სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. წაქაძე, ბოხაშვილი გელა. შენობა-ნაგებობების დეგრადაციის და რემონტის დაგეგმვის პროგნოზირება. მშენებლობა. 2014წ. №1(32), გვ. 22-26.

ა. წაქაძე, ბაბილოძე კახაბერ. შენობა-ნაგებობების დეფორმაციების მონიტორინგის სისტემების დამუშავება. მშენებლობა. 2011წ. №2(21); 7 გვ..

ქ. ქორქია. შენობა-ნაგებობების საექსპიუატაციო პირობების ანალიზი ქალაქების განაშენიანების შეზღუდულ პირობებში. "მშენებლობა". 2011წ. №2(290).

რ. ჟღენტი, გ.ლაღუნდარიძე, ი.ღარიბაშვილი. შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამშენებლო და არამრღვევი კონტროლის მეთოდები. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2008წ. #2(9),გვ.7.

ი. ღარიბაშვილი, გ.ლაღუნდარიძე, რ.ჟღენტი. შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამშენებლო და არამრღვევი კონტროლის მეთოდები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №2 (9).

ა. აბესაძე, თ. ბერძენიშვილი. შენობა-ნაგებობების ფურცლოვანი გადახურვითი სამუშაოებისათვის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესების ოპტიმიზაცია. სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზ. სისტ., 1(10), გვ.420-422, ISSN 1512-3979, თბილისი, 2011. 2011წ. .

ბაბილოძე კახაბერ. შენობა-ნეგებობების დეფორმაციის მონიტორინგის სისტემების დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2011წ. №2(21), გვ. 73-79.

ა. წაქაძე. შენობა-ნეგებობების ზღვრული მდგომარეობის შესწავლა დაზიანებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2011წ. №2(21), გვ. 80-88.

ი. მარღიშვილი, მ. გრძელიშვილი. შენობათა ენერგო ეფექტურობის გაზრდა შემომზღუდი კონსტრუქციების ოპტიმალური თბოტექნიკური მახასიათებლების შერჩევით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. .

შ. ბაქანიძე, ლ. ზამბახიძე, გ. შალიტაური. შენობათა ფასადის კედლებში კარფანჯრის ბლოკების ჩამაგრების საკითხისათვის. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ.5.

ა. ჩიქოვანი. შენობათა ფასადის შემოსვის მასალები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(25), 2012. 2012წ. .

რ. მახვილაძე, ჯოგლიძე ლ.. შენობათა შემომზღუდავ კონსტრუქციებში სითბო და ბგერა გაუმტარობის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის გზები და მათი სოციალურ–ეკონომიკური ეფექტურობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2016წ. №2(41).

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ი. ჩიტაძე, ბ. სურგულაძე. შენობა–ნაგებობათა შემომფარგლავი კედლების კონსტრუქციული გადაწყვეტები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. #2(29), გვ.10.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, ა. ეზუგბაია, ზ. ხორნაული, ი. მარღიშვილი. შენობა–ნაგებობების აგების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #69. 2015წ. .

ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე, დ. კვაჭაძე. შენობა–ნაგებობების ფუძის დეფორმაციის შრეობრივი შეჯამების მეთოდის კომპიუტერული რეალიზაცია და ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. შრომები. 2006წ. 3(461), გვ. 9–14.

დ. ტაბატაძე, კ. იაშვილი, მ.ყალაბეგაშვილი. შენობების გაანგარიშება სეისმურ რხევებზე მასალის წრფივი განმტკიცების გათვალისწინებით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N1(36)2015 გვ.99-104.

ლ. უგულავა. შენობების გარეკედლების წყალდამცავი თვისებების პრობლემა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 4 (23) 2011 წელი. 2011წ. ISSN 1512-3936. .

დ. დანელია. შენობების ვიბროდაცვა გრუნტში გავრცელებული დრეკადი ტალღების დაეკრანების მწთოდით.. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2007წ. .

მ. გაგაძე. შენობების მზისგან დაცვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,განათლება''. 2017წ. #1(17) .