სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური დ., ქორქია ქ., ტიკურიშვილი გ.. შენობის საერთო ვარგისიანობის ინდექსი და მისი გავლენა არქიტექტორული მემკვიდრეობის განახლება–რეაბილიტაციაზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №1(4).

ი. ქვარაია, შ. ყანჩაშვილი. შენობის ფასადზე ტერაზიტული ბათქაშის აღდგენა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. 1(28),გვ3.

ზ. ბოგველიშვილი. შერესორების პნევმატიკური რხევითი სისტემის გამოსავალი კოორდინატების განსაზღვრა მრავალღერძიანი ავტომობილებისათვის ბმული პნევმორესორებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2004წ. №3(453), გვ.42-44, ISSN 1512-0996 .

ზ. ბოგველიშვილი. შერესორების პნევმატიკური რხევითი სისტემის გამოსავალი კოორდინატების განსაზღვრა მრავალღერძიანი ავტომობილებისათვის ინდივიდუალური პნევმორესორებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2004წ. №2(452), გვ.51-54, ISSN 1512-0996 .

პ. ქენქაძე, ლ.ლომსაძე, ვ.ბერაია, ზ.გოლეთიანი, გ.გოგმეჩაძე. შერეული გადაზიდვების განვითარების გეოსტრატეგიული ფაქტორები.. თბილისი, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”ISSN 0130-7061. 2009წ. №¹7-9, 2009,-გვ.67-69..

რ. ქინქლაძე. შერჩევითი დაკვირვება დემოგრაფიასა და სოციალურ სტატისტიკაში. ჟ. ,,დემოგრაფია". 2005წ. #1-2.

ნ. ამირეზაშვილი. შესაბამისობები ინგლისური და ქართული ზმნის დროის ფორმებს შორის. . არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2009წ. .

მ. კაპანაძე, ა.მეტრეველი-მანდარია, ა.სულამანიძე. შესადუღებელი დეტალების სისქეთა ფარდობის გავლენა წერტილის ადგილმდებარეობაზე. საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. N 4(72), 4 გვ..

დ. კვარაცხელია. შესაძლებელია თუ არა ტარიფების უფრო მეტად შემცირება (მაკრო და მიკროეკონომიკური შედეგები). ”ბიზნესი და კანონმდებლობა“, . 2013წ. N2, გვ.: 45–52, http://b-k.ge/templates/Jordan/pdf/busines2.pdf.

რ. ლორთქიფანიძე. შესაძლებელია ობიექტური სინამდვილის აუდიტორიამდე მიტანა. გამომცემლობა „უნივერსალი“, შრომების კრებული „ჟურნალისტური ძიებანი“, პროფესორ ნოდარ ტაბიძის რედაქციით, თბ., . 2015წ. ტ. მე-15-16, .

დ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე.. შესახსვრის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია მრავალსახსრული საწ. რობოტისათვის. . სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემ. ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2015წ. გვ. 64-67.

ა. ძოძუაშვილი, ზურაბ ყიფშიძე. შეფასების დინამიური კრიტერიუმი. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე ტ.1, 46 თბილისი. 0წ. .

ო. თედორაძე, მ.გაჩეჩილაძე. შეფუთული სენაჟის დამზადების ტექნოლოგია და მისი გამოყენების ეფექტიანობის დასაბუთება. გამომცემლობა "ელიტა:. 2010წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 135გვ..

გ. ბიბილეიშვილი. შექრის ჭარხლის გადამუშავების პროცესში კოპტონის ნაწნეხი წყლის გაწმენდა–კონწენტრირების მემბრანული დანადგარი. ჟ. "საქართველოს ქიმიური ჟურნალი". 2011წ. N 2, 2011, გვ. 196–199.

გ. ხეოშვილი. შეშლილობის შესახებ არსებული კლასიკური დისკურსის ანალიზი მიშელ ფუკოსთან . ფილოსოფია, დიალექტიკა, ლოგიკა. სავლე წერეთლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, ,,მერიდიანი“, გვ. 177-194. . 2008წ. .

მ. ლოსაბერიძე, დ. გორგიძე, მ. მეწუღიშვილი. შეშფოთების გავრცელება უბან-უბან ერთგვაროვან ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეში მის საზღვარზე მოძრავი შეყურსული ძალების მოქმედებით. სტუ-ს შრომები.. 2008წ. # 2 (468), გვ. 17-20.

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე,თ.დავითაშვილი.. შეშფოთებული ატმოსფეროს ზოგიერთი აერო-დინამიკური თავისებურებების შესწავლა ოროგრაფიის გათვალისწინებით. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2015წ. №121.ISSN1512-0902..

ა. ჩიქოვანი, რ. მახვილაძე, ა. გოგბერაშვილი, ლ. ჯოგლიძე. შეჩერებულ შენობებზე სამუშაოთა განახლების წინა დიაგნოსტიკური გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(37), 2015 . 2015წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ა. კოდალაშვილი. შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში. Georgian Engineering News. 2017წ. .