სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კავთიძე. შემოსავლებისა და ცხოვრების დონე და მათი გავლენა შრომის მიწოდებაზე. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. #4, 2012.

ნ. მაისურაძე. შემოქმედება, როგორც ადამიანის სინგულარული თვისება(სამართლებრივი მეცნიერების ანალიზი.). საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი". თბ.,2009. 2009წ. .

თ. აბუაშვილი, გ. ჯოლია. შემოქმედების ეკონომიკის წარმოშობისა და განვითარების მიზეზები. საერთაშორისო კონფერენცია ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”, . 2014წ. N3, 5 გვ.,.

ნ. შენგელია. შემოქმედი ადამიანი-თვითმზარდი ღირებულება. . 0წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. შემოქმედი ადამიანი-თვითმზარდი ღირებულება. ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი” . 2016წ. 4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. შემოქმედი ადამიანი-თვითმზარდი ღირებულება. . ჟურნ. ””ბიზნეს-ინჟინერინგი” . 2016წ. 4.

ზ. საბაშვილი, ზ. მჭედლიშვილი, გ. ბაღდავაძე, ლ. თედიაშვილი. შემსრულებელი მექანიზმის წრფივი მექანიკური მახასიათებლების მქონე და დრეკადი ლილვის შემცველი სამანქანო აგრეგატის დინამიკა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. N2(39). გვ.39-44.

ლ. თედიაშვილი. შემსრულებელი მექანიზმის წრფივი მქანიკური მახასითებლის მქონე და დრეკადი ლილვის შემცველი სამანქანო აგრეკატის დინამიკა. . 2017წ. .

ზ. გედენიძე, ნ. კოხრეიძე, ი. ჯანაშვილი. შემსუბუქებული კონსტრუქციის გრავიტაციული კაშხლის საძირკვლის ფილის სიმტკიცეზე გაანგარიშება. ჟურნალი ენერგია. 2004წ. N1 (29) 2004; გვ.61-66.

გ. მაღალაშვილი. შემცველი ქანებით თბოუნარიანი ნივთიერების ათსორბციით მურა ნახშირის ბუნებრივი გაღარიბების დადგენა ზოგიერთი საბადოს მაგალითზე. ”სამთო ჟურნალი”. 2010წ. 1(24), გვ. 17-19.

რ. მიშველაძე. შენ მწერალი არა ხარ. „მწერლის გაზეთი“. 2007წ. .

გ. დვალი, მ. კუხალეიშვილი, თ.ჭიპაშვილი. შენახვის დროს ალიფატური სპირტების მოქმედება P. exspansum - ის ონტოგენესზე. პოსტერი. 2009წ. .

გ. დვალი, ნ.ლომთაძე, თ. ჭიპაშვილი. შენახვის დროს ვაშლის სხვადასხვა ჯიშის ნაყოფებში ქიმიური შედგენილობის ცვლილება . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2016წ. N1.

გ. დვალი, მ. კუხალეიშვილი, ნ. ლომთაძე, ი. მეგრელიშვილი. შენახვის დროს ქიმიური პრეპარატების მოქმედება ბოსტნეულის ავადმყოფობის გამომწვევ მიკროფლორაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე სერია B. 2010წ. No.1-2;Vol.8 gv.76-78.

ა. მამუჩიშვილი. შენიშვნები ჯგუფთა ერთი კლასის სტაბილური ავტომორფიზმების შესახებ. საქ. პოლ. ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომები. 1981წ. ტ. 237, #5.

მ. წიქარიშვილი, გ.ნოზაძე, ი.კიკნაძე, გ.მეზურნიშვილი, ბ.ჭურჭელაური. შენობა - ნაგებობებზე ფუძე-საძირკვლებში წარმოშობილი დეფექტების გავლენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. # 3 ISSN 1512-3936.

მ. წიქარიშვილი, კ.ბაბილოძე, ა.წაქაძე. შენობა - ნაგებობების დეფორმაციების მონიტორინგის სისტემების დამუშავება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. # 2(21) ISSN 1512-3936.

მ. ლორთქიფანიძე, თ.ჯოჯუა, თ.თურმანიძე. შენობა ნაგებობების მომხმარებელთა უსაფთხოებისა და უფლებების დაცვის სისტემის შექმნის შესახებ. ჟურნალი ''ენერგია''.თბილისი 2007. წ. №3 (4). №2 (22)..