სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. თედორაძე, რ.თედორაძე. შნეკური სალექარი აპარატის ძირითადი პარამეტრები და მათი გავლენა მწარმოებლობაზე . საქ.აგრარული უნივერსიტეტი. 2000წ. აგრარულ მეცნიერბათა პრობლემები 90-96გვ..

მ. მამნიაშვილი. შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე–80 წლისთავისათვის მიძღვნილი სამეცნიერო შრომები,მტკიცებულებათა კლასიფიკაცია და მათი სახეები. გამ.’’იურისტების სამყარო“. 2015წ. გვ.231–245.

ქ. კოტეტიშვილი, კაპანაძე ქ. ჩიხლაძე გ.. შორეული დიპოლური ველი მრტ-ს სპინი-ექო მიმდევრობაში.. სტუ.განათლება . 2012წ. .#3(6).გვ.112-115.

ნ. კვაჭაძე, ნ.ხითარიშვილი. შორეული კავშირის კაბელებში ტენით გამოწვეული დაზიანებული ადგილის აღმოჩენა. ტრანსპორტი. 2006წ. #3-4(23-24), გვ.6-7.

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი. შოტკის ბარიერის ფორმირების მექანიზმები III-V ნახევარგამტარებზე და დიოდების ფიზიკური მახასიათებლები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2011წ. 7-9, 8-16.

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. შპალერერის ალტერნატივა-ბათქაში. ჟურნალი ,,ენერგია. 2009წ. #2(50)-2,გვ.3.

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. შპალერის ალტერნატივა – ბათქაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. №4(48) ნაწ.2.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, რ.ჟღენტი. შპალერის ალტერნატივა-ბათქაში. ჟურნალი ,,ენერგია". 2009წ. №2.

მ. ჯავახიშვილი, მ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. შპალერის გაკვრის თანამედროვე ტექნოლოგიები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. შპალერის გაკვრის თანამედროვე ტექნოლოგიები. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2007წ. #4(11),გვ.5.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. შპალერის გაკვრის თანამედროვე ტექნოლოგიები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

ნ. ქევხიშვილი, გ.ჩიტაშვილი. შპს ,,მტკვარი-ენერგეტიკა"-ს N 9 ენერგობლოკზე დეტანდერ-გენერატორული აგრეგატების გამოყენების ეფექტურობა. ენერგია N2(68) 2013. 2013წ. გვ.5.

ნ. ქევხიშვილი, გ.ჩიტაშვილი. შპს ,,მტკვარი-ენერგეტიკა"-ს N9 ენერგობლოკზე დეტანდერ-გენერატორული აგრეგატების გამოყენების ეფექტურობა. ენერგია N4(68). 2013წ. გვ.6.

თ. კილაძე, ჯ.კანკაძე. შპს \"საქართველოს რკინიგზა\", როგორც კვლევის ობიექტი.. ეკონომიკა. 2008წ. #3-4 გვ.151-156.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ,ჯიშკარიანი. შპს „მტკვარი-ენერგეტიკის“ 300 მგვტ სიმძლავრის #9 ენერგობლოკის მოდერნიზაცია აირტურბინული ზედნაშენით და მასში ბუნებრივი აირის ნაწილობრივი ჯანგვით. ენერგია. 2004წ. #4(32) გვ 16-18.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ,ჯიშკარიანი. შპს „მტკვარი-ენერგეტიკის“ 300მგვტ სიმძლავრის #10 ენერგობლოკის რეაბილიტაციის რაციონალური სტრატეგიის განსაზღვრა. ენერგია. 2004წ. #4(32) გვ 13-16.

ა. ნადირაძე, გოცაძე დალი. შპს „წყალმშენი ლილოს“ რკი–ნაბეტონის ნაკეთობების დამ–ზადების ტექნოლოგიის კვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(33), თბილისი, 2014. 2014წ. .

დ. გოცაძე, ა. ნადირაძე. შპს „წყალმშენი–ლილოს“ რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის კვლევა. . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2014წ. N 2 (33), თბილისი 2014 წელი..

ა. გოგიბერიძე, მ. ერისთავი, ი. თავართქილაძე. შრობის პროცესების იდენტიფიკაციის მეთოდიკა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. 32, 3-4 გვ.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე, ი. ბაშელეიშვილი. შრობის პროცესის ანალიზი მიკროკონტროლერული მართვის ავტომატიზებული სისტემის შექმნის მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“, თბილისი . 2016წ. №1(21), გვ. 192-195.