სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, ა. ეზუგბაია, ზ. ხორნაული, ი. მარღიშვილი. შენობა–ნაგებობების აგების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #69. 2015წ. .

ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე, დ. კვაჭაძე. შენობა–ნაგებობების ფუძის დეფორმაციის შრეობრივი შეჯამების მეთოდის კომპიუტერული რეალიზაცია და ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. შრომები. 2006წ. 3(461), გვ. 9–14.

დ. ტაბატაძე, კ. იაშვილი, მ.ყალაბეგაშვილი. შენობების გაანგარიშება სეისმურ რხევებზე მასალის წრფივი განმტკიცების გათვალისწინებით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N1(36)2015 გვ.99-104.

ლ. უგულავა. შენობების გარეკედლების წყალდამცავი თვისებების პრობლემა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 4 (23) 2011 წელი. 2011წ. ISSN 1512-3936. .

დ. დანელია. შენობების ვიბროდაცვა გრუნტში გავრცელებული დრეკადი ტალღების დაეკრანების მწთოდით.. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2007წ. .

მ. გაგაძე. შენობების მზისგან დაცვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,განათლება''. 2017წ. #1(17) .

მ. გაგაძე, ლევან ბერიძე. შენობების მზისგან დაცვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,განათლება''. 2016წ. #1(17) .

მ. წიქარიშვილი, მ.კუბლაშვილი, თ.მაღრაძე, კ.ბაბილოძე. შენობების ტექნიკური გამოკვლევების და სამშენებლო ექსპერტიზის პრინციპები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2006წ. # 3 ISSN 1512-3936.

ა. წაქაძე, აბესაძე ილია, წიქარიშვილი მალზახ. შენობებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების მონიტორინგის სახეები. მშენებლობა. 2014წ. №1(32), გვ. 44-50.

რ. მახვილაძე, ქარქაშაძე ნ.. შენობებში ნაადრევი ფიზიკური და მორალური ცვეთის მიზეზების გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2014წ. №3(34).

რ. მახვილაძე, ქარქაშაძე ნ.. შენობებში ფიზიკური და მორალური ცვეთის აღმკვეთი ღონისძიებების შეფასება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №1(4).

რ. მახვილაძე, ნოზაძე ა., შელია გ.. შენობებში შემქროლავი ქარებისაგან გამოწვეული კედლების გადამბრუნებელი და სახურავის ფენილებზე ამგლეჯი ზემოქმედება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2014წ. №3(34).

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. შენობის აკუსტიკა, ბგერაიზოლაცია და ბგერაშთანთქმა. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2008წ. #4(11),გვ.5.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. შენობის აკუსტიკა, ბგერაიზოლაცია და ბგერაშთანთქმა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

მ. ჯავახიშვილი, მ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. შენობის აკუსტიკა: ბგერაიზოლაცია და ბგერაშთანთქმა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

ა. ტაბატაძე, კ. იაშვილი, მ.ყალაბეგაშვილი. შენობის გაანგარისება სეისმურ რხევებზე მასალის წრფივი განმტკიცების გათვალისწინებით.. ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N1(36) გვ.99-103.

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე; დ.კიღურაძე. შენობის გარე კედლის ჰაერის შრის თერმული წინაღობა. ჟურნალი `ინტელექტი. 2008წ. #3(32)..

მ. წიქარიშვილი, ა წაქაძე, ი. აბესაძე, მ. ვარდიაშვილი. შენობის და სამშენებლო კონსტრუქციების მონიტორინგის სახეები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. N1(32) 44-51 გვ..

ლ. კახიანი, მ.მუხიგულიშვილი. შენობის თანამედროვე არქიტექტურული ფორმები. მშენებლობა. 2010წ. N2(17).

. შენობის თანამედროვე არქიტექტურული ფორმები. . 2010წ. 1512-3936.