სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ოვსიანიკოვა. შეიძლება თუ არა თანამდებობის პირმა მიიღოს საჩუქარი. . ბიზნესი და კანონმდებლობა, სპეცგამოცემა ბუღალტრული კონსულტატი . 2005წ. #1, გვ.73-74..

თ. ლომინაძე, ნ. ლომინაძე. შეკვეთების ოპტიმალური პროტფელის შედგენის ამოცანა რესურსებზე არამკაცრი შეზღუდვების პირობებში . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, №2(7), გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

თ. ლომინაძე, ნ. ლომინაძე. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანა რამდენიმე საწარმოო უბნის შემთხვევაში . ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერება და ტელეკომუნიკაცია, რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი, N1(24). 2010წ. .

თ. ლომინაძე. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის პრობლემების ინსტიტუტი (ქ. მოსკოვი), სამეცნიერო შრომები. 1996წ. .

ა. ცაკიაშვილი. შეკიდულ სართულიანი შენობები. 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 11, თბილისი.

გ. ნაცვლიშვილი, დოღონაძე ი.. შეკიდული ჭერის მრავალფუნქციური აკუსტიკური ელემენტები. საქართველოს ქალაქების განვითარება და რეკონსტრუქცია ISSN 0201-1469. 1990წ. № 12, 108 გვ..

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე გ. ქავთარია ი. ხმელიძე. შეკუმშულ – გაღუნული ხის ელემენტების გაანგარიშების წინაპირობები სხვადასხვა ტიპის არაწრფივი დამოკიდებულებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2012წ. №4(27).

თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, გ.ქავთარია, ი.ხმელიძე. შეკუმშულ-გაღუნული ხის ელემენტების გაანგარიშების წინაპირობები სხვადასხვა ტიპის არაწრფივი დამოკიდებულებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N4(27) გვ:34-41 2012.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყიოძე, რ.გიორგობიანი, მ.მუხიგულაშვილი. შეკუმშული ღეროების განივკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მიხედვით. სამეცნიერო-ექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. № 2 (13).

რ. გიორგობიანი, რ.ჭყოიძე, მ.მუხიგულაშვილი, ნ.ბერიშვილი. შეკუმშული ღეროების განივკვეთის ზომებისგანსაძღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მიხედვით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. № 2 (13).

დ.ბედუკაძე, ა.ჯავახიშვილი, დ.სტურუა. შეკუმშული ღეროების განიკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მეთოდით. საერთაშორისო- სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, რ.ჭყოიძე, დ.ბედუკაძე, ა.ჯავახიშვილი, დ.სტურუა. შეკუმშული ღეროების განიკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მეთოდით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. №2(13)..

თ. ხმელიძე, გ.ქავთარია. შეკუმშულ–გაღუნული მთლიანკედლიანი ხის ელემენტების მდგრადობის საკითხი. სამეცნიერ–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2010წ. N 4(19) გვ.83-86.2010.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი. შემამოკლებელი გამოსახულებების ლინგვისტური კლასიფიკაცია ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2013წ. VI, (ქართულად), 148-149.

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა . სტუ. 2010წ. #2(11).

ი. ჩხეიძე, ლალი ტოკაძე, ომარ ტომარაძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები”, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. ISSN 1512-3979, №1(10), 2011, გვ. 271-274.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მაია. შემკვრელების გავლენის შესწავლა მაღალცეცხლგამძლე დოლომიტ-სერპენტინიტური კლინკერის ფიზიკურ-ტექნიკურ თვისებებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2014წ. # 1 (31),, gv. 42-45.

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. შემკვრელების გავლენის შესწავლა მაღალცეცხლგამძლე დოლომიტსერპენტინიტური კლინკერის ფიზიკურ-ტექნიკურ თვისებებზე. საქართველოს კერამი-კოსთა ასოციაციის ჟურ-ნალი „კერამიკა“. 2014წ. VOL. 1 (31),, გვ. 42-45.

მ. ტურძელაძე, გ. გვინჩიძე, ჯ. ესაიაშვილი, ნ. ერემაძე, მ. აბაზაძე. შემოთავაზებული ΘC, φk, β, ύ, m, kθ დამოკიდებულების პარამეტრთა სპექტრის განსაზღვრა B15 – B60 კლასების ბეტონებისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ №1(77) 2016. 2016წ. .

მ. ტურძელაძე, გ. გვინჩიძე, ჯ. ესაიაშვილი, ნ. ერემაძე, მ. აბაზაძე. შემოთავაზებული σ-ε დამოკიდებულების ტრანსფორმაციები მემკვიდრეობის თეორიის (დრეკადმცოცავი ტანის თეორიის) დრეკადი მემკვიდრეობის დაძველების პროცესების შესაბამისად. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ №1(77) 2016. 2016წ. .