1(467), 12–14 გვ..

ნ. ბერიშვილი, ი.მშვენიერაძე, ხ.გორჯოლაძე. შედგენილი,შედუღებული განივკვეთის ფოლადის კოჭების სიხისტის პირობების ზოგიერთი არაკორექტულობის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკრი ჟურნალი ”მშენებელი”. 2007წ. № 2 (5).

ი.მშვენიერაძე. შედგენილი,შედუღებული კოჭის ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის კრიტიკული ანალიზი. შრომები . 2008წ. ISSN 1512-0996. # 1(467). საგამომცემლო ხაზი "ტექნიკური უნივერსიტეტი".

თ. ჭეიშვილი, ნ.ჩიჯავაძე. შედგენილობის გავლენა ბორატული ფუძის სპილენძისა და მანგანუმის ოქსიდების შემცველი მინამასალების ელექტროთვისებებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2016წ. №2(36), გვ.9-13.

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა. შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირება: არსი, თავისებურებანი, მექანიზმი. ეკონომიკა, ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2011წ. #7-8, გვ,98-108.

ნ. კენჭიაშვილი, ზ. მჭედლიშვილი. შედუღების მანქანის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლების ანალიზური გამოსახვა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. ISSN 1512-0287 #3, გვ. 49-51. .

ზ. საბაშვილი, ზ. მჭედლიშვილი. შედუღების მანქანის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლების ანალიზური გამოსახვა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. N3(63) გვ. 49-52.

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, ზ.ძოძიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. შედუღების რკალის გაწყვეტისას წიდის წინაღობის გაცივების დროზე დამოკიდებულების გამოკვლევა. ჟურნ. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~. 2006წ. #16, გვ. 116-119..

მ. ლურსმანაშვილი, ძოძიშვილი ზურაბი. შედუღების რკალის გაწყვეტისას წიდის წინაღობის გაცივების დროზე დამოკიდებულების გამოკვლევა. სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. #16. თბილისი.

ნ. ბოჭორიშვილი, ზ.ძოძიშვილი, ნ.რაზმაძე, მ.ლურსმანაშვილი. შედუღების რკალის გაწყვეტისას წიდის წინაღობის გაცივების დროზე დამოკიდებულების გამოკვლევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2006წ. #6, გვ.5.

გ. ომსარაშვილი, არჩილ სახვაძე. შევსებულ წყალსაცავში მეწყრული მასივის შეჭრის სიჩქარის განსაზღვრა (წყალსაცავი მდ. ლაკბეზე). საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებუ- ლი. 2010წ. ტომი 3, No 4, გვ.(53).

ზ. დანელია, მ. თოფურია გ. მელიქიძე. შეზის კოეფიციენტის და საშუალო სიჩქარეების დადგენა კალაპოტური და ჭალური ნაკადების ურთიერთქმედების შემთხვევაში . მშენებლობა სამეცნიერო -ტექნიკური ჟურნალი თბილისი. 2009წ. #1(12) გვ. 72-78.

ი. მამალაძე, თ. აბუაშვილი. შეთანხმებათა მრავალფეროვნება განვითარებულ საბაზრო ეკონომიკაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. №6; 122-126 გვ.

ზ. შანავა. შეიარაღებული ძალების დაგეგმვის, პროგრამირებისა და ბიუჯეტირების სისტემის მართვის პროცესები. სამეცნიერო ჟურნალი „სამხედო თეორია“. 2010წ. # 2.

თ. ნუცუბიძე. შეიცან თავი შენი. „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2012წ. N2(22), გვ. 25--28.

ნ. ოვსიანიკოვა. შეიძლება თუ არა თანამდებობის პირმა მიიღოს საჩუქარი . ბიზნესი და კანონმდებლობა, სპეცგამოცემა - ბუღალტრული კონსულტატი . 2005წ. #1, გვ.73-74..