სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წიქარიშვილი, კ.ბაბილოძე, ა.წაქაძე. შენობა - ნაგებობების დეფორმაციების მონიტორინგის სისტემების დამუშავება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. # 2(21) ISSN 1512-3936.

მ. ლორთქიფანიძე, თ.ჯოჯუა, თ.თურმანიძე. შენობა ნაგებობების მომხმარებელთა უსაფთხოებისა და უფლებების დაცვის სისტემის შექმნის შესახებ. ჟურნალი ''ენერგია''.თბილისი 2007. წ. №3 (4). №2 (22)..

თ. ჯოჯუა, თ.თურმანიძე. შენობა ნაგებობების მომხმარებელთა უსაფთხოებისა და უფლებების დაცვის სისტემის შექმნის შესახებ.. ჟურნალი '' ენერგია '', თბილისი 2007 წ.. წ. №3 (4). №2 (22). ISSN 1512-0120.

რ. მახვილაძე, დანელია გ., ლაღუნდარიძე გ.. შენობა საძირკვლიდან იწყება. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., . 2006წ. №3.

მ. წიქარიშვილი, უ. ძოძუაშვილი, ნ. ტაბატძე, მ. ვარდიაშვილი. შენობა- ნაგებობების მონიტორინგის სისტემების ანალიზი. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. N3(38).გვ.117-128.

მ. წიქარიშვილი. შენობა- ნაგებობების მონიტორინგის სისტემების ანალიზი. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #3 (38) გვ.117-128.

ჯ. გიგინეიშვილი, ლ. გოგიჩაიშვილი, ო.წიწილაშვილი, თ. მაცაბერიძე. შენობა-ნაგებობათა დაპროექტება და რთულ რელიეფზე მშენებლობის პრობლემები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. №7-9, გვ.86-90.

ნ. არეშიძე, ვ. ჯაფარიძე, დ. ჯაფარიძე, ტ. გარსევანიშვილი. შენობა-ნაგებობათა დეფორმაციათა ფაქტორები და მათი გავლენა შენობის მდგრადობაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2012წ. #4(27), გვ.121-124.

ნ. არეშიძე, ვ. ჯაფარიძე. გ. არეშიძე, ტ. გარსევანიშვილი. შენობა-ნაგებობათა ნულოვანი ციკლის პროექტირებისათვის ძირითადი მოთხოვნები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2009წ. #2(13), თბილისი, გვ.50-53.

გ. ლუტიძე, არეშიძე გიორგი. შენობა-ნაგებობათა ფუძე საძირკვლების ავტომატიზირებული გაანგარიშება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. N2(5) გვ. 65-70.

ნ. არეშიძე, გ. ლუტიძე, გ. არეშიძე. შენობა-ნაგებობათა ფუძესაძირკვლების ავტომატიზებული გაანგარიშება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2007წ. #2(5), თბილისი, გვ.65-71.

ნ. მსხილაძე, შ. ბაქანიძე, ი. ჩიტაძე, ბ. სურგულაძე. შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კედლების კონსტრუქციული გადაწყვეტები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. #2(29), გვ.10.

ბ. სურგულაძე, ი.ჩიტაძე. შენობა-ნაგებობბეის შემომფარგვლელი კედლების კონსტრუქციული გადაწყვეტები. ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. N2(29)2013.

ი. მარღიშვილი, ზ. ეზუგბაია. შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ა. ეზუგბაია, ზ. ხორნაული, ი. მარღიშვილი. შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია სარესტავრაციოსამუშაოების წარმოებისას. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69, გვ.10.

ა. წაქაძე, ბოხაშვილი გელა. შენობა-ნაგებობების დეგრადაციის და რემონტის დაგეგმვის პროგნოზირება. მშენებლობა. 2014წ. №1(32), გვ. 22-26.

ა. წაქაძე, ბაბილოძე კახაბერ. შენობა-ნაგებობების დეფორმაციების მონიტორინგის სისტემების დამუშავება. მშენებლობა. 2011წ. №2(21); 7 გვ..

ქ. ქორქია. შენობა-ნაგებობების საექსპიუატაციო პირობების ანალიზი ქალაქების განაშენიანების შეზღუდულ პირობებში. "მშენებლობა". 2011წ. №2(290).

რ. ჟღენტი, გ.ლაღუნდარიძე, ი.ღარიბაშვილი. შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამშენებლო და არამრღვევი კონტროლის მეთოდები. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2008წ. #2(9),გვ.7.

ი. ღარიბაშვილი, გ.ლაღუნდარიძე, რ.ჟღენტი. შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამშენებლო და არამრღვევი კონტროლის მეთოდები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №2 (9).