სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. მახვილაძე, ქარქაშაძე ნ.. შენობებში ფიზიკური და მორალური ცვეთის აღმკვეთი ღონისძიებების შეფასება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №1(4).

რ. მახვილაძე, ნოზაძე ა., შელია გ.. შენობებში შემქროლავი ქარებისაგან გამოწვეული კედლების გადამბრუნებელი და სახურავის ფენილებზე ამგლეჯი ზემოქმედება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2014წ. №3(34).

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. შენობის აკუსტიკა, ბგერაიზოლაცია და ბგერაშთანთქმა. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2008წ. #4(11),გვ.5.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. შენობის აკუსტიკა, ბგერაიზოლაცია და ბგერაშთანთქმა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

მ. ჯავახიშვილი, მ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. შენობის აკუსტიკა: ბგერაიზოლაცია და ბგერაშთანთქმა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

ა. ტაბატაძე, კ. იაშვილი, მ.ყალაბეგაშვილი. შენობის გაანგარისება სეისმურ რხევებზე მასალის წრფივი განმტკიცების გათვალისწინებით.. ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N1(36) გვ.99-103.

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე; დ.კიღურაძე. შენობის გარე კედლის ჰაერის შრის თერმული წინაღობა. ჟურნალი `ინტელექტი. 2008წ. #3(32)..

მ. წიქარიშვილი, ა წაქაძე, ი. აბესაძე, მ. ვარდიაშვილი. შენობის და სამშენებლო კონსტრუქციების მონიტორინგის სახეები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. N1(32) 44-51 გვ..

ლ. კახიანი, მ.მუხიგულიშვილი. შენობის თანამედროვე არქიტექტურული ფორმები. მშენებლობა. 2010წ. N2(17).

. შენობის თანამედროვე არქიტექტურული ფორმები. . 2010წ. 1512-3936.

ი. ქვარაია. შენობის მთლიანი მზიდი კედლის შეცვლის ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. 2(29), გვ4.

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, მ. ჩხიტუნიძე. შენობის როგორც დისკრეტულ-კონტინუალური სისტემის გრეხვითი რხევბი გამოწვეული მიწისძვრისას აღძრული იმპულსური ზემოქმედებით.. ჟურნალი "ინტელექტი".. 2009წ. #1(33) Tbilisi 2009.

თ. ჩუბინიძე. შენობის როგორც ორნამენტის საკითხის განხილვისათვის". სამეც.ტექ.ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. N4(47) გვ.72.

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური დ., ქორქია ქ., ტიკურიშვილი გ.. შენობის საერთო ვარგისიანობის ინდექსი და მისი გავლენა არქიტექტორული მემკვიდრეობის განახლება–რეაბილიტაციაზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №1(4).

ი. ქვარაია, შ. ყანჩაშვილი. შენობის ფასადზე ტერაზიტული ბათქაშის აღდგენა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. 1(28),გვ3.

ზ. ბოგველიშვილი. შერესორების პნევმატიკური რხევითი სისტემის გამოსავალი კოორდინატების განსაზღვრა მრავალღერძიანი ავტომობილებისათვის ბმული პნევმორესორებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2004წ. №3(453), გვ.42-44, ISSN 1512-0996 .

ზ. ბოგველიშვილი. შერესორების პნევმატიკური რხევითი სისტემის გამოსავალი კოორდინატების განსაზღვრა მრავალღერძიანი ავტომობილებისათვის ინდივიდუალური პნევმორესორებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2004წ. №2(452), გვ.51-54, ISSN 1512-0996 .

პ. ქენქაძე, ლ.ლომსაძე, ვ.ბერაია, ზ.გოლეთიანი, გ.გოგმეჩაძე. შერეული გადაზიდვების განვითარების გეოსტრატეგიული ფაქტორები.. თბილისი, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”ISSN 0130-7061. 2009წ. №¹7-9, 2009,-გვ.67-69..