სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. არეშიძე, გ. ლუტიძე, გ. არეშიძე. შენობა-ნაგებობათა ფუძესაძირკვლების ავტომატიზებული გაანგარიშება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2007წ. #2(5), თბილისი, გვ.65-71.

ნ. მსხილაძე, შ. ბაქანიძე, ი. ჩიტაძე, ბ. სურგულაძე. შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კედლების კონსტრუქციული გადაწყვეტები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. #2(29), გვ.10.

ბ. სურგულაძე, ი.ჩიტაძე. შენობა-ნაგებობბეის შემომფარგვლელი კედლების კონსტრუქციული გადაწყვეტები. ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. N2(29)2013.

ი. მარღიშვილი, ზ. ეზუგბაია. შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ა. ეზუგბაია, ზ. ხორნაული, ი. მარღიშვილი. შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია სარესტავრაციოსამუშაოების წარმოებისას. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69, გვ.10.

ა. წაქაძე, ბოხაშვილი გელა. შენობა-ნაგებობების დეგრადაციის და რემონტის დაგეგმვის პროგნოზირება. მშენებლობა. 2014წ. №1(32), გვ. 22-26.

ა. წაქაძე, ბაბილოძე კახაბერ. შენობა-ნაგებობების დეფორმაციების მონიტორინგის სისტემების დამუშავება. მშენებლობა. 2011წ. №2(21); 7 გვ..

ქ. ქორქია. შენობა-ნაგებობების საექსპიუატაციო პირობების ანალიზი ქალაქების განაშენიანების შეზღუდულ პირობებში. "მშენებლობა". 2011წ. №2(290).

რ. ჟღენტი, გ.ლაღუნდარიძე, ი.ღარიბაშვილი. შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამშენებლო და არამრღვევი კონტროლის მეთოდები. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2008წ. #2(9),გვ.7.

ი. ღარიბაშვილი, გ.ლაღუნდარიძე, რ.ჟღენტი. შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამშენებლო და არამრღვევი კონტროლის მეთოდები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №2 (9).

ა. აბესაძე, თ. ბერძენიშვილი. შენობა-ნაგებობების ფურცლოვანი გადახურვითი სამუშაოებისათვის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესების ოპტიმიზაცია. სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზ. სისტ., 1(10), გვ.420-422, ISSN 1512-3979, თბილისი, 2011. 2011წ. .

ბაბილოძე კახაბერ. შენობა-ნეგებობების დეფორმაციის მონიტორინგის სისტემების დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2011წ. №2(21), გვ. 73-79.

ა. წაქაძე. შენობა-ნეგებობების ზღვრული მდგომარეობის შესწავლა დაზიანებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2011წ. №2(21), გვ. 80-88.

ი. მარღიშვილი, მ. გრძელიშვილი. შენობათა ენერგო ეფექტურობის გაზრდა შემომზღუდი კონსტრუქციების ოპტიმალური თბოტექნიკური მახასიათებლების შერჩევით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. .

შ. ბაქანიძე, ლ. ზამბახიძე, გ. შალიტაური. შენობათა ფასადის კედლებში კარფანჯრის ბლოკების ჩამაგრების საკითხისათვის. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ.5.

ა. ჩიქოვანი. შენობათა ფასადის შემოსვის მასალები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(25), 2012. 2012წ. .

რ. მახვილაძე, ჯოგლიძე ლ.. შენობათა შემომზღუდავ კონსტრუქციებში სითბო და ბგერა გაუმტარობის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის გზები და მათი სოციალურ–ეკონომიკური ეფექტურობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2016წ. №2(41).

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ი. ჩიტაძე, ბ. სურგულაძე. შენობა–ნაგებობათა შემომფარგლავი კედლების კონსტრუქციული გადაწყვეტები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. #2(29), გვ.10.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, ა. ეზუგბაია, ზ. ხორნაული, ი. მარღიშვილი. შენობა–ნაგებობების აგების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #69. 2015წ. .