სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. არაბიძე, A. Khetaguri. Energy Efficiency Assessment for Binary Steam and Gas Cogeneration Plants Using Proportional Method. Georgian Engineering News. 2006წ. #4, Tbilisi, pp.119-123..

G. Arabidze, G.Chitashvili, A.Khetaguri. Energy Efficiency Assessment for Binary Steam and Gas Cogeneration Plants Using Proportional Method.. Georgian Engineering News,N4,Tbilisi,2006.. 2006წ. pp.119-123..

G. Arabidze, ო.ზუმბურიძე. Energy Efficiency in Buildings in Georgia (Energy Policy and their complianse with EU Directives in the field of EE). 2nd UNI-SET Energy Clustering Event.Universities in the Energy Transition:Focus on Energy Efficient Systems and Nuclear Safety,Hosted by Politecnico di Torino(POLITO),Torino,Italy,26-28 September 2016. 2016წ. 15გვ..

ლ. ქადაგიშვილი. Energy exchange in the Human body. Georgian Engineering News. 2013წ. #3, , pp. 31-33..

ლ. ქადაგიშვილი. Energy irradiated by bio-field and minerals. Georgian Engineering News. 2013წ. #2, pp. 42-44..

ლ. ქადაგიშვილი. Energy-information stochasticity of the bio-energy. Georgian engineering News . 2011წ. №2, pp. 64-66..

ლ. ქადაგიშვილი, Menabde D.A.. Entropic characteristic of free market. Georgian Engineering News. 2012წ. , #2, GFid GenLT, pp. 67-68..

B. Meparishvili, G. Janelidze, P. Petashvili. Entropy-based Metrics in Robot Swarm Control. Georgian Technical University, Transactions, Automated Control Systems . 0წ. ISSN 1512-3979, # 2(18)2014, 7-11 p..

რ. თაბუკაშვილი. Entwiklung der Hipotesen zur Frauensprache. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. (პრაქტიკა, თეორია, ისტორია). . 2007წ. # 5. თბილისი.

L. Tabatadze, Churgulia E., Kuchuxidze T.. Enviromental aspects of energy resources and their use. Intercultural Relations Society.Intercultural Communications. 2012წ. 117; 245-249.

რ. ჟღენტი, N.Tevzadze. Environmental and architectural challenges to resort-recreation area disign-case of open catering networks.. ,,Energy. 2011წ. #1(57),p.10.

ნ. თევზაძე. Environmental and architectural challenges to resortrecreation area design-case of open catering networks. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1(57), 20-29.

Sh. Andghuladze, ვ.გაფრინდაშვილი, ნ.ანდღულაძე. Environmental issues during clearing quarry waters Madneuli Mining Concentration Enterprise. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის და საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი. 2010წ. ISSN 1512-1127 ტომი14ბ გვ103-109.

T. Tsintsadze, M. Machaidze, V. Beridze, R. Katsarava . Enzyme Catalyzed in Virto. Biodegration Stu-di of Poly (Ester Amide) Used as Matrix for Prep aring “PhagoBioDerm” Wound . Buletion of the Georgian academy of sciences. 2001წ. 163, N3. 566-569 .

რ. ქაცარავა, M.Machaidze, T.Tsintsadze, V.Beridze. Enzyme catalyzed in vitro biodegra-dation study of poly(ester amide) used as a matrix for preparing “PhagoBioDerm” wound covering. Bull.Georgian Acad.Sci., V.163, #3, P.566-569 . 2001წ. .

G. Joxadze, R. Katsarava, T. Kviria, E. Chkhaidze, N. Zavradashvili. Enzyme catalyzed in vitro hydrolysis (biodegradation) study of -amino acid based non-conventional macromolecular substrates. International conf. ”Plant and microbial enzymes: izolation, characterization and biotechnology applications”. 2007წ. Tbilisi,Georgia, July2-5, pp.8-11.

R.Katsarava, T.Kviria, E.Chkhaidze, N.Zavradashvili,. Enzyme catalyzed in vitro hydrolysis (biodegradation) study of -amino acid based non-conventional macromolecular substrates. ”Plant and microbial enzymes: izolation, characterization and biotechnology applications”,Tbilisi,Georgia . 2007წ. pp.8-11.

თ. მებუკე. epikuri prozis ZiriTadi Janrebi. . saenaTmecniero Ziebani . 2006წ. XXIV Linguistic Papers. Tbilisi, 2006. gv.154-163.

ლ. ქადაგიშვილი. eqsperimentebi individualuri da jgufuri gadawyvetilebis miRebis procesis SeswavlisaTvis . mecniereba da teqnika. 1999წ. Tbilisi, mecniereba, # 10-12, Tbilisi, gv. 31-35..

G. Giorgadze, G.Khimshiashvili. Equilibria of Point Charges in Convex Domains. Bull.Georgian Nat. Acad. Sci.. 2015წ. vol. 9, no. 2 .