სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ლორთქიფანიძე. შესაძლებელია ობიექტური სინამდვილის აუდიტორიამდე მიტანა. გამომცემლობა „უნივერსალი“, შრომების კრებული „ჟურნალისტური ძიებანი“, პროფესორ ნოდარ ტაბიძის რედაქციით, თბ., . 2015წ. ტ. მე-15-16, .

დ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე.. შესახსვრის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია მრავალსახსრული საწ. რობოტისათვის. . სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემ. ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2015წ. გვ. 64-67.

ა. ძოძუაშვილი, ზურაბ ყიფშიძე. შეფასების დინამიური კრიტერიუმი. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე ტ.1, 46 თბილისი. 0წ. .

ო. თედორაძე, მ.გაჩეჩილაძე. შეფუთული სენაჟის დამზადების ტექნოლოგია და მისი გამოყენების ეფექტიანობის დასაბუთება. გამომცემლობა "ელიტა:. 2010წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 135გვ..

გ. ბიბილეიშვილი. შექრის ჭარხლის გადამუშავების პროცესში კოპტონის ნაწნეხი წყლის გაწმენდა–კონწენტრირების მემბრანული დანადგარი. ჟ. "საქართველოს ქიმიური ჟურნალი". 2011წ. N 2, 2011, გვ. 196–199.

გ. ხეოშვილი. შეშლილობის შესახებ არსებული კლასიკური დისკურსის ანალიზი მიშელ ფუკოსთან . ფილოსოფია, დიალექტიკა, ლოგიკა. სავლე წერეთლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, ,,მერიდიანი“, გვ. 177-194. . 2008წ. .

მ. ლოსაბერიძე, დ. გორგიძე, მ. მეწუღიშვილი. შეშფოთების გავრცელება უბან-უბან ერთგვაროვან ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეში მის საზღვარზე მოძრავი შეყურსული ძალების მოქმედებით. სტუ-ს შრომები.. 2008წ. # 2 (468), გვ. 17-20.

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე,თ.დავითაშვილი.. შეშფოთებული ატმოსფეროს ზოგიერთი აერო-დინამიკური თავისებურებების შესწავლა ოროგრაფიის გათვალისწინებით. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2015წ. №121.ISSN1512-0902..

ა. ჩიქოვანი, რ. მახვილაძე, ა. გოგბერაშვილი, ლ. ჯოგლიძე. შეჩერებულ შენობებზე სამუშაოთა განახლების წინა დიაგნოსტიკური გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(37), 2015 . 2015წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ა. კოდალაშვილი. შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში. Georgian Engineering News. 2017წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში. Georgian Engineering News. 2016წ. .

ო. კალანდარიშვილი. შეცდომები სახელობითი შესიტყვების ფორმებში. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება #1. გვ.153-156, თბ. 2011.

მ. ჯავახიშვილი, ო. ხაზარაძე, ი. ღარიბაშვილი, null. შეწებებული ხის კონსტრუქციების თვისებები და გამოყენების სფეროები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. №2(21).

ო. ხაზარაძე, რ.იმედაძე, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. შეწებებული ხის კონსტრუქციების თვისებები და გამოყენების სფეროები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი,, მშნებლობა". 2011წ. ISSN 1512–3936, N2(21) .

რ. იმედაძე, ო.ხაზარაძე, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. შეწებებული ხის კონსტრუქციების თვისებები და გამოყენების სფეროები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #2 გვ.38-44 ISSN 1512-3936.

ნ. ხაზარაძე. შეწირედ შესაწირავი უფლისა. მშვენიერება მოსილი სევდით, ეძღვნება თამარ გამსახურდიას. 2007წ. გვ.181-187, 400, 417.

ნ. ბარძიმაშვილი. შეწონასწორებული დგუშებიანი შიგაწვის ძრავი (რუსულ ენაზე). . სტუ-ს შრომები. 2006წ. #4(462) უაკ 621.432 .

ზ. ზალიკაშვილი, გ.ზალიკაშვილი. შეწონილი და დამცავი შრეების სიმაღლეების ზეგავლენა გამკამკამებლის მუშაობის ეფექტურობაზე. Georgian engeneering news. 2011წ. №1, 2011 წ. 2 გვ..

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე, ნ. ჯავახიშვილი, ნ. წივწივაძე. შეწყვილებული ინვერსორის კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2017წ. ISSN 1512-3537, #2(39), გვ. 137-142.